Go to English

Персоналії

Кучменко Олена Борисівна

завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор

Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Викладає: «Загальна цитологія і гістологія», «Медична біологія», «Молекулярна біологія клітини», «Біоенергетика», «Біоінформатика», «Мембранологія», «Біохімія рослин». Має біля 200 наукових та навчально-методичних праць. З них: 3 монографії, 1 підручник, 2 навчальних посібника, 3 патенти, статті, тези, методичні рекомендації, рецензії. Наукові інтереси – біохімія, медична біохімія, мембранологія, біоенергетика, вітамінологія, біохімія природних біологічно активних сполук. Керує аспірантами, бакалаврськими та магістерськими роботами. Член Українського біохімічного товариства та Федерації Європейських Біохімічних товариств (FEBS).

Марисова Інеса Віталіївна

канд. біол. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Народилася 1929 р. Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1951 р. Кандидат біологічних наук (з 1955 р.),доцент (з 1962 р.), професор (з 1993 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (з 1995 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1964 р. на посадах завідувача кафедри зоології (1964–1977 р.), проректора по науковій роботі (1967–1973 рр.),доцента (1978 р.), професора (з 1978 р.), завідувача кафедри зоології (з 1990 р.). Коло наукових інтересів – орнітологія (фауністика, екологія, палеоорнітологія, систематика), методика викладання зоології у середній та вищій школі, біогеографія.

Мхітарян Лаура Сократівна

доктор медичних наук, професор, завідувач науково-навчальної лабораторії з біохімічних та медико - валеологічних досліджень.

Закінчила Єреванський державний медичний інститут. В науково-методичному доробку біля 300 праць (монографії, патенти, статті, тези). Має Державну відомчу відзнаку «Медаль академіка М.Д.Стражеска» за вагомий внесок у кардіологію. Наукові інтереси – вивчення молекулярних механізмів розвитку і прогресування патологічних станів та їх ускладнень, а також розробка шляхів і способів відновлення метаболізму і функцій органів і систем. Член Українського біохімічного товариства та Федерації Європейських Біохімічних товариств (FEBS).

Лобань Лариса Олексіївна

канд. біол. наук, доцент

Народилася в 1964 році. Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1988. Працює у Ніжинській вищій школі з 1988 на посадах методиста заочного відділу (1988-1992), асистента кафедри ботаніки (1992 по 2005); заступника декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету (1999-2003), ст. викладач кафедри ботаніки та екології (2005 - 2007), ст. викладач кафедри біології. У2009 році захистила кандидатську дисертацію. Із 2010 року працює на кафедрі на посаді доцента.

Основний напрямок наукових досліджень – флора і рослинність басейну річки Удай та її созологічне значення.

В ліцеї при Ніжинському державному університеті працює з 1996 року за сумісництвом. Керує науковою роботою ліцеїстів, читає спец. курс з ботаніки. За час роботи мала переможців МАН. В ліцеї при Ніжинському державному університеті працює з 1996 року за сумісництвом. Керує науковою роботою ліцеїстів, читає спец. курс з ботаніки. За час роботи мала переможців МАН.

Наукові праці

Гавій Валентина Миколаївна

канд. біол. наук, доцент

Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний університет ім. М.В. Гоголя. Закінчила аспірантуру при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Працює у Ніжинський вищій школі з 2000 року на посадах асистента (2000-2004), доцента (з 2004 року по даний час).

Основний напрямок наукових досліджень – радіаційна екологія та екологічні проблеми довкілля. Автор понад 100 наукових праць. Забезпечує викладання таких дисциплін як “Радіобіологія”, „Радіоекологія”, „Основи сільського господарства”, „Основи біологічних знань”.

Наукові праці

Приплавко Світлана Oлександрівна

канд. сільськогосподарських наук, доцент

Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1996. Працює у Ніжинський вищій школі з 1996 року на посадах молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з хімії металокомплексних сполук (1996 - 2000), асистента (2000 - 2008), доцента (з 2008 року по даний час).

Основний напрямок наукових досліджень – фізіологія рослин. Автор близько 35 друкованих праць. Кандидат сільськогосподарських наук з 2008 року. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню впливу металокомплексних регуляторів росту рослин на фізіологічні процеси сільськогосподарських рослин.

Наукові праці

Сенченко Галина Григорівна

канд. хім. наук, доцент

Народилася у 1966 році. Закінчила природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1989. Кандидат хімічних наук (з 1993), доцент (з 1996).

Працює у Ніжинський вищій школі з 1990 на посадах асистента (1990–1993), старшого викладача (1993-1994), доцента (1995), заступника декана природничо-географічного факультету (1996-1999), завідувача кафедрою ботаніки (з 1999), завідувач Новгород-Сіверського навчально-методичного центру (2001-2003), а з вересня 2003 року – декан природничо-географічного факультету.

Основний напрямок наукових досліджень – нафтохімія, фізіологічно активні речовини.

Наукові праці

Лисенко Геннадій Миколайович

канд. біол. наук, доцент

Народився у 1965 році. Закінчив природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1989 році. Кандидат біологічних наук (з 1996 ), доцент (з 1997).

Працює у Ніжинський вищій школі з 1996 на посадах асистента (1996–1997), доцента (з 1997).

Наукові праці

Кузьменко Людмила Петрівна

канд. біол. наук, доцент

Народилася 1970 р. Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1992 р. Кандидат біологічних наук (з 2000 р.). Працює в Ніжинській вищий школі з 1992 р. на посадах лаборанта (1992–1994 рр.), асистента (1994–2000 рр.), доцента (з 2001 р.). Основний напрямок наукових інтересів – орнітологія, урбоорнітологія.

Пасічник Сергій Валентинович

канд. біол. наук, доцент

Народився 1964 р. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут у 1986 р. Кандидат біологічних наук (з 1994 р.), доцент (з 1999 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1995 р. на посадах асистента (1995–1999 рр.), доцента (з 1999 р.). Основні напрямки наукових досліджень – генетика людини, селекцій плодових та овочевих культур, зоологія хребетних.

Коваленко Світлана Олександрівна

старший викладач

На кафедрі ботаніки та екології Ніжинського університету працює з 1990 року. Закінчила природничий факультет Ніжинського державного педагогічного інституту. Основний напрямок наукових досліджень – педагогіка. Автор 17 наукових праць. Забезпечує викладання таких дисциплін як „Шкільний предмет „Біологія” і методика його навчання”.

Наукові праці

Вобленко Олександр Сергійович

старший викладач

Народився 1955 р. Закінчив факультет мисливствознавства та звіроводства Московського хутрового технікуму в 1973 р., Ніжинський державний педагогічний інститут у 1985 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1984 р. на посадах асистента кафедри зоології, старшого викладача (з 1994 р.). Наукові інтереси – фауністика, систематика, біологія та етологія перетинчатокрилих комах, птахів та ссавців. 

Кедров Борис Юрійович

асистент

Народився 1965 р. Закінчив природничий факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченко у 1990 р. Працює у Ніжинській вищій школі на посаді асистента з 1990 р. Коло наукових інтересів – порівняльна анатомія хребетних тварин, дослідження і охорона хребетних тварин на території Чернігівщини (зокрема рукокрилих та комахоїдних).

Дідик Леся Володимирівна

асистент

Народилася у 1979 році. Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя у 2001 році. Після закінчення магістратури працює асистентом кафедри біології університету із 2001 року.

Основний напрямок досліджень – вивчення флори і рослинності, рідкісних видів та угруповань Чернігівської області.

Наукові праці

Дема Людмила Павлівна

Народилася  у 1968 році. Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1995 році. Працює у Ніжинський вищій школі з 1996 року на посаді асистента кафедри біології.

Основний напрямок наукових інтересів – палеонтологія, валеологія, медицина. 

Шешурак Павло Миколайович

провідний фахівець Зоологічного музею

 

 

 

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative