Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Музеї факультету

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Акредитація та ліцензування

У жовтні 2019 року відбулося об’єднання кафедри математики та економіки з кафедрою фізики у кафедру математики, фізики та економіки, яку очолила кандидат фіз.-мат. наук, доцент Тарасенко О.В.

Кафедра готує фахівців спеціальностей:

  • 014.04 Середня освіта (Математика),
  • 014.08 Середня освіта (Фізика),
  • 105 Прикладна фізика та наноматеріали

за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти;

  • 051 Економіка за бакалаврським рівнем.

Сьогодні на кафедрі працюють 10 штатних викладачів та 2 викладачі-сумісники, з них 2 доктори фізико-математичних наук, 5 кандидатів фізико-математичних наук, 2 кандидати педагогічних наук та 1 кандидат економічних наук, а також Заслужений вчитель України.

На кафедрі ведеться постійний пошук методичних інновацій щодо вдосконалення навчального процесу та посилення ефективності самостійної роботи студентів. Зараз колектив працює над використанням інтерактивних методів навчання, впровадженням у навчальний процес елементів дистанційної освіти та колективними темами: «Дослідження поверхневих плазмон-фононних збуджень у одновісних напівпровідниках та структурах на їх основі» (наук. керівник: док. фіз.-мат. наук, проф. Мельничук О.В.), «Наближені методи інтегрування диференціальних рівнянь та їх систем» (наук. керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Чорненька О.В.) та «Вдосконалення змісту і методів викладання фізико-математичних та економічних дисциплін в закладах освіти» (наук. керівник: канд. пед. наук, доц. Руденко М.П.).

Викладачі кафедри у своїй науковій та освітянській діяльності тісно співпрацюють зі спорідненими підрозділами і кафедрами інших установ та ЗВО, зокрема: Інститутом математики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; КНУ імені Т. Шевченка; Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова; Ужгородським національним університетом; відділом створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» (НЦ МАНУ «МАНЛаб», Київ) та ін.

Протягом останніх років викладачі кафедри організовують і проводять курси підвищення кваліфікації з математики та фізики для вчителів м. Ніжина, Ніжинського та ін. районів.

З 2018 по 2020 рр. під керівництвом проф. О.В. Мельничука та доц. Л.Ю. Мельничук виконувався науковий проєкт спрямований на з’ясування природи процесів, що протікають в оксидних матеріалах з анізотропією кристалічної ґратки при їх однотипному або сумісному легуванні різними домішками, визначення за допомогою сучасних структурних, оптичних та електричних методів досліджень ролі конкурентної дії домішок на катіонну і аніонну підґратки, їх просторового розподілу та взаємодії з власними дефектами ґратки, а також їх впливу на модифікацію структурних, оптичних та електрон-фононних властивостей матеріалів і їх стабільність при зовнішніх впливах, який фінансується із бюджету МОН України.
З 2020 року проф. О.В. Мельничуком та доц. Л.Ю. Мельничук розпочалося виконання проєкту «Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах».

Осторонь не залишається і міжнародна співпраця: участь проф. Пузирьова В.Є. у міжнародному науковому проєкті «OPUS» (Політехнічний університет Лодзь, Польща, 2020), який також є членом редколегій низки міжнародних наукових журналів: International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation; Journal of the American Mathematical Society; Folia Mathematica; Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (SCOPUS).

При кафедрі діють навчальні фізичні лабораторії (якими опікуються ст. лаборанти кафедри Т.П. Загородня і Н.Г. Чубак) та спеціалізовані кабінети, оснащені мультимедійним обладнанням, що дозволяє використовувати в навчальному процесі сучасні інформаційні технології. Є також ресурсний центр (ауд. 302), де зосереджена математична література, навчально-методичні та дидактичні матеріали, яким опікується чудовий фахівець – старший лаборант кафедри І.В. Білан.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative