Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Першокурсникам

ШАНОВНИЙ ПЕРШОКУРСНИКУ!
 Вітаємо тебе зі вступом до Ніжинського університету!
Бажаємо тобі яскравих студентських років та великого професійного майбутнього!
Сподіваємося, що далі запропонована інформація допоможе тобі зорієнтуватися у студентському житті.

 

Кілька слів про ALMA MATER

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, один з найстаріших навчальних закладів в Украї­ні, відомий далеко за межа­ми країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1805 р. на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу.

Тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури. Серед них письменник-класик Микола Гоголь, ім'ям якого університет був названий у 1939 році, Є.Гребінка, Л.Глібов, Ю.Збанацький, Є.Гуцало та ін.

Університет має унікальну бібліотеку, засновану в 1820 p., яка нині нараховує в своїх фондах понад 1 млн. книг і періодичних видань. Більше ста тисяч книг - це рідкісні видання XVI—XIX ст. Саме вони й стали основою для створення Музею рідкісної книги.

В університеті діє сім музеїв і картинна галерея, де представлено більш як 100 картин українських і | західноєвропейських художників XVII -XX ст.

Якою є структура університету?

В  університеті прийнято називати керівника університету - ректором:

РЕКТОР - Самойленко Олександр Григорович, доцент, Відмінник освіти України.

Університет складається з чотирьох факультетів та двох навчально-наукових інститутів, які  здійснюють підготовку студентів і аспірантів за відповідними спеціальностями.

Факультети та інститути розміщуються в різних корпусах: в так званому «старому» корпусі, який є «візитівкою» університету (будівля ХІХ ст.) - філологічний, історико-юридичний, іноземних мов; у «новому» - психології та соціальної роботи, природничо-географічних та точних наук, а також розміщується ректорат; інститут культури і мистецтв  займає кілька окремих будівель ХІХ ст.

До складу факультетів та інститутів входять кафедри і лабораторії.

Деканат - це організаційний центр, що керує роботою факультету або інституту. Деканат контролює відвідування занять та успішність студентів, займається розкладом занять і сесій, проблемами поселення та проживання студентів факультету у гуртожитках, організовує дозвілля студентів. Через деканат здійснюється увесь документообіг - накази, розпорядження ректора, проректорів, навчально-методичного відділу і т. п. доводяться до відома викладачів і студентів. За необхідністю можна звернутися в деканат за довідками, інформацією чи з пропозиціями щодо поліпшення навчання.

При університеті працюють видавництво, декілька Центрів (дозвілля, якості освіти, співпраці з українською діаспорою тощо) та психологічна служба.

 

Які традиції університету?

У традиціях університету оперативне інформування студентів про події динамічного університетського життя. Щоб бути у курсі справ, не оминай дошки оголошень біля розкладу та у холі першого поверху, відвідуй сайт університету (http://in.ndu.edu.ua) та читай цікаве в університетській газеті «Аlma mater».

Ціла низка традицій склалася в сфері студентського дозвілля. Ти можеш стати учасником, а з часом організатором таких наймасовіших щорічних заходів, як  «Посвята у першокурсники» з творчим конкурсом «Нумо першокурснику!», Фестиваль студентської самодіяльності «Студентська весна», КВН на кубок Гоголя, конкурси «Міс університету» та «Містер університету», Студентські спартакіади, Акції «Допоможи ближньому», «Молодь за здоровий спосіб життя», та ін.

 

Чим відрізняється навчання в університеті від шкільного?

Навчання в університеті суттєво відрізняється від шкільного і потребує від тебе певної перебудови вже сформованих стереотипів учбової діяльності, нових умінь та навичок. Як мінімум п’ять відмінностей  потребують твоєї уваги – це інші системи оцінювання, інші форми проведення занять, якісно нові вимоги до якості виконання навчальних завдань, більший обсяг матеріалу, що виноситься на самостійну роботу, інший тип стосунків між викладачем та студентом.

Система оцінювання прийнята в університеті називається модульно-рейтинговою. Твоя підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни є результатом накопичення поточних оцінок впродовж семестру.  З усіх курсів, які у вас викладаються, ти маєш отримати від викладачів Таблиці розподілу балів, де  чітко вказано розподіл балів по заняттям та формам роботи. Отже, на відміну від школи, ти спільно з викладачем маєш бачити перспективу та слідкувати за процесом накопиченням балів впродовж семестру.

Лекції, семінари, лабораторні, практичні – це типові для університету форми занять. Лекція - це не підміна книги, а опора для засвоєння теми. Конспект лекції тобі необхідно мати власний, оскільки кожен робить записи для себе, структурує, організую матеріал згідно з особливостями свого мислення. Більшість моментів відомі і зрозумілі лише автору, а не користувачеві лекцій. Основне завдання семінарських та лабораторних заняттях - це не набирання балів, а поглиблення знань та формування необхідних практичних умінь.

Готуючись до семінарського чи практичного заняття, пам’ятай, що відповідь у формі  переказу прочитаного тексту «від і до» з підручника не відповідає університетському рівню.  Від студента вимагається творче переосмислення матеріалу посібників, аналіз першоджерел та додаткової літератури, вироблення власної точки зору.

Головне, чому вам потрібно навчитися, щоб навчання було успішним – працювати самостійно з лекційним матеріалом, готуватися до семінарських та практичних занять, до заліків та екзаменів, виконувати науково-дослідну роботу, писати реферати та доповіді. В цьому тобі можуть допомогти рекомендації, викладені на сайті університету у вкладці «Психологічна служба».

В університеті не викладач ходить за студентом, а зацікавлений у поглибленні знань чи проясненні незрозумілих питань студент має сам звертатися до викладача за консультацією. Кожен викладач має чітко визначений день і години для індивідуальних чи групових консультацій. Обо’язково з’ясуй у викладача або у лаборанта кафедри час, коли ти можете отримати консультацію.

 

Декілька неформальних порад щодо навчання

Студент повністю відповідає за засвоєння знань та результати навчання

Відчуття, що «завтра не запитають, а сесія далеко» – це найнебезпечніша з ілюзій першокурсника.

Запорука успіху – це систематичність і активність у навчанні.

Не варто чекати, поки тебе викличуть. В університеті самі студенти викликаються відповідати і навіть конкурують у групі за таку можливість.

У навчальному плані студента відсутні другорядні дисципліни, які б можна було б не вчити або не відвідувати.

Не забувай, що кожне пропущене заняття - це «0» балів та прогалина у знаннях.

Студент-першокурсник, якій жаліється на брак часу, скоріше за все не вміє його організувати.

Щоб сесія не стала стресом, вирішуй проблеми по мірі їх виникнення. Підбити перші підсумки, усвідомити перші успіхи чи назрівання проблеми тобі допоможе проміжна атестація – вона проводиться в середині семестру.

Підводним рифом першої сесії є три незадовільні оцінки. Студент-першокурсник, що склав заліки або іспити на три незадовільні оцінки відраховується з університету без права поновлення. Виключень у цьому правилі, нажаль, немає.

 

Чим може допомогти куратор? 

До кожної групи прикріплюється куратор –  викладач однієї з кафедр. Його місія, на відміну від класного керівника, не опікати вас, а розвивати вашу самостійність та ініціативність. Куратор може зорієнтувати тебе в тому, що вивчається на першому курсі, які умови навчання та правила проживання у гуртожитку, допомогти налагодити взаємин з викладачами та дружні зв’язки у групі. Куратор  також уповноважений:

  • брати участь в проведенні зборів групи, призначенні старости і виборів профорга;
  • підтримувати зв'язок з усіма викладачами, які проводять заняття, і, при необхідності допомагати організувати додаткові заняття і консультації;
  • представляти до заохочення адміністрацією чи клопотати про надання матеріальної допомоги;
  • встановлювати, за необхідності, особисті зв'язки з твоїми батьками.

Запам'ятай головне: чим раніше ти звернешся по допомогу або пораду до куратора групи, тим ефективніше буде його допомога.

 

Як скористатися бібліотекою?

Головне приміщення бібліотеки розташовано у центрі міста, на вул. Гоголя, 4 у старовинному будинку, колишньому купецькому клубі, побудованому 1899 року. Тепер це так звана «фундаменталка» (фундаментальна бібліотека), де можна у читальному залі №1 отримати книги для наукової роботи, які надійшли до бібліотеки в невеликій кількості.

Студентський абонемент, абонемент художньої літератури, каталоги розміщені у «новому»  корпусі, на 1-му поверсі, а читальний зал № 2 – на другому.  Читальний зал № 3 знаходиться в «старому» корпусі, на 2-му поверсі і обслуговує студентів філологічного факультету та факультету іноземних мов. Література психолого-педагогічного спрямування зібрана у окремому читальному залі, що міститься у гуртожитку №3 на першому поверсі.

Читальні зали та абонемент працюють щодня, крім неділі. Читальна зала №1 для наукової роботи працює з 10.00 год. до 18.00 год. Читальні зали №№ 2, 3 мають такий режим роботи:  щодня з 10.00 год. до 20.00 год., у суботу – з 10.00 год. до 17.00 год. Абонементи працюють щоденно з 10.00 год. до 17.00 год., у суботу – з 10.00 год. до 17.00 год.

 Бібліотека видає учбову літературу на початку навчального року, здати її необхідно до 1 липня, і краще з цим не жартувати – інакше наступного разу очікуй відмову у видачі підручників. Читачі несуть матеріальну відповідальність за стан узятих книг.

Інформація про книги, які містяться у бібліотеці, може бути отримана з каталогів – абеткового, систематичного чи електронного. Для економії часу варто уважно заповнювати замовлення на літературу: переписати усі шифри (вони знаходяться у лівому верхньому кутку картки), розбірливо написати автора(-ів) та правильну назву книги, рік та місце видання. Не забудьте заглянути на зворотний бік картки - там вказано у скороченому вигляді місцезнаходження книги: ч/з № … (читальний зал №…), ф/б (фундаментальна бібліотека) і т.д. Запам’ятай: бібліотекарі не виконують замовлення типу: «Дайте, будь ласка, синеньку книжечку». Якщо виникнуть питання – чи по пошуку книг, чи заповненню замовлення тощо – не соромся звертатися до чергового бібліографа (це його робота!), він же  допоможе підібрати літературу на будь-яку тему. 

 

Дещо про позанавчальне життя

Студентська ініціатива – це джерело змін та основа позанавчального життя університету. Якщо хочеш, щоб твоє студентське життя було насиченим і цікавим, то не чекай, що хтось його таким зробить за тебе - активно включайся в проведення різних студентських заходів на факультеті чи університеті, висувай та реалізуй власні ідеї, пробуй себе у різних ролях. Тобі корисно знати, що студентське самоврядування в університеті координує студрада та студактиви факультетів, які мають представництво у Вченій раді університету і впливають на прийняття важливих управлінських рішень.

У вільний від навчання час (він все ж таки Є!) ти можеш виявити та розвинути свої таланти будучи учасником різних студентських художніх колективів, гуртків, спортивних секцій. Їх в університеті і факультетах є на різні смаки і для різного рівня підготовленості. Якщо ти непоганий вокаліст, то можеш долучитися до таких колективів, як фольклорний ансамбль «Калинонька», ансамбль естрадної пісні «Пінаколада», хори «Світоч», «Любава», «Кансона». Якщо бажаєш навчатися хореографії, можеш стати учасником ансамблю «Дивертисмент», «Белатрекс», «Шаленство», «Топ-данс». Багато цікавого ти можеш почерпнути беручи участь у засіданнях психологічного клубу «Сублімація»,  історичному Диспут-клубі, туристичному клубі «Ірбіс», Літературних студіях.  Артистичні таланти потрібні театру-студії «Максимум». Більш повну інформацію, необхідну для твого вибору, ти можеш отримати у Соціально-гуманітарному відділі університету (новий корпус, другий поверх, к 213). 

 

В університеті працює Психологічна служба

 Всіх бажаючих першокурсників запрошуємо до участі в  адаптаційні тренінги:

«Тайм-менеджмент або мистецтво управління часом» - ти можеш навчитися розставляти пріоритети, планувати час, виявляти «поглиначі» часу,  відмовлятися від непотрібного,  не відкладати справи у «довгий ящик»  та ефективно співпрацювати.  

«Від виживання до успіху» -  ти познайомишся із засобами подолання стресу та хронічної втоми, зможеш впевнитеся у власних силах,  навчитися ставити цілі адекватні власним потребам, можливостям та новій ситуації.

Ти можеш отримати  також індивідуальну психологічну допомогу,  звернувшись у Психологічну службу.

Для участі в тренінгу (як і для індивідуальних психологічних консультацій) потрібно попередньо записатися.

Телефон: 096 688 76 31 (Оксана Петрівна); 068 805 25 15 (Ніна Федорівна).

 

Ми працюємо:щодня, новий корпус, 231 ауд.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative