Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У своїй діяльності відділ керується вимогами Законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Аспірантура в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя існує з 1994 року, є провідною ланкою в системі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Станом на 01 січня 2022 року аспірантура університету функціонує за 11 спеціальностями, із загальною чисельністю здобувачів – 70, докторантура  - за 4 спеціальностями. Сьогодні аспірантами НДУ імені Миколи Гоголя є не лише науково-педагогічні працівники українських ЗВО, але й іноземці, зокрема представники з Китайської Народної Республіки. 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням; коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту за такими спеціальностями:

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

035

Філологія (українська мова)

Філологія (українська література)

Філологія (Порівняльне літературознавство)

014

Середня освіта

(за предметними спеціалізаціями)

032

 Історія та археологія

034

Культурологія

052

Політологія

053

Психологія

091

Біологія

103

 

Науки про Землю

011

Освітні, педагогічні науки

231

Соціальна робота

 

Підготовка в докторантурі здійснюється за такими спеціальностями:

  • 032 Історія та археологія
  • 035 Філологія
  • 091 Біологія
  • 103 Науки про Землю

Зарахування до аспірантури відбувається за результатами конкурсних випробувань. Абітурієнти складають іспити зі спеціальності  та іноземної мови. За результатами екзаменів приймальна комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування для кожного кандидата. Прийом вступних конкурсних іспитів до аспірантури проводиться комісіями, які призначаються наказом ректора університету.

Термін навчання в аспірантурі  – 4 роки. Форма навчання: денна, заочна, вечірня.

Контактні дані: відділ аспірантури та докторантури (каб. 216, другий поверх Нового корпусу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя)

Телефон (7-19-56)

e-mail: roksolana-mukutyxa@ukr.net 

Адреса: Чернігівська обл., 16600

вул. Графська, 2, м. Ніжин

Сайт:http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/aspirantura-doktorantura/pryiom-do-aspirantury

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative