Факультет природничо-географічних і точних наук

Програма кваліфікаційного екзамену з хімії та методики її викладання. Галузь знань: 0401 природничі науки. Спеціальність: 102 Хімія. Освітній ступінь: бакалавр. Кваліфікація: Бакалавр хімії. Хімік. Форма навчання: денна, заочна.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену Галузь знань: 09 Біологія Спеціальність: 091 Біологія Перший (бакалаврський) рівень Форма навчання: денна, заочна.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта(біологія та здоров'я людини). Перший(бакалаврський рівень). Форма навчання: денна, заочна.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія) Освітній рівень "Бакалавр" Форма навчання: денна, заочна.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з математики та методики навчання математики Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика) Кваліфікація: Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією "Математика"). Учитель математики. Форма навчання: денна, заочна Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фізики та методики навчання фізики Галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика) Кваліфікація: Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією "Фізика"). Учитель фізики. Форма навчання: денна Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Програма атестаційного екзамену з Хімії. Галузь знань: 01 Освіт/Педагогіка. Спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія і здоров'я людини). Освітньо-професійна програма: Середня освіта(Біологія). Освітній ступінь: магістр. Кваліфікація: Магістр освіти. Викладач біології. Вчитель хімії. Форма навчання: денна.

Програма атестаційного екзамену з Біології для присвоєння квалфікації "Вчитель біології" для небіологічних спеіальностей.

Програма атестаційного екзамену з психології для магістрантів ОПП Середня освіта(Біологія) зі сп. 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини), які обрали minor "Психологія".

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з хімії Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія) Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Хімія) Освітній ступінь: бакалавр Кваліфікація: бакалавр освіти, учитель хімії. Форма навчання: денна.

Програма атестаційного екзамену з Інформатики для магістрантів програми minor "Інформатика"

Робоча програма атестаційного екзамену з математики для магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Робоча програма комплексного кваліфікаційного екзамену з інформатики для магістрів спеціальності 122 Комп'ютерні науки

Робоча програма комплексного кваліфікаційного екзамену з освітніх вимірювань для магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

 

 

Факультет іноземних мов

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія. Освітній ступінь: бакалавр. Кваліфікація: Перекладач. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Форма навчання: денна.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Англійська мова та література). Освітній ступінь: бакалавр. Кваліфікація: Вчитель мови (англійської) та зарубіжної літератури. Форма навчання: денна, заочна. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Німецька мова та література). Освітній ступінь: бакалавр. Кваліфікація: Вчитель мови (німецької) та зарубіжної літератури. Форма навчання: денна, заочна.

 

Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова та література). Освітній ступінь: бакалавр. Кваліфікація: для спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) - Вчитель української мови і літератури; для спец. 035 Філологія (Українська мова та література) - Філолог. Вчитель української мови і літератури. Форма навчання: денна, заочна.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative