Студентам

  

2023

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Академічна доброчесність
 2. Біохімія фізіологічно активних сполук
 3. Глобальні зміни і локальний розвиток
 4. Здійснення модернізаційних реформ в сучасній Україні: здобутки та проблеми
 5. Історична регіоналістика України
 6. Історична урбаністика України
 7. Історія вітчизняної психології
 8. Кінетика ферментативних процесів
 9. Культура українського наукового мовлення
 10. Медична біохімія
 11. Методи статистичної обробки біологічних даних
 12. Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних процесів
 13. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів
 14. Моніторинг і оцінювання соціальних проєктів
 15. Основи наноелектроніки в сучасному світі
 16. Основи прикладної психології
 17. Прикладна геоморфологія
 18. Професійний імідж та мобільність фахівця
 19. Психології науки
 20. Свідоме та безсвідоме
 21. Системна фізіологія
 22. Соціальне підприємництво
 23. Соціальний супровід сім'ї
 24. Українська наукова мова: стабільність і мобільність її норм
 25. Фізичні методи дослідження
 26. Фіторізноманіття України
 1. Географія інформаційного суспільства
 2. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
 3. Інтерпретація емпіричних даних
 4. Історичне моделювання
 5. Історія міжетнічних та міжконфесійних відносин
 6. ІЧ-спектроскопія
 7. Молекулярні механізми біосигналювання
 8. Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму
 9. Наукова робота в музеях та архівах України
 10. Основи оптоелектроніки
 11. Основи патофізіології
 12. Основи позашкільної освіти і виховання
 13. Основні тенденції соціально-економічного розвитку України у 2014-2023 рр.: політичний аспект.
 14. Педагогіка творчості
 15. Порівняльна морфологія, анатомія та фізіологія рослин
 16. Професійна кар’єра та персональна ефективність фахівця
 17. Соціальна медіація
 18. Соціальне підприємництво
 19. Соціальні трансформації в новітній історії України: політологічний аспект.
 20. Стандарти державної мови в контексті успішного працевлаштування
 21. Сучасні проблеми глобальних змін клімату
 22. Сучасні тенденції розвитку партійних систем
 23. Українці в етнодемографічних та державотворчих процесах країн і регіонів світу
 24. Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин

 

 

2022

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Аналіз ліричного твору як теоретична й методична проблема
 2. Біохімія фізіологічно активних сполук
 3. Глобальні зміни і локальний розвиток
 4. Діалогійна інтерпретація тексту
 5. Ідіолект і художній текст
 6. Кінетика ферментативних процесів
 7. Медична біохімія
 8. Методи статистичної обробки біологічних даних
 9. Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних процесів
 10. Основи прикладної психології
 11. Психологiя науки
 12. Свiдоме та безсвiдоме
 13. Теорія і теоретичні результати дослідження в психології
 14. Фіторізноманіття України
 1. Географія інформаційного суспільства
 2. Емотивність та оцінність у художньому дискурсі
 3. Iнтерпретацiя емпiричних даних
 4. Iсторія вiтчизняної психології
 5. Історія культурологічних теорій
 6. Історія світової культури
 7. Культура українського наукового мовлення
 8. Культурні коди мовно-концептуальної картини світу
 9. Молекулярні механізми біосигналювання
 10. Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму
 11. Образ російсько-української війни
 12. Образи Першої та Другої світових воєн в українській  літературі
 13. Порівняльна морфологія, анатомія та фізіологія рослин
 14. Прикладна культурологія
 15. Різнорівневі засоби експресивності
 16. Сучасна культура проблематика і тенденції
 17. Сучасні проблеми регіонального розвитку України
 18. Травма, пам'ять, наратив: художнє втілення травматичного досвіду в українській літературі ХХ-ХХІ століть
 19. Українська література ХХ століття в ідеологічному полі
 20. Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative