Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї факультету

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Акредитація та ліцензування

ЗАХИСТ дипломних робіт студентами 4 курсу спеціальності 106 Географія та спеціальності 103 Науки про Землю, денної форми навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

24 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт студентами кафедри географії, туризму та спорту. Участь у захисті взяла начальниця управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області Онокало Ірина Анатоліївна.

Детальніше ...

Захист курсових робіт

22 червня 2022 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт здобувачами вищої освіти 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю.

Детальніше ...

На онлайн-засіданні, яке відбулося 17 червня 2022 р., були обговорені результати проведеного опитування здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

На онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 17 червня 2022 р., були обговорені результати проведеного опитування здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-педагогічного персоналу,  роботодавців та професіоналів-практиків щодо рівня задоволеності організацією освітнього процесу в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя та змісту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня.

Детальніше ...

Попередній захист кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю

17 червня 2022 року на онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю. Вітаємо всіх дипломників з успішним подоланням ще одного бар'єру на шляху до отримання дипломів бакалавра.

Детальніше ...

Визнання результатів навчання студентів, отриманих у неформальній освіті

На онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 31 травня 2022 р., члени кафедри обговорили питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті студентами спеціальності 014 Середня освіта (Географія) освітнього рівня «магістр».

Детальніше ...

Молодість – вік спілкування і стосунків

11 лютого відбувся діалог між студентами факультету природничо-географічних і точних наук спеціальності 106 «Географія» та кандидатом географічних наук, доцентом кафедри географії, туризму та спорту Шовкун Тетяною на тему «Молодість – вік спілкування і стосунків». Під час діалогу мало місце обговорення результатів анкетування здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освіти щодо питань дотримання етичних норм поведінки в університеті.

Детальніше ...

Курси підвищення кваліфікації

З 07 по 11 лютого 2022 року  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулися чергові курси підвищення кваліфікації̈ для педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014. Середня освіта (Географія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Детальніше ...

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку»

10-11 лютого 2022 р. на базі факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку». Зважаючи на невизначеність ситуації з COVID-19, вона пройшла в режимі онлайн на основі платформи Zoom.

Детальніше ...

Студентська наукова група «Екологічний стан ландшафтів: дослідження, особливості, проблеми та перспективи»

На кафедрі географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулися засідання  студентської наукової групи «Екологічний стан ландшафтів: дослідження, особливості, проблеми та перспективи».  25 січня були розглянуті проблемні питання з теми «Наукові публікації: види, структура, зміст, оформлення». 1 лютого були обговорені підготовлені студентами матеріали до наукової конференції «Екологічна ситуація в регіоні: сутність, чинники, наслідки» (магістрантка Мусієнко В.В.), «Екологічний стан довкілля  Українського Полісся та його чинники» (Тимошенко О. В.), «Потамоніми Луганської області» (Прокоф’єв Р.О.), «Ґрунти Житомирської області та їхній екологічний стан» (Небрат А.В.) Засідання пройшли в режимі онлайн на основі платформи Zoom.

Детальніше ...

Настановча конференція з науково-дослідницької практики для магістрів І року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання

01 лютого 2022 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбулася настановча конференціяз науково-дослідницької практики для студентів-магістрів. Участь у конференції взяли викладачі кафедри: проф. Барановський М.О., доц. Остапчук В.В., доц. Барановська О.В., доц. Філоненко Ю.М. Також на конференції були присутні магістри І року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання – Кичко Ярина, Лимаренко Наталія, Небрат Андрій, Рябущиць Андрій, Тимошенко Ольга; магістри спеціальності 014 Середня освіта (Географія) заочної форми навчання – Андрушко Анастасія, Бондарчук Тетяна, Духніцький Юрій, Красновид Богдан, Сидорець Мирослава, Мусієнко Валентина, Тонконоженко Леся.

Студентам-магістрам було роз’яснено місце науково-дослідницької практики в навчальному плані та наскрізній програмі практичної підготовки магістрів, вимоги та завдання практики, особливості ведення звітної документації, названо перелік документів та терміни науково-дослідницької практики. Студенти отримали інформацію щодо критеріїв оцінювання результатів практики (відповідно до силабусу), зокрема наявності публікації, участі в науковій конференції. Щодо останнього, запропоновано взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук», яка відбудеться у квітні цього року, або подати свою статтю для публікації у Віснику студентського наукового товариства.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative