Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародна співпраця

Навчання іноземних громадян

Соціально-гуманітарний відділ

Профком студентів

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Гоголезнавчий центр

Студрада

Цивільний захист та охорона праці

Література про Гоголя

1. Гаско М. Гоголь і Міцкевич // Гаско М. Пошуки і знахідки: Літературно-критичні статті. — К., 1990. — С. 6—35.

2. Грицай М.С. Традиції вертепної драми у п’єсах І.Котляревського та В.Гоголя // Радянське літературознавство. — 1963. —січень—лютий. — № 1. — С.105—113.

3. Державін В. [Рецензія] // Критика. – 1929. – № 7-8. – С. 218–222. – Рец. на кн.: Твори. Т. 1. Вечори на хуторі під Диканькою : Повісті від пасічника Рудого Панька [П. Куліша] / М. Гоголь ; заг. ред. І. Лакизи та П. Филиповича ; стиліст. ред. А. Ніковського. – [Х.] : Книгоспілка, [1928]. – LXIV, 234, XXXVI с.

4. Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка. — Гельсингфорс, 1902. — [6], X, 406 с.

5. Н.В.Гоголь и Нежин: Нежинская гимназия высших наук князя Безбородко, начало творчества. Библиографический указатель / Упорядн.: Н.М.Жаркевич, Е.Н.Михальский, П.В.Михед, Г.В.Самойленко; Ответственный редактор: Е.Н.Михальский. – Нежин, 1989.

6. Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. – М. : Типография А. И. Мамонтова и Ко, Леонтьевский пер. № 5, 1892. – Т. І. – 387 с.

7.  Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. – М. : Типография А. И. Мамонтова и Ко, Леонтьевский пер. № 5, 1893. – Т. ІІ. – 406 с.

8.  Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. – М. : Типография Г. Лисснер и А. Гешель, 1897. – Т. ІV. – 978 с.

9. Якубовський Ф. «Двонаціональність»М. Гоголя та українська дрібнопанська література. — За справжні обличчя. Критичні нариси на теми дожовтневої літератури. Київ, «Література і Мистецтво», 1931, С. 25—47.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative