ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

На кафедрі працює з 1995 року.

Посада– доцент

Науковий ступінь–кандидат біологічних наук (1993 р.).

Вчене звання– доцент (2000 р.).

Контакти: lysenkoukr@gmail.com тел. 0674366620

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 1989 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя за спеціальністю «біологія і хімія»; отримав кваліфікацію вчителя біології і хімії. У 1992 р. закінчив аспірантуру. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна фітоіндикаційна оцінка степових екосистем за гідротермічним та едафічним факторами (на прикладі Українського державного степового заповідника)» за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Спеціалізована вчена рада Д 26.211.01 Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України).

Професійне зростання. З1995 р. працює у Ніжинській вищій школі на посадах асистента (19952000 рр.), доцента (з 2000 р.). Є гарантом освітньо-професійної програми Біологія другого (магістерського) рівня.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – «Відмінник освіти» (2020 р.),  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.).

Університетські – Грамоти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (1999, 2004, 2007, 2009, 2018 рр.); Дошка Пошани (2004 рр.).

Кращий науковець року – 2009.

–  Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових інтересів – ботаніка, фітоценологія, екологія рослин та фітоценозів, созологія, філоценогенез степових екосистем. У своєму науковому доробку має 187 публікацій, серед яких: наукові статті у фахових виданнях та таких, що включені до науково-метричних баз Scopus та Index Copernicus, навчальні посібники, в тому числі з грифом МОН України, методичні рекомендації та ін. Лисенко Г.М. приймає участь у міжнародних наукових проектах, займає посаду старшого наукового співробітника і Ічнянському національному природному парку (2012 - 2021 рр.). Забезпечував виконання наукових досліджень з двох  індивідуальних тем: «Вплив пасквальних навантажень на зміну ценотичної структури  та ряду лімітуючих екологічних факторів різних типологічних відмін степів» (2012-2013 рр.) та «Вплив абсолютно заповідного режиму на степові екосистеми» (2014-2015 рр.) та комплексної теми кафедри «Моніторинг стану навколишнього  середовища у зоні екотону Полісся та Лісостепу на прикладі ландшафтних комплексів Чернігівської області» (2016 р. і по теперішній час). Керував науковою роботою учнів ліцею при НДУ (Мала академія наук). Одна з робіт стала призером (III місце) Всеукраїнського конкурсу МАН (2013 р.). Керував науковою роботою школярів, представленої на конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (II місце в обласному турі). Був членом журі екологічної олімпіади у м. Ніжині. Входить до складу робочої групи по написанню «Місцевого плану дій в галузі довкілля та енергетики (LEAPs) міста Ніжина».

Навчальна і методична робота. Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Ботаніко і мікологія», «Ботаніка. Морфологія та анатомія рослин», «Ботаніка. Систематика», «Мікологія», «Загальна екологія», «Екологія рослин», «Екологія тварин», «Екологія рослин і тварин», «Екологія водоростей та грибів», «Екосистемологія», «Основи екології», «Екофлора України», «Географія рослин», «Созологічні аспекти раціонального природокористування», «Основи фітосозології та синфітоіндикації», «Фіторізноманіття України», «Екологічно безпечні технології», «Екологічна біокліматологія», «Основи біоіндикації навколишнього середовища», «Методи ботанічних досліджень», «Сучасні наукові дослідження в біології», «Основи екології, біосферології та охорона природи», «Гербарна справа», «Методи статистичної обробки біологічних даних», «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Основи созології та раціонального природокористування». Проводить навчально-польову практику з біології (систематика рослин) для студентів спеціальностей біологічного спрямування (науково-дослідна база «Лісове озеро» с. Ядути). Керує курсовими, кваліфікаційними, магістерськими дослідженнями здобувачів вищої освіти. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології. Є керівником науково-дослідницької групи студентів.

Громадська і виховна робота.  Організатор та учасник виховних заходів різного рівня. Куратор групи.

 

Cписок публікацій за останні 5 років

Наукові праці

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative