Go to English

Персоналії

Барановський Микола ОлександровичБарановський Микола Олександрович

Завідувач кафедри географії, доктор географічних наук, професор. 

Вищу освіту здобув на географічному факультеті  Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працює на кафедрі географії з 1986 року. Захистив докторську дисертацію на тему «Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження» (2010).  Забезпечує підготовку фахівців з дисциплін  «Економічна і соціальна географія України», «Основи теорії суспільної географії», «Географія населення», «Організація та методика наукових географічних досліджень», «Регіональна економіка». Автор близько 300 наукових праць, у тому числі монографій «Чернігівщина: природа, населення, господарство» (2000; у співав.), «Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України» (2009), «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації» (2010; у співав.). Керівник кандидатських дисертацій зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Сфера наукових інтересів – регіональна політика, розвиток сільських територій, соціальна географія.

Смаль Валентина Володимирівна

Смаль Валентина Володимирівна

Доктор географічних наук, професор.

Випускниця географічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1985). Роки роботи на кафедрі географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: 1985-2004; 2011 – до сьогодні. Захистила докторську дисертацію на тему «Суспільно – географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу» (2011). Викладає такі дисциплін як «Геоінформаційні технології у географії», «Туристичне країнознавство», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географічні основи міжнародного менеджменту». Автор 120 наукових праць, у тому числі монографій «Чернігівщина: природа, населення, господарство» (2000; у співав.), «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації» (2010; у співав.), «Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно – географічного дослідження» (2011), «Глобальні виклики сучасності. Суспільно-географічний вимір» (2012; у співав.) Наукове стажування проходила в університеті Вайомінгу (м. Ларамі, США; 2000-2001) та університеті Маямі (м. Оксфорд, США; 2008-2009). Керівник кандидатських дисертацій зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Сфера наукових інтересів: трансформаційні процеси у господарстві  постіндустріальних країн, географія туризму, географія інвестиційних процесів.

Барановська Ольга Віталіївна

Барановська Ольга Віталіївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка  (1984). Працює на кафедрі географії з 1987 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Ландшафтно-екологічний аналіз території Чернігівської області» (1997). Викладає такі дисципліни як «Географія материків та океанів», «Ландшафтна екологія», «Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін». Автор 140 наукових праць, з них навчального посібника з грифом МОНУ «Фізична географія материків і океанів» (2013) та колективних монографій «Чернігівщина: природа, населення, господарство» (2000), «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації» (2010). Коло наукових інтересів: ландшафтознавство, ландшафтна екологія, радіоекологія, фізична географія материків і океанів.

Афоніна Олена Олексіївна

Афоніна Олена Олексіївна

Кандидат географічних наук, доцент

Вищу освіту здобула на природничо-географічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Працює на кафедрі географії з 2002 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження)» (2004). Забезпечує підготовку фахівців з таких дисциплін як «Основи наукових досліджень в географії», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Туристично-рекреаційні ресурси світу», «Географія культури», «Політична географія». Автор 50 наукових праць. Сфера наукових інтересів: особливості розвитку геодемографічних процесів.

Остапчук Валентина Володимирівна

Остапчук Валентина Володимирівна

Кандидат географічних наук, доцент.

Випускниця Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1988). Працює на кафедрі географії з 1992 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року» (2002). Забезпечує викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія» «Основи туризму», «Картографія з основами топографії», «Методика організації туристичної роботи». Автор 40 наукових праць. Сфера наукових інтересів: довгострокове прогнозування погоди, спортивний туризм.

Філоненко Юрій Миколайович

Філоненко Юрій Миколайович

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році. Працює на кафедрі географії з 1991 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Палеогеоморфологічний аналіз річкових басейнів правобережжя Середнього Придніпров'я та прогноз їх техногенного забруднення» (2001). Викладає такі дисципліни як «Геологія», «Геоморфологія», «Географія релігій», «Туристична логістика», «Краєзнавство», «Географія міжнародного туризму». Автор понад 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів: геоморфологія, географія релігій, геополітика. 

Філоненко Ірина Миколаївна

Філоненко Ірина Миколаївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Вищу освіту здобула на географічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Працює на кафедрі географії з 1994 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження)» (2005). Забезпечує викладання таких дисциплін як «Основи технології виробництва», «Туристично-рекреаційні ресурси України», «Основи шкільного курсу географії», «Економіка і організація туризму», «Екскурсознавство, музеєзнавство», «Реклама і маркетинг в туризмі», «Рекреаційна географія». Автор 40 наукових праць. Сфера наукових інтересів: рекреаційні ресурси України.

Шовкун Тетяна Миколаївна

Шовкун Тетяна Миколаївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1987 році. Працює на кафедрі географії з 1990 року.  Захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області)» (2012). Викладає такі дисципліни як «Загальне землезнавство», «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів», «Медична географія», «Вступ до шкільного курсу географії», «Ландшафтознавство». Автор 50 наукових праць. Сфера наукових інтересів: медична географія.

Бездухов Олександр Анатолійович

Бездухов Олександр Анатолійович

Старший викладач.

ВипускникКиївського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працює на посаді старшого викладача кафедри географії з 1989 року. Забезпечує викладання таких дисциплін як «Історична географія», «Геологія», «Географія туризму», «Геоекологія», «Географія материків і океанів», «Географія сільського зеленого туризму». Автор 45 наукових праць. Сфера наукових інтересів: еколого-геоморфологічний аналіз Чернігівської області.

Мирон Інна Василівна

Мирон Інна Василівна

Старший викладач.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році. З цього ж року на викладацькій роботі у Ніжинській вищій школі на посаді старшого викладача кафедри географії. Забезпечує підготовку фахівців з таких дисципліни як «Фізична географія України», «Заповідна справа», «Біогеографія», «Природоохоронні території». Автор 75 наукових праць. Сфера наукових інтересів: ландшафтна екологія, раціональне використання та охорона довкілля.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative