Go to English

Наукова робота

Основними напрямками наукових пошуків кафедри біології в даний період є:

 • дослідження біорізноманіття, видового складу, внутрішньовидової мінливості наземної флори природних і штучних екосистем Чернігівської області;
 • формування професійних компетентностей вчителя біології;
 • вивчення основних екологічних проблем Чернігівської області та пропозиції щодо їх вирішення.
 • пошук нових біологічно активних речовин серед гетероциклічних та  металокомплексних сполук
 • еколого-фітоценотичний моніторинг заповідних степових екосистем з метою розробки режимів заповідання.

Співробітники кафедри приймають  активну участь у виконанні кафедральних наукових тематик:

 • Рослинний світ Чернігівщини та його охорона.
 • Моніторинг степових екосистем відділення «Ямський степ» природного заповідника «Білогір’я».
 • Зміст і технології підготовки вчителя біології у вищому навчальному закладі.
 • Пошук нових біологічно активних  речовини та екологічні проблеми довкілля.

 Співробітники кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах, з’їздах. Студенти кафедри залучені до виконання наукових тематик та приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт. 

Кафедра біології (секція ботаніки та екології) підтримує творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших вузів, науково-дослідними установами АПН та НАН України, закордонними вузами і науковими організаціями:

 • Ніжинська міжрайонна організація Товариства охорони природи України;
 • Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАНУ та Мінекоресурсів України (м. Київ);
 • Інститут ботаніки НАН України.
 • Гомельский державний університет ім. Франциска Скорини;
 •  Брянська державна інженерно-технологічна академія;
 • Ічнянський Національний парк;
 • Чернігівський національний  педагогічний університет;
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
 •  Центрально-Чорноземний природний біосферний заповідник "Стрілецький степ" (Курська обл., Росія);
 • Державний природний заповідник “Білогір’я” (Белгородська обл., Росія);
 • Ботанічний Інститут Російської академії наук;
 • Інститут екології Карпат НАН України;
 • Український природний степовий заповідник НАН України;
 • Луганський природний заповідник НАН України;
 • Інститут професійної освіти АПН України.
 • Інститут педагогіки АПН України;
 • Харківський педагогічний університет імені Г.Сковороди.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative