Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Напрямки роботи

1. Соціальна робота зі студентами

 1. Дотримання прав та соціальних гарантій студентів пільгових категорій;
 2. Надання матеріальної допомоги та заохочення;
 3. Призначення іменних стипендій;
 4. Здійснення роботи щодо виконання державних та регіональних програм з оздоровлення та організації відпочинку студентської молоді;
 5. Організація роботи щодо утвердження здорового способу життя серед студентської молоді.
 6. Грошове забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Призначення і виплата стипендії студентам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у НДУ імені Миколи Гоголя регулюється Порядком призначення і виплати стипендії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №822 від 12.07.04 р.

 Дитиною-сиротою є дитина, у якої померли чи загинули батьки (ст. 1 Закону від 13.01.05 р. №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Особам із числа дітей-сиріт є особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки.

Діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

 Студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м’яким інвентарем за нормами, установленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

 Особам, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання в закладі надається щорічна допомога для придбання навчальної літератури (урегульовано пп. 1 п. 13 постанови КМУ від 05.04.94 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування») у розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій (абзац п’ятий ст. 8 Закону №2342). Її  виплата здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Цю допомогу отримують (ст. 1 згаданого Закону):

 • особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки;
 • особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Зверніть увагу: діти-сироти, які перебувають під піклуванням (до 18 років), не належать до зазначеної категорії осіб, отже, й допомога на придбання навчальної літератури їм не виплачується.

 2. Співпраця зі студрадою університету

 1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 4. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 5. Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

 3. Робота зі студентами в гуртожитках.

 1. Спільна робота  із заступниками деканів по роботі в гуртожитках, комендантами гуртожитків по поселення до гуртожитків.
 2. Проведення виховної роботи в гуртожитках університету згідно плану.
 3. Формування студентських рад гуртожитків, які визначені “Положенням про студентську раду гуртожитку”.
 4. Проведення спортивно-масових заходів зі студентами, які проживають у гуртожитках.
 5. Проведення профілактично – роз’яснювальної роботи з утвердження здорового способу життя серед студентів гуртожитків, внесення пропозицій щодо покращення побуту та дисципліни в гуртожитках.
 6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентської молоді щодо правил проживання в гуртожитку, зберігання державного майна на території університету.

4. Озвучення заходів.

5. Послуги костюмера.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative