ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Про навчально-науковий інститут

Навчально-науковий інститут природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій був створений у вересні 2022 р. на базі факультету природничо-географічних і точних наук.

Навчальний процес на факультеті забезпечують п’ять кафедр: біологіїгеографії, туризму та спортуінформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наукхімії та фармації. Забезпеченість кафедр факультету викладачами з науковими ступенями і званнями складає від 60% до 90%. Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі та науковці, серед яких професори д.г.н. Барановський М.О., д.фарм.н. Демченко А.М., д.ф.-м.н. Зінченко Н.М., д.т.н. Казачков І.В., д.б.н. Кучменко О.Б., д.пед.н. Лукашова Н.І., д.м.н. Мхітарян Л.С., д.м.н. Потебня Г.П., д.ф.-м.н. Пузирьов В.Є., д.с.-г.н. Стригун В.М., д.х.н. Суховєєв В.В., д.фарм.н. Федченкова Ю.А., д.б.н., проф. Шейко В.І.

Навчально-науковий інститут готує фахівців за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) за такими освітніми програмами спеціальностями денної і заочної форм навчання:

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Освітні вимірювання зі сп. 011 Освітні, педагогічні науки.
Середня освіта (Математика) зі сп. 014.04 Середня освіта (Математика).
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) зі сп. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Середня освіта (Хімія) зі сп. 014.06 Середня освіта (Хімія).
Середня освіта (Географія) зі сп. 014.07 Середня освіта (Географія).
Середня освіта (Фізика) зі сп. 014.08 Середня освіта (Фізика).
Середня освіта (Інформатика) зі сп. 014.09 Середня освіта (Інформатика).
Середня освіта (Природничі науки) зі сп. 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Галузь знань: 09 Біологія

Біологія зі сп. 091 Біологія.

Біологія. Селекція та захист рослин зі сп. 091 Біологія.

Галузь знань: 10 Природничі науки

Хімія зі сп. 102 Хімія.
Науки про Землю зі сп. 103 Науки про Землю.
Прикладна фізика та наноматеріали зі сп. 105 Прикладна фізика та наноматеріали.
Географія зі сп. 106 Географія.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Комп’ютерні науки зі сп. 122 Комп’ютерні науки.

Комп’ютерна інженерія зі сп. 123 Комп’ютерна інженерія.

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Фармація, промислова фармація зі сп. 226 Фармація, промислова фармація.

 

Випускники магістратури можуть продовжити навчання за третім (науково-дослідним) рівнем вищої освіти - у аспірантурі за спеціальностями 091 Біологія (кафедра біології), 103 Науки про Землю (кафедра географії, туризму та спорту), а також в аспірантурах провідних науково-дослідних інститутів Національної Академії Наук України.  

Матеріальна база факультету включає низку лекційних аудиторій, спеціалізованих лабораторій, кабінетів, комп’ютерних класів, музейний комплекс (Геологічний музей, музеї Ботаніки, Зоології), 4 навчально-наукові лабораторії. У навчальному процесі використовується навчально-дослідна агробіостанція, науково-дослідна база “Лісове озеро” в с. Ядути Борзнянського району. Студенти всіх спеціальностей денної форми навчання мають також можливість удосконалювати знання при проведені маршрутних навчально-польових практик по території України.

Викладачі, аспіранти та студенти інституту беруть участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Щороку зростає кількість наукових робіт виконаних студентами, випускники інституту отримують рекомендації до вступу в аспірантуру і успішно конкурують з випускниками інших вузів. Щороку на базі інституту відбуваються республіканські та міжнародні наукові конференції, наукові школи. Студенти інституту беруть активну участь в усіх заходах університету. Протягом тривалого часу команди інституту виборюють першість на університетській спартакіаді.

Директор інституту: Філоненко Юрій Миколайович, кандидат географічних наук, доцент.

Контакти: 16600 м. Ніжин, вул. Графська,2. ауд. 327

Директорат: тел. – (04631)7-19-79, e-mail – dek.nature@gmail.com

 

Зоологічний музей

На заняттях з хімії

На заняттях з інформатики

На зоологічній польовій практиці

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative