ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Віртуальний науково-дослідний інститут біології на базі кафедри біології

Віртуальний НДІ біології є інноваційним структурним підрозділом кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

НДІ біології віддзеркалює всі дослідження, які реалізуються колективом кафедри. Це  фундаментальні та прикладні дослідження, які є актуальними для регіону та країни відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки в Україні.

Дослідження направлені на розв’язання актуальних науково-практичних проблем з урахуванням потреб регіону та держави.

Мета діяльності віртуального НДІ біології – створення інформаційного наукового простору, який міститиме інформацію про науковий  доробок науково-педагогічних працівників кафедри, студентського наукового біологічного гуртка, проблемних груп, аспірантів згідно профілю їх наукових досліджень.

Задачі:

  1. Створення єдиного науково-інформаційного простору біологічних досліджень різного рівня;
  2. Сприяння реалізації інтегрованих наукових досліджень за різними напрямками біологічної науки;
  3. Створення підґрунтя для реалізації наукових проектів науково-педагогічними працівниками, аспірантами, студентами, пошукачами.

Структура НДІ біології

Керівник інституту, завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Кучменко Олена Борисівна.

Відділи НДІ біології

Відділ ботаніки.

Керівник –  кандидат біологічних наук, доцент Лисенко Геннадій Миколайович.

Віртуальні співробітники відділу – це викладачі кафедри, які проводять наукові дослідження в галузі ботаніки.

Виконавці наукових досліджень – це аспіранти, магістранти та студенти, які виконують свої наукові дослідження під керівництвом співробітників відділу (викладачів кафедри).

Напрямки досліджень:

Біорізноманіття в зоні Полісся і Лісостепу Чернігівської області та суміжних територій.

Рослинність лісостепової частини Чернігівської області та її созологічне значення.

Моніторинг стану рослинного покриву та популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України, на території Ічнянського національного природного парку.

Адвентивна фракція урбанофлор малих міст зони екотону Полісся та Лісостепу (на прикладі міст Прилук, Ічні, смт. Срібного).

Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

 

Відділ зоології.

Керівник –  кандидат біологічних наук, доцент Пасічник Сергій Валентинович.

Віртуальні співробітники відділу – це викладачі кафедри, які проводять наукові дослідження в галузі зоології.

Виконавці наукових досліджень це аспіранти, магістранти та студенти, які виконують свої наукові дослідження під керівництвом співробітників відділу (викладачів кафедри).

Напрямки досліджень:

Еволюційні та адаптивні морфо-фізіологічні особливості систем органів хребетних тварин.

Історико-фауністичний та еколого-морфологічний аналіз тваринного світу в зоні екотону Полісся та Лісостепу.

Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

 

Відділ біохімії і фізіології рослин.

Керівник –  кандидат біологічних наук, доцент Гавій Валентина Миколаївна.

Віртуальні співробітники відділу – це викладачі кафедри, які проводять наукові дослідження в галузі біохімії та фізіології рослин.

Виконавці наукових досліджень – це аспіранти, магістранти та студенти, які виконують свої наукові дослідження під керівництвом співробітників відділу (викладачів кафедри).

Напрямки досліджень:

Дослідження біохімічних механізмів біологічної активності  фізіологічно-активних речовин. Біохімічні механізми розвитку патологічних станів та дії біологічно активних речовин за цих умов.

Регуляція процесів росту і розвитку рослин.

Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

 

Відділ загальної та медичної біохімії.

Керівник –  доктор біологічних наук, професор Кучменко Олена Борисівна.

Віртуальні співробітники відділу – це викладачі кафедри, які проводять наукові дослідження в галузі загальної та медичної біохімії.

Виконавці наукових досліджень – це аспіранти, магістранти та студенти, які виконують свої наукові дослідження під керівництвом співробітників відділу (викладачів кафедри).

Напрямки досліджень:

Дослідження біохімічних механізмів біологічної активності фізіологічно-активних речовин. Біохімічні механізми розвитку патологічних станів та дії біологічно активних речовин за цих умов.

Дослідження стану функціональних систем в умовах формування адаптаційних реакцій та ефектів біологічно активних сполук за цих умов.

Вивчення стану здоров’я населення Чернігівської області.

Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

 

Відділ нормальної та патологічної фізіології.

Керівник –  доктор біологічних наук, професор Шейко Віталій Ілліч.

Віртуальні співробітники відділу – це викладачі кафедри, які проводять наукові дослідження в галузі нормальної та патологічної фізіології.

Виконавці наукових досліджень – це аспіранти, магістранти та студенти, які виконують свої наукові дослідження під керівництвом співробітників відділу (викладачів кафедри).

Напрямки досліджень:

Дослідження стану функціональних систем в умовах формування адаптаційних реакцій та ефектів біологічно активних сполук за цих умов.

Імунорегуляція функцій організму та функціональні взаємозв’язки нервової та імунної систем.

Функціональні взаємозв’язки між нервовою та імунною системами.

Системний імунітет та артеріальна гіпертензія.

Вплив імуностимуляторів на імунологічні та біохімічні константи на фоні фізичних навантажень.

Взаємозв’язок захворювань печінки та патологій  в організмі людини;

Стан імунологічних, біохімічних та психофізіологічних показників на тлі функціональних порушеннях, набутої форми, сенсорних систем організму людини.

Вивчення стану здоров’я населення Чернігівської області.

Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative