ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Наукова робота

 1. Біорізноманіття в зоні Полісся і Лісостепу Чернігівської області та суміжних територій.
 2. Рослинність лісостепової частини Чернігівської області та її созологічне значення.
 3. Моніторинг стану рослинного покриву та популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України, на території Ічнянського національного природного парку.
 4. Адвентивна фракція урбанофлор малих міст зони екотону Полісся та Лісостепу (на прикладі міст Прилук, Ічні, смт. Срібного).
 5. Історико-фауністичний та еколого-морфологічний аналіз тваринного світу в зоні екотону Полісся та Лісостепу.
 6. Вивчення стану здоров’я населення Чернігівської області.
 7. Інтеграція природничих наук  у світлі освітніх змін.
 8. Дослідження біохімічних механізмів біологічної активності  фізіологічно-активних речовин. Біохімічні механізми розвитку патологічних станів та дії біологічно активних речовин за цих умов.
 9. Регуляція процесів росту і розвитку рослин.
 10. Еволюційні та адаптивні морфо-фізіологічні особливості систем органів хребетних тварин.
 11. Методи біологічних досліджень в суміжних дисциплінах.

Співробітники кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах, з’їздах. Студенти кафедри залучені до виконання наукових тематик та приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт. 

Кафедра біології підтримує творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших вузів, науково-дослідними установами НАН, НАПН і НАМН України, закордонними вузами і науковими організаціями:

 • Телавський державний університет ім. Якова Гогебашвілі (Грузія);
 • Поморська академія у Слупську (Польща);
 • Університет імені Сулеймана Деміреля в Іспарті (Туреччина);
 • Мозирський державний педагогічний університет (Біолрусь);
 • Інститут зоології НАН Республіки Білорусь (Білорусь);
 • Барановичський державний університет (Білорусь);
 • Мінський національний університет (Білорусь);
 • Вітебський держуніверситет імені П.М. Машерова (Білорусь);
 • Гомельский державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь);
 • Березінський біосферний заповідник;
 • Ніжинська міжрайонна організація Товариства охорони природи України;
 • Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАНУ та Мінекоресурсів України (м. Київ);
 • Ічнянський Національний парк;
 • КЗ «РЛП «Міжрічинський»;
 • Національний природний парк "Прип’ятський";
 • Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України;
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Національний університет  «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститут ботаніки НАН України;
 • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;
 • Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України;
 • Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України;
 • Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області;
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
 • Інститут екології Карпат НАН України;
 • Український природний степовий заповідник НАН України;
 • Луганський природний заповідник НАН України;
 • Інститут професійної освіти НАПН України.
 • Інститут педагогіки НАПН України. 

Викладачі кафедри біології беруть участь у семінарах, круглих столах, що присвячені реформуванню профільної освіти в школі, формуванню природничо-наукового світогляду у майбутніх фахівців.   Зокрема, старший викладач кафедри біології Коваленко Світлана Олександрівна прийняла участь в науково-практичному методичному семінарі «Світогляд людини у світлі освітніх змін: інтеграція природничих наук» (2019 р.), науково-методичному он-лайн семінарі «Трансформація світогляду людини ХХІ століття: універсальна наукова картина світу» (2021 р.). На зазначених семінарах була розкрита  суть моделі універсальної наукової картини світу для цілісної природовідповідної освіти та формування причинно-системного світогляду особистості, з метою впровадження її в освітній процес на основі міждисциплінарної інтеграції.

Галерея зображень

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative