Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр довузівської підготовки

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Соціально-гуманітарний відділ

Центр суміжних професій

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Гоголезнавчий центр

СКЛАД ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ПАПУЧА – керівник психологічної служби

Закінчив Харківський державний університет ім. В.М.Каразіна

доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Наукові інтереси стосуються теоретичних проблем психології особистості, розвитку особистості в окремих соціальних умовах, впливу соціально-психологічних дій на природні процеси розвитку особистості. Окреме поле інтересів пов’язане з проблематикою психології переживання.

   

 

НІНА ФЕДОРІВНА ЛИТОВЧЕНКО – психолог-консультант

Закінчила Київський   державний університет імені   Т.Г. Шевченка, психологія.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології.

Психотерапевтична підготовка: психодрама-терапевт  (сертифікат Європейського Інституту Психодрами, м.Берлін). Учасниця супервізорської програми PIFE.

Спеціальна підготовка: арт-терапія кризових станів (Інститут психотерапії та клінічної психології, м.Москва), організаційно-управлінське консультування (ВЕГИ, м. Санкт-Петербург), травмофокусована когнітивно-поведінкова психотерапія (УАКПТ, м.Львів).

 

ОКСАНА ПЕТРІВНА ЩОТКА – психолог-консультант

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, практичний психолог.

Кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології.

Психотерапевтична підготовка: гештальт-терапевт (Московський Інститут Гештальта і Психодрами), супервізор (Київський Гештальт Університет).

Спеціальна підготовка: арт-терапія(МГІ,  м.Москва, ІМАТОН, м.Санк-Петербург), робота з різними клінічними типами (ІІГТ, м. Санкт-Петербург; РГІ, м.Рига), психотерапія травми війни (УАКПТ, м.Львів; Асоціація психіатрів України), групова робота з дітьми та підлітками (МІГІП, м.Москва),  організаційно-управлінське-консультування (THE, м.Київ) . 

Психологічна служба в університеті працює з 2008 р.

Психологічна служба є невід’ємною частиною будь-якої сучасної освітньої системи. Університет сьогодні покликаний створювати умови для становлення і розвитку особистості як суб'єкта праці, пізнання і спілкування. У зв'язку з цим зростає роль психологічної служби, що забезпечує умови для розвитку суб'єктного потенціалу особистості, адекватнішого усвідомлення молодою людиною шляхів свого особистісного і професійного розвитку в період навчання чи роботи в університеті, для підвищення власної психологічної стійкості в подоланні різних труднощів.

Отже, основна мета  психологічної служби в університеті  - сприяння особистісному зростанню та  підтримка професійного розвитку студентів та співробітників.

Робота психологічної служби в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

  • Психологічна просвіта. Дефіцит психологічної культури людини, відсутність психологічних знань дуже часто стає причиною різних внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів. Основний сенс просвітницької роботи - знайомство з сучасним станом психологічної науки, основними закономірностями і умовами психічного розвитку людини. Просвітницька діяльність психологічної служби спрямована на формування уявлення про практичну значущість психологічного знання, широкого його використання у повсякденому житті.
  • Психопрофілактична робота включає: психологічний супровід та підтримка адаптаціі студентів-першокурсників до умов навчання в університеті; проведення тренінгів розвитку адаптаційних можливостей студентів і підвищення групової згуртованості; попередження психологічного перевантаження і невротичних зривів, викликаних умовами життя та навчання студентів та співробітників.
  • Психодіагностична робота психологічної служби передбачає проведення і вивчення практичного запиту і формулювання психологічної проблеми, вибір методів та методик діагностики, проведення дослідження, а також постановку психологічного діагнозу. Завершальним етапом роботи можна вважати розробку практичних рекомендацій.

Розвивальна робота психологічної служби здійснюється в індивідуальному та груповому форматах. Всі ті, хто потребує, можуть отримати професійну консультативну допомогу, бажаючі можуть стати  учасниками тренінгових програм (тренінг з тайм-менеджменту, тренінг комунікативних навичок, тренінг успішної поведінки у кар’єрі тощо).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-43-07

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   

Google Analytics Alternative