Go to English

Про кафедру

Кафедра ботаніки була заснована в 1933 році. І першим її завідуючим був професор С.М.Михайлівський, який разом з доцентами В.А.Святогором, С.Т.Новиковим створили матеріальну базу кафедри, заснували науковий гербарій, заклали Ботанічний сад. Пізніше у різні роки кафедру очолювали Ф.Я.Лесик, С.О.Мулярчук, О.Я.Гречаненко, І.І.Гордієнко, І.М.Солдатова, нині нею керує доц. Г.Г.Сенченко. На кафедрі читались курси ботаніки, фізіології рослин, основ сільського господарства, методики викладання біології, дарвінізму, генетики, охорони природи, екології, геоботаніки, працював ряд висококваліфікованих викладачів: Назаров С.Н., Сидоренко О.Г., Мулярчук С.О., Лесик Ф.Я., Балашов Л.С., Герасименко Г.Ф., Нагорна П.І., Гафізов М.Г., Гречаненко О.Я., Остапенко І.С., Однодворець Б.А., Сидоренко З.М., Боженко Л.Г., Ващишина Д.Л.

Разом з лаборантами кафедри вони багато зробили для зміцнення матеріальної бази кафедри, створення її кабінетів та їх оформлення стендами, та збагачення роздатковим навчальним матеріалом і таблицями. Всі роки існування кафедри продовжується поповнення її наукового гербарію в якому зберігаються гербарні зразки ще 1909–1913 р.р. (Веліканов Д.), 30-х р.р. (Михайлівський С.М.). Пізніше гербарій поповнювався зборами Мулярчука С.О., Семеніхіної К.А., Солдатової І.М., Курсон В.В., Бєлокопитової В.С., Папучі І.В., Лобань Л.О. Мулярчук С.О. поповнив науковий гербарій представниками флори Кавказу і, головним чином, Чернігівської області (понад 1000 гербарних аркушів).

Поступово на кафедрі розгорнулися фундаментальні наукові дослідження, здійснювались наукові експедиції, експериментальні дослідження у лабораторіях кафедри. Результатом багаторічних досліджень стали монографії С.О.Мулярчука “Рослинність Чернігівщини”, І.І.Гордієнка “Дефляция, демутация и рекультивация песчаных массивов Степной зоны”, І.М.Солдатової “Высшие базидиомицеты степной зоны Украины”, Г.Г.Сенченко (у співавторстві) “Металокомплексні сполуки – диригенти фотосинтезу“, Г.Г.Сенченко (у співавторстві) “Металокомплекси: фармакологічні властивості”, навчальний посібник Г.Г.Сенченко, Приплавко С.О. (у співавторстві) “Вегетативне розмноження рослин”. До наукових досліджень викладачів завжди залучались студенти, які брали участь у наукових експедиціях та експериментальній роботі. Наслідком студентських наукових досліджень були публікації у наукових журналах та збірках, виступи на наукових конференціях, участь у конкурсах різного рівня, захист дипломних та магістерських робіт, а окремі студенти вступали до аспірантури та успішно захищали кандидатські та докторські дисертації (Балашов Л.С., Богомолова Л.О., Солдатова І.М., Стригун В.М., Лисенко Г.М., Шиян Н.М., Падун А.О., тощо).

З 1975 по 1986 р.р. кафедрою ботаніки завідував д.б.н., професор І.І.Гордієнко, який крім наукових мав ще і неабиякі організаторські здібності. Він створив при кафедрі 2 лабораторії – фізіології рослин та основ сільського господарства, під його керівництвом було переобладнано шкільний біологічний кабінет, він поповнив колекцію деревних та чагарникових рослин агробіостанції 50 новими інтродуцентами, був ініціатором створення ботанічного музею, який оформлено на зразок ботанічного музею НАН України. У створенні музею брали участь усі викладачі та лаборанти кафедри, а також співробітник ботанічного музею НАН України Л.Д.Мороз, яка в той час заочно навчалася на природничому факультеті Ніжинського педінституту. Ботанічний музей має 12 відділів, які демонструють природну систему рослинного світу, побудовану на основі еволюційного розвитку.

Протягом 1986-1998 років кафедру ботаніки очолювала кандидат біологічних наук, доцент Солдатова І.М. Протягом цього часу розширилися творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів, науково-дослідними установами Академії педагогічних наук та Національної академії наук України: Інституту ботаніки НАНУ, Київського державного педагогачного університету ім. Т.Г.Шевченка, Інституту біоорганічної хімії та натохімії НАНУ, Українського інституту лікарських рослин, Інституту профосвіти, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Харківського педагогічного інституту ім. Г.Сковороди, Чернігівського педагогічного університету та інших установ. Для проведення біологічних досліджень (Сенченко Г.Г., Приплавко С.О.) на навчально-дослідній агробіостанції заплановані навчально-дослідні ділянки.

З 1995 по 2000 роки спільно з кафедрою хімії виконується держбюджетна тематика. Завдяки неї створена спільна науково-дослідна лабораторія з хімії металокомплексних сполук. Проведені також біологічні дослідження металокомплексів на різні сільськогосподарські культури. За їх результатами одержано 3 патенти.

З 1998 року кафедру очолює доцент Сенченко Г.Г.

Викладачами кафедр активно ведеться навчально-методична робота. При викладанні дисциплін застосовуються новітні технології навчання, щорічно виходять в світ ряд навчально-методичних вказівок та посібників. Старший викладач Курсон В.В. входить до складу науково-методичної комісії з питань навчально-методичного забезпечення викладання біології Міністерства освіти України. Крім того, вона є членом жюрі конкурсу “Вчитель року” (як обласного так і Всеукраїнського турів).

Активну участь у роботі Обласного педагогічного ліцею при НДПУ ім. Миколи Гоголя беруть такі викладачі кафедри як Коваленко С.О., Гавій В.М., Лобань Л.О. Завдяки цьому ліцеїсти займають призові місця як на обласних, так і на всеукраїнських олімпіадах з біології та конкурсах Малої Академії наук, неодноразово виборюючи призові місця на обласних та Всеукраїнських турах.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative