ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Оновлення освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» за спеціальністю 103 Науки про Землю

Наказом Міністерства освіти і науки України №828 від 19.09.2022 року затверджено Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) зі спеціальності 103 Науки про Землю. Він набуває чинності з 2022/2023 н.р. Поява стандарту потребує оновлення освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» за спеціальністю 103 Науки про Землю, за якою на кафедрі географії, туризму та спорту НДУ імені Миколи Гоголя здійснюється підготовка здобувачів освітнього рівня «доктор філософії». Робоча група у складі д.г.н. проф. Барановського М.О. (гарант програми), д.п.н., проф. Криловця М.Г., к.г.н., доцентів Остапчук В.В., Філоненко І.М., Філоненка Ю.М., Афоніної О.О., здобувача третього курсу Федорця Р.В., роботодавця Сластьон О.М. підготували проєкт оновленої програми «Економічна та соціальна географія». Пропозиції та зауваження до проєкту програми просимо надсилати на електронну пошту кафедри географії, туризму та спорту: kaf.geography17@ukr.net.

Переглянути документ

Детальніше ...

ЗАХИСТ дипломних робіт студентами 4 курсу спеціальності 106 Географія та спеціальності 103 Науки про Землю, денної форми навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

24 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт студентами кафедри географії, туризму та спорту. Участь у захисті взяла начальниця управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області Онокало Ірина Анатоліївна.

Детальніше ...

Захист курсових робіт

22 червня 2022 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт здобувачами вищої освіти 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю.

Детальніше ...

На онлайн-засіданні, яке відбулося 17 червня 2022 р., були обговорені результати проведеного опитування здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

На онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 17 червня 2022 р., були обговорені результати проведеного опитування здобувачів освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-педагогічного персоналу,  роботодавців та професіоналів-практиків щодо рівня задоволеності організацією освітнього процесу в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя та змісту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня.

Детальніше ...

Попередній захист кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю

17 червня 2022 року на онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю. Вітаємо всіх дипломників з успішним подоланням ще одного бар'єру на шляху до отримання дипломів бакалавра.

Детальніше ...

Визнання результатів навчання студентів, отриманих у неформальній освіті

На онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 31 травня 2022 р., члени кафедри обговорили питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті студентами спеціальності 014 Середня освіта (Географія) освітнього рівня «магістр».

Детальніше ...

Молодість – вік спілкування і стосунків

11 лютого відбувся діалог між студентами факультету природничо-географічних і точних наук спеціальності 106 «Географія» та кандидатом географічних наук, доцентом кафедри географії, туризму та спорту Шовкун Тетяною на тему «Молодість – вік спілкування і стосунків». Під час діалогу мало місце обговорення результатів анкетування здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освіти щодо питань дотримання етичних норм поведінки в університеті.

Детальніше ...

Курси підвищення кваліфікації

З 07 по 11 лютого 2022 року  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулися чергові курси підвищення кваліфікації̈ для педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014. Середня освіта (Географія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Детальніше ...

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку»

10-11 лютого 2022 р. на базі факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку». Зважаючи на невизначеність ситуації з COVID-19, вона пройшла в режимі онлайн на основі платформи Zoom.

Детальніше ...

Студентська наукова група «Екологічний стан ландшафтів: дослідження, особливості, проблеми та перспективи»

На кафедрі географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулися засідання  студентської наукової групи «Екологічний стан ландшафтів: дослідження, особливості, проблеми та перспективи».  25 січня були розглянуті проблемні питання з теми «Наукові публікації: види, структура, зміст, оформлення». 1 лютого були обговорені підготовлені студентами матеріали до наукової конференції «Екологічна ситуація в регіоні: сутність, чинники, наслідки» (магістрантка Мусієнко В.В.), «Екологічний стан довкілля  Українського Полісся та його чинники» (Тимошенко О. В.), «Потамоніми Луганської області» (Прокоф’єв Р.О.), «Ґрунти Житомирської області та їхній екологічний стан» (Небрат А.В.) Засідання пройшли в режимі онлайн на основі платформи Zoom.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative