Студентам

Програми підсумкових атестацій

Реєстр вибіркових дисциплін

Освітні програми

Працевлаштування студентів та випускників

Замовлення довідок

Стипендіальне забезпечення

Кафедра військової підготовки

Профком студентів

Студрада

Соціальне забезпечення здобувачів вищої освіти

Оплата

 

Покликання на анкету для аспірантів

Терміни заповнення здобувачами вищої освіти електронної анкети

обрання вибіркових дисциплін для вивчення у 2024-2025 н.р. 

Денна форма навчання:

з 29 квітня по 15 травня 2024 р.

Доступ до анкети:

відкривається – 29.04.2024 р.,

закривається – 16.05.2024 р.

 

Заочна форма навчання:

з 14 по 20 травня 2024 р.

Доступ до анкети:

відкривається – 14.05.2024 р.,

закривається – 20.05.2024 р.

 

2024

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Адаптивні зміни та трансформації політичних інститутів України в умовах російської агресії
 2. Академічна доброчесність для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 3. Біохімія фізіологічно активних сполук
 4. Глобальні зміни і локальний розвиток
 5. Історична регіоналістика
 6. Кінетика ферментативних процесів
 7. Культурно-мистецьке краєзнавство
 8. Літературна епоха періоду перебудови і її своєрідність
 9. Медична біохімія
 10. Методи статистичної обробки біологічних даних
 11. Міжкофесійні та міжнаціональні відносини в Україні
 12. Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних процесів
 13. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 14. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів для спеціальності 231 Соціальна робота
 15. Науково-методична робота в закладах позашкільної освіти для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 16. Ніжинська літературна школа і її представники
 17. Основи наноелектроніки в сучасному світі
 18. Прикладна геоморфологія
 19. Професійний імідж та мобільність фахівця для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 20. Психологічні практики в науковій психології для спеціальності 053 Психологія
 21. Системна фізіологія
 22. Соціальне забезпечення населення для спеціальності 231 Соціальна робота
 23. Соціальне підприємництво для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 24. Соціальний супровід сім'ї для спеціальності 231 Соціальна робота
 25. Сучасна культура: проблематика та тенденції
 26. Теорія і практичні результати досліджень в психології для спеціальності 053 Психологія
 27. Фіторізноманіття України
 1. Актуальні проблеми історії української державності
 2. Актуальні проблеми прикладної фізики
 3. Археологічні культури Північного Лівобережжя
 4. Вплив декомунізації на суспільно-політичне життя в Україні
 5. Географія інформаційного суспільства
 6. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 7. Інтерпретація емпіричних даних для спеціальності 053 Психологія
 8. Історія культурологічних теорій
 9. Історія світової культури
 10. Методологія спеціальної психології для спеціальності 053 Психологія
 11. Молекулярні механізми біосигналювання
 12. Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму
 13. Наукова робота в музеях та архівах
 14. Основи патофізіології
 15. Основи позашкільної освіти і виховання для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 16. Основи реабілітаційної діяльності для спеціальності 231 Соціальна робота
 17. Основи спеціальної та інклюзивної освіти для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 18. Педагогіка обдарованої дитини для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 19. Періодика Чернігівщини і її основні види та жанри публікацій
 20. Планування територій
 21. Порівняльна морфологія, анатомія та фізіологія рослин
 22. Прикладна культурологія
 23. Професійна кар’єра та персональна ефективність фахівця для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 24. Соціальна медіація для спеціальності 231 Соціальна робота
 25. Соціальне підприємництво для спеціальності 231 Соціальна робота
 26. Сучасні археологічні дослідження Чернігівщини
 27. Сучасні проблеми глобальних змін клімату
 28. Сучасні проблеми регіонального розвитку України
 29. Теорії та практики інклюзивної освіти для спеціальності 053 Психологія
 30. Українська наукова мова: стабільність і мобільність її норм
 31. Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин

 

 

2023

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Академічна доброчесність
 2. Біохімія фізіологічно активних сполук
 3. Глобальні зміни і локальний розвиток
 4. Здійснення модернізаційних реформ в сучасній Україні: здобутки та проблеми
 5. Історична регіоналістика України
 6. Історична урбаністика України
 7. Історія вітчизняної психології
 8. Кінетика ферментативних процесів
 9. Культура українського наукового мовлення
 10. Медична біохімія
 11. Методи статистичної обробки біологічних даних
 12. Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних процесів
 13. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів
 14. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів
 15. Основи наноелектроніки в сучасному світі
 16. Основи прикладної психології
 17. Прикладна геоморфологія
 18. Професійний імідж та мобільність фахівця
 19. Психології науки
 20. Свідоме та безсвідоме
 21. Системна фізіологія
 22. Соціальне підприємництво
 23. Соціальний супровід сім'ї
 24. Українська наукова мова: стабільність і мобільність її норм
 25. Фізичні методи дослідження
 26. Фіторізноманіття України
 1. Географія інформаційного суспільства
 2. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
 3. Інтерпретація емпіричних даних
 4. Історичне моделювання
 5. Історія міжетнічних та міжконфесійних відносин
 6. ІЧ-спектроскопія
 7. Молекулярні механізми біосигналювання
 8. Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму
 9. Наукова робота в музеях та архівах України
 10. Основи оптоелектроніки
 11. Основи патофізіології
 12. Основи позашкільної освіти і виховання
 13. Основні тенденції соціально-економічного розвитку України у 2014-2023 рр.: політичний аспект.
 14. Педагогіка творчості
 15. Порівняльна морфологія, анатомія та фізіологія рослин
 16. Професійна кар’єра та персональна ефективність фахівця
 17. Соціальна медіація
 18. Соціальне підприємництво
 19. Соціальні трансформації в новітній історії України: політологічний аспект.
 20. Стандарти державної мови в контексті успішного працевлаштування
 21. Сучасні проблеми глобальних змін клімату
 22. Сучасні тенденції розвитку партійних систем
 23. Українці в етнодемографічних та державотворчих процесах країн і регіонів світу
 24. Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин

 

 

2022

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Аналіз ліричного твору як теоретична й методична проблема
 2. Біохімія фізіологічно активних сполук
 3. Глобальні зміни і локальний розвиток
 4. Діалогійна інтерпретація тексту
 5. Ідіолект і художній текст
 6. Кінетика ферментативних процесів
 7. Медична біохімія
 8. Методи статистичної обробки біологічних даних
 9. Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних процесів
 10. Основи прикладної психології
 11. Психологiя науки
 12. Свiдоме та безсвiдоме
 13. Теорія і теоретичні результати дослідження в психології
 14. Фіторізноманіття України
 1. Географія інформаційного суспільства
 2. Емотивність та оцінність у художньому дискурсі
 3. Iнтерпретацiя емпiричних даних
 4. Iсторія вiтчизняної психології
 5. Історія культурологічних теорій
 6. Історія світової культури
 7. Культура українського наукового мовлення
 8. Культурні коди мовно-концептуальної картини світу
 9. Молекулярні механізми біосигналювання
 10. Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму
 11. Образ російсько-української війни
 12. Образи Першої та Другої світових воєн в українській  літературі
 13. Порівняльна морфологія, анатомія та фізіологія рослин
 14. Прикладна культурологія
 15. Різнорівневі засоби експресивності
 16. Сучасна культура проблематика і тенденції
 17. Сучасні проблеми регіонального розвитку України
 18. Травма, пам'ять, наратив: художнє втілення травматичного досвіду в українській літературі ХХ-ХХІ століть
 19. Українська література ХХ століття в ідеологічному полі
 20. Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative