Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Музеї факультету

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Акредитація та ліцензування

Персоналії

Остапчук Валентина Володимирівна

Остапчук Валентина Володимирівна

в.о. завідувача кафедри географії, кандидат географічних наук, доцент.

Випускниця Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1988). Працює на кафедрі географії з 1992 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року» (2002). Забезпечує викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія» «Основи туризму», «Картографія з основами топографії», «Методика організації туристичної роботи». Автор 40 наукових праць. Сфера наукових інтересів: довгострокове прогнозування погоди, спортивний туризм.

Барановський Микола ОлександровичБарановський Микола Олександрович

Доктор географічних наук, професор. 

Вищу освіту здобув на географічному факультеті  Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працює на кафедрі географії з 1986 року. Захистив докторську дисертацію на тему «Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження» (2010).  Забезпечує підготовку фахівців з дисциплін  «Економічна і соціальна географія України», «Основи теорії суспільної географії», «Географія населення», «Організація та методика наукових географічних досліджень», «Регіональна економіка». Автор близько 300 наукових праць, у тому числі монографій «Чернігівщина: природа, населення, господарство» (2000; у співав.), «Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України» (2009), «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації» (2010; у співав.). Керівник кандидатських дисертацій зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Сфера наукових інтересів – регіональна політика, розвиток сільських територій, соціальна географія.

Барановська Ольга Віталіївна

Барановська Ольга Віталіївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка  (1984). Працює на кафедрі географії з 1987 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Ландшафтно-екологічний аналіз території Чернігівської області» (1997). Викладає такі дисципліни як «Географія материків та океанів», «Ландшафтна екологія», «Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін». Автор 140 наукових праць, з них навчального посібника з грифом МОНУ «Фізична географія материків і океанів» (2013) та колективних монографій «Чернігівщина: природа, населення, господарство» (2000), «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації» (2010). Коло наукових інтересів: ландшафтознавство, ландшафтна екологія, радіоекологія, фізична географія материків і океанів.

Афоніна Олена Олексіївна

Афоніна Олена Олексіївна

Кандидат географічних наук, доцент

Вищу освіту здобула на природничо-географічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Працює на кафедрі географії з 2002 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження)» (2004). Забезпечує підготовку фахівців з таких дисциплін як «Основи наукових досліджень в географії», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Туристично-рекреаційні ресурси світу», «Географія культури», «Політична географія». Автор 50 наукових праць. Сфера наукових інтересів: особливості розвитку геодемографічних процесів.

Філоненко Юрій Миколайович

Філоненко Юрій Миколайович

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році. Працює на кафедрі географії з 1991 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Палеогеоморфологічний аналіз річкових басейнів правобережжя Середнього Придніпров'я та прогноз їх техногенного забруднення» (2001). Викладає такі дисципліни як «Геологія», «Геоморфологія», «Географія релігій», «Туристична логістика», «Краєзнавство», «Географія міжнародного туризму». Автор понад 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів: геоморфологія, географія релігій, геополітика. 

Філоненко Ірина Миколаївна

Філоненко Ірина Миколаївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Вищу освіту здобула на географічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Працює на кафедрі географії з 1994 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження)» (2005). Забезпечує викладання таких дисциплін як «Основи технології виробництва», «Туристично-рекреаційні ресурси України», «Основи шкільного курсу географії», «Економіка і організація туризму», «Екскурсознавство, музеєзнавство», «Реклама і маркетинг в туризмі», «Рекреаційна географія». Автор 40 наукових праць. Сфера наукових інтересів: рекреаційні ресурси України.

Шовкун Тетяна Миколаївна

Шовкун Тетяна Миколаївна

Кандидат географічних наук, доцент.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1987 році. Працює на кафедрі географії з 1990 року.  Захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області)» (2012). Викладає такі дисципліни як «Загальне землезнавство», «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів», «Медична географія», «Вступ до шкільного курсу географії», «Ландшафтознавство». Автор 50 наукових праць. Сфера наукових інтересів: медична географія.

Бездухов Олександр Анатолійович

Бездухов Олександр Анатолійович

Старший викладач.

ВипускникКиївського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працює на посаді старшого викладача кафедри географії з 1989 року. Забезпечує викладання таких дисциплін як «Історична географія», «Геологія», «Географія туризму», «Геоекологія», «Географія материків і океанів», «Географія сільського зеленого туризму». Автор 45 наукових праць. Сфера наукових інтересів: еколого-геоморфологічний аналіз Чернігівської області.

Мирон Інна Василівна

Мирон Інна Василівна

Старший викладач.

Закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1988 році. З цього ж року на викладацькій роботі у Ніжинській вищій школі на посаді старшого викладача кафедри географії. Забезпечує підготовку фахівців з таких дисципліни як «Фізична географія України», «Заповідна справа», «Біогеографія», «Природоохоронні території». Автор 75 наукових праць. Сфера наукових інтересів: ландшафтна екологія, раціональне використання та охорона довкілля.

Заплішний Іван Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського державного інституту ім. Т.Г.Шевченка (1978). До 2020 року працював на кафедрі фізичного виховання і валеології, а з січня 2020 року працює на кафедрі географії, туризму та спорту. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Совместная деятельность школ и спортивных организаций в физическом воспитании учащихся по месту жительства» (1991). Автор понад 50 наукових праць, з них  навчально-методичні посібники: «Гімнастика в режимі дня студентів» (2001),  «Фізичні вправи з обтяженнями» (2006), «Підготовка юних футболістів» (2008),  «Волейбол у школі»  (2010),  «Українські народні рухливі ігри у дошкільному навчальному закладі»  (2012) та ін.  Сфера наукових інтересів: шляхи покращення фізичної підготовки учнівської та студентської молоді.

Оленченко Світлана Олександрівна

викладач

Закінчила Чернігівський державний інститут ім. Т.Г. Шевченка у 1984 році. З 1986 року працювала головою спортивного клубу НГПІ. На посаді викладача  кафедри працює з вересня 1987 р. Має друковані праці.

Боровик Володимир Віталійович

старший викладач

Вищу освіту здобув на факультеті фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. На кафедрі фізичного виховання працює з 1987 року. Автор 15 наукових публікацій. Спеціалізація - біатлон, зимове багатоборство.

Кирієнко Михайло Миколайович

старший викладач

Вищу освіту здобув у Чернігівському державному інституті ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. У Ніжинській вищій школі працює з 1985 року. Веде теоретичні та практичні заняття з фізичного виховання. Тренує чоловічу збірну команду університету з футболу. Має друковані праці.

Кузьменко Петро Іванович

старший викладач

Закінчив Чернігівський державний інститут ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя працює з 1985 року. Веде теоретичні та практичні заняття з фізичного виховання. Тренує жіночу збірну команду університету з волейболу. Має друковані праці.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet 

Google Analytics Alternative