Go to English

Методичні матеріали

Інструктивно-методичні матеріали

Посібники видані у 2011році 

 1. Сучасні інформаційні технології при викладанні географічних дисциплін: [навчально-методичний посібник]/О.М.Харченко.-Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 43с.
 2. Економіка та організація туризму: [тексти лекцій та методичні рекомендації до видання лабораторних робіт для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей «географія і біологія», «географія і краєзнавчо-туристична робота»]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 103с.
 3. Географія населення: практикум: [методичний посібник] /М.О.Барановський, В.В.Смаль. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 39с.
 4. Фізична географія Південної Америки: [навчальний посібник] /О.В.Барановська.-Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 83с.
 5. Основи туризму: практикув / В.В.Остапчук. - Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 54с.
 6. Криловець М.Г. Методичні вказівки з проведення педагогічної практики для студентів-географів IV – V курсів. - Ніжин: Видавництво НДУ ім.Гоголя, 2011р. – 53с. 

Високим є рівень забезпеченості студентів навчально-методичною та науковою літературою. Закупівля нової літератури здійснюється щорічно. За поданням кафедри бібліотека університету здійснює передплату численних періодичних географічних та економічних видань (“Український географічний журнал”, “Географія та основи економіки у школі”, “Економіка України”, “Економіст”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Сіверянський літопис”, “Краєзнавство. Географія. Туризм” та ін.), у тому числі з Росії (“География в школе”, “Мировая экономика и международные отношения”).

 

Навчальні та навчально-методичні посібники, видані упродовж 2011-2016 рр.

 2011 р.  

 1. Барановський М.О.  Географія населення: практикум / М.О. Барановський, В.В. Смаль. - Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 35 с.
 2. Барановська О.В. Фізична географія Південної Америки: навчальний посібник / О.В. Барановська. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. –  83 с.
 3. Міхелі С.В. Практикум з ландшафтознавства: навчальний посібник / С.В. Міхелі, І.В. Мирон. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. –  42 с.   
 4. Остапчук В.В. Основи туризму: навчальний посібник / В.В. Остапчук. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 54 с.   
 5. Смаль І.В. Соціально-економічна географія світу: загальна характеристика: навчальний посібник / І.В. Смаль. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. – 235 с.
 6. Смаль І.В. Географія туризму: навчальний посібник / І.В. Смаль. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. – 570 с.
 7. Філоненко І.М. Економіка та організація туризму: навчальний посібник / І.М. Філоненко. - Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 103 с.
 8. Шовкун Т.М. Медична географія: навчальний посібник / Т.М. Шовкун. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. –  39 с.   

  

2012 р. 

 1. Барановський М.О.  Економічна та соціальна географія України: практикум /М.О. Барановський. –  Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – 75 с.
 2. Барановська О.В. Фізична географія Австралії та Океанії: навчальний посібник / О.В. Барановська. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. –  87 с. 
 3. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: методичні рекомендації, практичні вказівки та контрольні запитання до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету / Ю.М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – 47 с.
 4. Філоненко Ю.М. Геологія: навчальний посібник / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – 241 с.
 5. Бездухов О.А.. Історична географія: навчальний посібник. –  Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 135 с.

  

2013 р. 

 1. Афоніна О.О. Регіональна економічна географія: Африка, Америка, Австралія: методичний посібник / О.О. Афоніна. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 26 с.
 2. Барановський М.О. Регіональна економіка: практикум / М.О. Барановський. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 50 с.
 3. Барановська О.В. Фізична географія материків і океанів:  навчальний посібник / О.В. Барановська.  – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - Частина І.  –306 с.
 4. Філоненко Ю. М.  Геологія (практикум для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей біологія-хімія та біологія-психологія) / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – 107 с.
 5. Філоненко І.М.  Екскурсознавство і музеєзнавство: методичний посібник / І.М. Філоненко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 18 с.
 6. Смаль І.В. Соціально-економічна географія світу. Регіони і країни: Європа: навчальний посібник / І.В. Смаль, О.М. Харченко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 499 с.
 7. Харченко О.М. Загальне землезнавство: навчально-методичний посібник / О.М. Харченко, Т.М. Шовкун. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 35 с.

  

2014 р.

 1. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, М.О. Барановський та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 520 с.
 2. Смаль В.В.  Вступ до географічних інформаційних систем: навчальний посібник / В.В. Смаль. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 176 с.
 3. Смаль В.В. Регіональна економічна і соціальна географія. Північна та Латинська Америка: навчальний посібник / В.В. Смаль. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 168 с.
 4. Остапчук В.В. Гідрологія: навчальний посібник / В.В. Остапчук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 100 с.
 5. Бездухов О.А. Практикум з історичної географії / О.А. Бездухов . – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 49 с.

  

2015 р. 

 1. Смаль В.В.  Вступ до географічних інформаційних систем: на прикладі програм ArcGIS та Google Earth: навчальний посібник / В.В. Смаль. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 188 с.
 2. Остапчук В.В.  Метеорологія і кліматологія: Завдання для підготовки до поточного і модульного тестування: навчальний посібник / В.В. Остапчук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. –  43 с.
 3. Мирон І. В.  Навчально-польова практика з біогеографії: методичний посібник / І.В. Мирон, Т.М. Шовкун. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.  – 2015. – 44 с.
 4. Філоненко Ю.М. Геологія: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 24 с.
 5. Бездухов О.А.. Геоморфологія: методичні рекомендації та практичні вказівки з проведення навчальної польової практики / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 30 с.
 6. Бездухов О.А. Практикум з  географії туризму / О.А. Бездухов. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2015. – 48 с.
 7. Філоненко Ю.М.  Геоморфологія: навчальний посібник / Ю.М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. – 167 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative