Загальна інформація

Покликання на анкети для бакалаврів І-ІІІ курсів

Для бакалаврів денної ф.н.

Для бакалаврів заочної ф.н.

 

2023

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Академічна доброчесність
 2. Генеалогія та родинна історія
 3. Говоримо англійською з легкістю
 4. Естрадний вокал
 5. Іноземна мова (німецька)
 6. Іноземна мова (польська)
 7. Іноземна мова (французька)
 8. Історія європейського кіно
 9. Літературне редагування
 10. Медицина катастроф
 11. Моделі і виклики сучасної освіти за кордоном
 12. Основи охорони праці
 13. Проблеми соціалізації дітей та молоді
 14. Психологія для життя
 15. Тренінг ефективного спілкування
 16. Тренінг розвитку Soft skills
 1. Вокальний ансамбль
 2. Геополітика та глобальні виклики сучасності
 3. Екологічні засади виживання в природі за екстримальних умов
 4. Ігри для сучасних дітей
 5. Іноземна мова (німецька)
 6. Іноземна мова (польська)
 7. Іноземна мова (французька)
 8. Кінематограф США ХХІ ст.
 9. Лінгвістика рекламного тексту
 10. Основи позашкільної освіти і виховання
 11. Психологія сім'ї
 12. Слухаємо англійською з легкістю
 13. Соціологія
 14. Управління власними емоціями у професійній діяльності
 15. Фінансова грамотність
 16. Фітнес
 17. Цінності європейської цивілізації

 

 

2) Блоки вибіркових дисциплін

 1. Актуальні напрями соціальної та виховної роботи (Позашкільна освіта і соціально-виховна робота) (для ОПП Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 16)
 2. Актуальні напрями соціальної та виховної роботи (Сімейно-орієнтована соціальна робота) (для ОПП Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 16)
 3. Актуальні питання математики (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика), Прикладна фізика і наноматеріали, Економіка підприємства) (Кредитів: 16)
 4. Актуальні проблеми світової політики, міжнародних відносин та права (для ОПП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії; Право; Політологія, гендерні студії)(Кредитів: 48)
 5. Англійська мова - інтенсивний курс (для Усі ОП, крім ОП СО (Англійська мова та література), ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Кредитів: 48)
 6. Англійська мова легко: від початківця до експерта (для ОП СО (Англійська мова та література), ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Кредитів: 48)
 7. Балетмейстер (для ОПП 024 Хореографія) (Кредитів: 16)
 8. Біологія і екологія рослин (для ОПП: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); Біологія)) (Кредитів: 48)
 9. Біологія і екологія тварин (для ОПП: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); Біологія)) (Кредитів: 48)
 10. Блок ВК 1 (для ОП 025 Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 11. Блок ВК 2 (для ОП 025 Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 12. Блок ВК 3 (для ОП 025 Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 13. Блок дисциплін поглибленого вивчення соціальної роботи (для ОПП Соціальна робота (стн 3-річний)) (Кредитів: 37)
 14. Блок дисциплін поглибленого вивчення соціальної роботи та соціальної педагогіки (для ОПП Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 48)
 15. Візуалізація та графічний дизайн (Кредитів: 16)
 16. Емоційна рівновага особистості (Кредитів: 16)
 17. Здоров’я людини (Кредитів: 16)
 18. Здоров’я людини (для ОПП факультету природничо-географічних і точних наук. Заочна форма навчання) (Кредитів: 16)
 19. Історико-краєзнавчий туризм (для ОПП Історія та археологія; Середня освіта (Історія)) (Кредитів: 16)
 20. Історія війн і військового мистецтва (для ОПП Історія та археологія; Середня освіта (Історія)) (Кредитів: 16)
 21. Історія кіно (Кредитів: 16)
 22. Комп’ютерно-геометричне моделювання (Кредитів: 16)
 23. Культурна дипломатія (для ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) (Кредитів: 48)
 24. Лідерство в житті та бізнесі (Кредитів: 16)
 25. Математичні основи моделювання систем (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика)) (Кредитів: 16)
 26. Медіакультура особистості (Кредитів: 16)
 27. Міжнародно-політичні та правові аспекти сучасного розвитку (для ОПП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії; Право; Політологія, гендерні студії)(Кредитів: 48)
 28. Народна хореографія (для ОПП 024 Хореографія) (Кредитів: 16)
 29. Німецька мова на всі випадки життя (для Усі ОП, крім ОП СО (Німецька мова та література)) (Кредитів: 48)
 30. Німецька мова для спілкування та професійної діяльності - для 3 курсу денної форми навчання 2023-2024 н.р. (крім ОП Середня освіта. Німецька мова та література) (Кредитів: 16)
 31. Оптичні явища в природі (відкриття, дослідження, використання) (для ОПП природничо-географічного спрямування та точних наук) (Кредитів: 16)
 32. Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти (для ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) (Кредитів: 16)
 33. Організація інклюзивного середовища в закладі освіти (Кредитів: 16)
 34. Основи літературного й технічного редагування (Кредитів: 16)
 35. Особливості НУШ (для ОПП Початкова освіта) (Кредитів: 16)
 36. Партнерська взаємодія в НУШ (для ОПП Початкова освіта) (Кредитів: 32)
 37. Політичні науки (для ОП Політологія) (Кредитів: 48)
 38. Польська мова в спілкуванні (для ІІ курсу 2023-2024 н.р.) (Кредитів: 48)
 39. Право. Юридичний квест (для ОПП Історія та археологія; Середня освіта (Історія); Міжнародні відносини, суспільні комунікації та міжнародні студії; Право; Політологія, гендерні студії) (Кредитів: 48)
 40. Практична психологія (Кредитів: 16)
 41. Прикладна психологія (для ОПП Психологія. Практична психологія) (Кредитів: 48)
 42. Редагування освітніх видань (для ОПП Середня освіта (Українська мова і література); Українська мова та література) (Кредитів: 48)
 43. Режисура музично-виховних заходів у закладах освіти (для ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) (Кредитів: 16)
 44. Соціальна та конструктивна географія (Кредитів: 16)
 45. Соціально-медична реабілітація та інклюзивний супровід (для ОПП Соціальна робота (стн 3-річний)) (Кредитів: 37)
 46. Спілкуємося французькою (для ІІ курсу 2023-2024 н.р.) (Кредитів: 48)
 47. Спортивно-оздоровча хореографія (для ОПП 024 Хореографія) (Кредитів: 16)
 48. Сучасна хореографія (для ОПП 024 Хореографія) (Кредитів: 16)
 49. Сучасні парадигми програмування (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика)) (Кредитів: 16)
 50. Східноєвропейські студії (для ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) (Кредитів: 48)
 51. Теорія та історія музики (для ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) (Кредитів: 16)
 52. Технологічний супровід виховання і навчання дитини (для ОПП Дошкільна освіта) (Кредитів: 48)
 53. Туризм (для ОПП природничо-історичного спрямування) (Кредитів: 48)
 54. Управління комунікаціями (для ОПП Менеджмент) (Кредитів: 16)
 55. Управління розвитком організації та персоналу (для ОПП Менеджмент) (Кредитів: 32)
 56. Хореографія (для ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)) (Кредитів: 16)

 

 

2022

1) Вибіркові дисципліни

Осінній семестр Весняний семестр
 1. Business Management for Startups
 2. Computer Graphics
 3. Актуальні проблеми міжнародних відносин
 4. Генеалогія та родинна історія
 5. Декоративна дендрологія
 6. Естрадний вокал
 7. Етика та естетика
 8. Захист від маніпуляцій у інформаційно-комунікаційному просторі
 9. Ігри для сучасних дітей
 10. Іноземна мова (німецька)
 11. Іноземна мова (польська)
 12. Іноземна мова (французька)
 13. Історія кіно у фактах і технологіях
 14. Комп’ютерна графіка
 15. Літературне редагування
 16. Медицина катастроф
 17. Основи охорони праці
 18. Основи режисури
 19. Проблеми соціалізації дітей та молоді
 20. Психологія для життя
 21. Соціальна педагогіка
 22. Сценічна майстерність
 23. Тренінг ефективного спілкування
 
 1. Computer modeling of physical processes
 2. Академічна доброчесність
 3. Вокальний ансамбль
 4. Геополітика та глобальні виклики сучасності
 5. Екологічні засади виживання в природі за екстремальних умов
 6. Іноземна мова (німецька)
 7. Іноземна мова (польська)
 8. Іноземна мова (французька)
 9. Історія кіно у видах і жанрах
 10. Лінгвістика рекламного тексту
 11. Оптичні явища в атмосфері і космосі
 12. Основи ландшафтного дизайну
 13. Основи позашкільної освіти і виховання
 14. Психологія сім’ї
 15. Релігієзнавство
 16. Сервіси для створення мобільних застосунків 
 17. Українська етнопедагогіка
 18. Управління власними емоціями у професійній діяльності
 19. Фітнес

 

 

2) Блоки вибіркових дисциплін

 1. Англійська мова для спілкування та професійної діяльності (педагогічний напрям) (Кредитів: 48)
 2. Англійська мова для спілкування та професійної діяльності (філологічний напрям) (Кредитів: 48)
 3. Безпекові студії (Кредитів: 16)
 4. Блок ВК 1 (для ОП 025 Музичне мистецтво)
 5. Блок ВК 2 (для ОП 025 Музичне мистецтво)
 6. Блок ВК 3 (для ОП 025 Музичне мистецтво)
 7. Візуалізація та графічний дизайн (Кредитів: 16)
 8. Здоров’я людини (Кредитів: 16)
 9. Історія кіно (Кредитів: 16)
 10. Лідерство в житті та бізнесі (Кредитів: 16)
 11. Міжнародні відносини, політологія, право-1 (Кредитів: 48)
 12. Міжнародні відносини, політологія, право-2 (Кредитів: 48)
 13. Німецька мова для спілкування та професійної діяльності (педагогічний напрям) (Кредитів: 48)
 14. Німецька мова для спілкування та професійної діяльності (філологічний напрям) (Кредитів: 48)
 15. Організація інклюзивної освіти (Кредитів: 16)
 16. Основи літературного й технічного редагування (Кредитів: 16)
 17. Політологія (Кредитів: 48)
 18. Право. Юридичний квест (Кредитів: 48)
 19. Практична психологія (Кредитів: 16)
 20. Професійна самореалізація: система економічних складових (Кредитів: 16)
 21. Середня освіта (Кредитів: 16)
 22. Соціальна та конструктивна географія (Кредитів: 16)
 23. Сходинки до успіху (Кредитів: 16)
 24. Modern programming paradigms (для ОПП: Комп'ютерні науки) (Кредитів: 16)
 25. Visualization and graphic design (для ОПП: Комп'ютерні науки) (Кредитів: 16)
 26. Актуальні напрями соціальної та виховної роботи (1.Позашкільна освіта і соціально-виховна робота (для ОП: Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 16)
 27. Актуальні напрями соціальної та виховної роботи (2.Сімейно-орієнтована соціальна робота) (для ОП: Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 16)
 28. Актуальні питання математики (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика), Прикладна фізика і наноматеріали, Економіка підприємства)  (Кредитів: 16)
 29. Балетмейстер (для ОПП Хореографія) (Кредитів: 24)
 30. Біологія і екологія рослин (для ОПП: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); Біологія) (Кредитів: 48)
 31. Біологія і екологія тварин (для ОПП: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); Біологія) (Кредитів: 48)
 32. Блок дисциплін поглибленого вивчення соціальної роботи (для ОП: Соціальна робота (скорочений 3-річний термін навчання) (Кредитів: 37)
 33. Блок дисциплін поглибленого вивчення соціальної роботи та соціальної педагогіки (для ОП: Соціальна робота. Соціальна педагогіка) (Кредитів: 48)
 34. Вокально-хорове мистецтво (для ОПП Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 35. Диригентсько-хорове мистецтво (для ОПП Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 36. Здоров'я людини-ЗВ-ФПГТН (Кредитів: 16)
 37. Історико-краєзнавчий туризм (для ОП Історія та археологія та ОП Середня освіта (Історія)) (Кредитів: 16)
 38. Історія війн і військового мистецтва (для ОП Історія та археологія та ОП Середня освіта (Історія)) (Кредитів: 16)
 39. Комп’ютерно-геометричне моделювання (ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика), Прикладна фізика і наноматеріали, Економіка підприємства) (Кредитів: 16)
 40. Культурна дипломатія (для ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») (Кредитів: 48)
 41. Математичні основи моделювання систем (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика)) (Кредитів: 16)
 42. Музично-інструментальне мистецтво (для ОПП Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 43. Народна хореографія (для ОПП Хореографія) (Кредитів: 24)
 44. Оптичні явища в природі (відкриття, дослідження, використання) (ОПП природничо-географічного спрямування та точних наук) (Кредитів: 16)
 45. Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти (для ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (Кредитів: 24)
 46. Особливості НУШ (для ОПП «Початкова освіта») (Кредитів: 16)
 47. Партнерська взаємодія в НУШ (для ОПП «Початкова освіта») (Кредитів: 32)
 48. Практична психологія освіти з основами арт-терапії (для Усі ОП Середня освіта, Соціальна робота, Дошкільна освіта, Початкова освіта) (Кредитів: 32)
 49. Прикладна психологія (для ОПП Психологія. Практична психологія.) (Кредитів: 48)
 50. Редагування освітніх видань (для ОПП Середня освіта. Українська мова і література. ОПП Українська мова та література) (Кредитів: 48)
 51. Режисура музично виховних заходів (для ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (Кредитів: 24)
 52. Соціально-медична реабілітація та інклюзивний супровід (для ОП: Соціальна робота (скорочений 3-річний термін навчання) (Кредитів: 37)
 53. Сучасна хореографія (для ОПП Хореографія) (Кредитів: 24)
 54. Сучасні парадигми програмування (для ОПП: Комп'ютерні науки, Середня освіта (Інформатика)) (Кредитів: 16)
 55. Східноєвропейські студії (ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») (Кредитів: 48)
 56. Теорія та історія музики (для ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (Кредитів: 24)
 57. Технологічний супровід виховання і навчання дитини (для Дошкільна освіта) (Кредитів: 48)
 58. Технологічний супровід виховання і навчання дитини (для Дошкільна освіта (ск)) (Кредитів: 32)
 59. Туризм (для ОПП природничо-історичного спрямування) (Кредитів: 48)
 60. Фортепіанне мистецтво (для ОПП Музичне мистецтво) (Кредитів: 48)
 61. Хореограф-викладач (для ОПП Хореографія) (Кредитів: 24)
 62. Хореографія (для ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (Кредитів: 24)
Основи охорони праці

 

Хореографія (для ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative