Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Презентації Гоголезнавчого центру Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя

 

Затиркевич І., Затиркевич Д. Твори / упоряд. і комент.: П. В. Михед, І. О. Стребкова, автор і упорядник проєкту Іван Забіяка. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2020. 116 с.

Увазі читачів уперше представлено книгу про маловідомого українського письменника Івана Затиркевича та його сина Дмитра. Висвітлено факти їхнього життя, а також уміщено доробок поетичних і прозових творів, що тривалий час зберігалися в рукописах. Видання розкриває значення творчості забутих митців для тогочасної літератури й сьогодення.

Книга призначена для науковців, аспірантів, студентів, школярів, широкого кола читачів.

 

Читати електронну версію Змісту

Гоголезнавчі студії: Вип. IX(26). Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2020. 360 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

 

Читати електронну версію

Гоголезнавчі студії: Вип. VIІI (25). Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. 458 с.

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографії.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю Миколи Гоголя.

 

Читати електронну версію

Слов'янські літератури у світовому культурному контексті:

універсальне та індивідуальне : збірник наукових праць / відп. ред. П. В. Михед. Ніжин: ФОП Лук'яненко В. В.,

ТПК «Орхідея», 2019. 554 с.

 

Читати електронну версію Змісту

 

Буття канону : збірник наукових праць / відп. ред. П. В. Михед. Ніжин ; ФОП «Лук’яненко В. В.», 2016. 424 с.

Збірник присвячено одному із перспективних і продуктивних аспектів літературознавчих досліджень – проблемі канону. Він репрезентує дослідження, що висвітлюють широке коло актуальних питань, присвячених механізмам функціонування та продукування літературного канону, його кризі, особливостям процесів канонізації та деканонізації, а також чинникам, що впливають на них.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло

читачів.

 

Читати електронну версію Змісту

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative