Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У своїй діяльності відділ керується вимогами Законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Аспірантура в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя існує з 1994 року, є провідною ланкою в системі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Станом на сьогодні аспірантура університету функціонує за 11 спеціальностями, із загальною чисельністю здобувачів – 90, докторантура  - за 4 спеціальностями. Сьогодні аспірантами НДУ імені Миколи Гоголя є не лише науково-педагогічні працівники українських ЗВО, але й іноземці, зокрема представники з Китайської Народної Республіки. 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням; коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту за такими спеціальностями:

Спеціальність

Освітня програма

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта

Середня освіта. Українська література

032 Історія та археологія

Історія та археологія

034 Культурологія

Культурологія

035 Філологія

Українська мова та література

035 Філологія

Порівняльне літературознавство

052 Політологія

Політологія

053 Психологія

Психологія

091 Біологія та біохімія

Біологія

103 Науки про Землю

Економічна та соціальна географія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Підготовка в докторантурі здійснюється за такими спеціальностями:

  • 032 Історія та археологія
  • 035 Філологія
  • 091 Біологія
  • 103 Науки про Землю

Зарахування до аспірантури відбувається за результатами конкурсних випробувань. Абітурієнти складають іспити зі спеціальності  та іноземної мови. За результатами екзаменів приймальна комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування для кожного кандидата. Прийом вступних конкурсних іспитів до аспірантури проводиться комісіями, які призначаються наказом ректора університету.

Термін навчання в аспірантурі  – 4 роки. Форма навчання: денна, заочна, вечірня.

Контактні дані: відділ аспірантури та докторантури (каб. 216, другий поверх Нового корпусу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя)

Телефон (7-19-56)

e-mail: roksolana-mukutyxa@ukr.net 

Адреса: Чернігівська обл., 16600

вул. Графська, 2, м. Ніжин

Сайт:http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/aspirantura-doktorantura/pryiom-do-aspirantury

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative