ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Історія зоологічного музею тісно пов’язана з історією кафедри зоології Ніжинського педінституту, створеної в 1933 році.
З ініціативи викладача І.А. Богдана починається створення Зоомузея, що мав спочатку статус кабінету зоології. Основу його становила невелика колекція з зоології і мінералогії, що залишилася від колишнього ліцею князя Безбородька. І.А. Богдан за допомогою ніжинських мисливців почав збирати і самостійно змонтував нові колекції, які досить повно характеризували фауну Чернігівщини. На жаль, під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. більшість колекцій та експонатів музею загинули.
Керувавші кафедрою в повоєнний час Г.М. Гасовський, Є.В. Василевська, І.В. Марисова багато сил і енергії поклали на відновлення експозиції та примноження музейних фондів. Неодноразово надавали допомогу в створенні нової експозиції музею викладачі кафедри Л.С. Назарова, О.В. Москаленко, В.М. Каневець, Н.А. Панасенко, Л.І. Рековець.
У 50-60-х рр. зібрана досить презентативна колекція птахів і ссавців Чернігівщини. У той час на кафедрі працював лаборантом Я.Я. Старичев. Будучи пристрасним мисливцем і натуралістом, він майстерно виготовляв опудала тварин, яких він завжди намагався поставити в природному вигляді. Крім того, частина опудал була виготовлена мисливцем-любителем М.О. Левенцем.
До кінця 60-х років зоомузей перестав бути тільки колекцією, простим зібранням тварин, а сформувався в самостійну навчальну, наукову та культурно-просвітницьку одиницю кафедри зоології. Для музею було виділено окреме приміщення, силами співробітників кафедри виготовлені експозиційні шафи, систематизована, анотована і вперше в Україні озвучена експозиція. У 1970 р., в дні святкування 150-річчя Ніжинської вищої школи, справжній зоомузей був урочисто відкрито.
Надалі колекції музею значно поповнилися і на теперішній час експозиційні та фондові матеріали з класу риб складають понад 1000 примірників, земноводних — понад 400, плазунів — понад 100, птахів — понад 900, ссавців — понад 700. Значними є фонди з безхребетних, особливо комахам. Багато матеріалу для поповнення експозиції та фондів зібрали проф. І.В. Марісова, старий. викл. О.С. Вобленко, ас. П.М. Шешурак, ас. Б.Ю. Кедров, викладачі та студенти університету (Марисова, Шешурак, 2012; Шидловський, 2012).
У 2012 р. музей отримав Свідоцтво № 26-124 про реєстрацію музею при навчальному закладі, який знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Зоологічного музею, зареєстрованого при управлінні освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (Наказ № 26-124 від 27.02.2012 р, м. Чернігів).
В експозиції зоологічного музею НГУ представлено 45 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Представлені в експозиції види грають важливу роль у пропаганді охорони тваринного світу, у вихованні дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Крім того, вони дають деяку інформацію про поширення, біологію, екологію багатьох потребуючих охорони тварин. Ця інформація є невід’ємною частиною пізнання навколишнього середовища, що сприятиме розробці заходів з його охорони.
Ще більше значення для вирішення цієї проблеми мають фондові матеріали, які завдяки своїй чисельності, дають можливість отримати більш повну інформацію про тваринний світ. Так, у фондах зоологічного музею НГУ є 5 прим. карася золотого Carassius carassius (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes: Cyprinidae) з сіл Оболоння і Понорниця Коропського р-ну, Качанівка і Червоне Ічнянського р-ну Чернігівської обл. і Чутівка Знам’янського р-ну Кіровогорадскої обл. Навіть ці фрагментарні дані дозволяють отримати конкретне уявлення про поширення виду в Україні. Або ж наявна в фондах мантіспа хижа Mantispa styriaca (Poda, 1761) (Neuroptera: Mantispidae), яка є самою північною знахідкою виду, дозволяє уточнити його сучасний ареал.
На жаль, через відсутність нормальних умов для зберігання, за останні 10 років втрачено більшу частину матеріалу, зібраного до 2006 року. Лише виділення спеціального приміщення для зберігання фондових матеріалів музею, дозволить врятувати те, що збереглося.
Зологічний музей Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя є базою для наукової, навчальної, просвітницької діяльності, моніторингу та пропаганди охорони тваринного світу, для інветанізаціі фауни особливо охороняємих та інших територій.
На базі Зоомузея багато студентів долучаються до наукової діяльності. Спочатку у вигляді курсових робіт, які в ряді випадків завершуються підготовкою доповідей на наукових конференціях або публікацією наукових статей, потім — дипломні та магістерські роботи, які здебільшого представлені в публікаціях. За 30 останніх років на базі музею виконано близько 50 дипломних і магістерських робіт, матеріали яких використані в 120 публікаціях. Матеріали музею використовуються при підготовці великої кількості доповідей на наукових конференціях або публікацій наукових статей не тільки співробітниками та студентами університету, а й представниками інших організацій.
Матеріали зоологічного музею НГУ використані при підготовці 16 нарисів 2-го видання і 46 нарисів 3-го видання Червоної книги України (1994, 2009). Зараз готується четверте видання Червоної книги України і матеріали музею також будуть використані при її виданні.
Міжнародною теріологічною спілкою готується видання Атласу поширення ссавців Європи. При його виданні, крім інших, будуть використані матеріали, що зберігаються в Зоологічному музеї НДУ.
Матеріали музею використовуються для інвентаризаціі фауни особливо охоронюваних територій України і Республіки Білорусь (заповідники — 11, національні природні парки — 10, регіональні ландшафтні парки — 5).
Створений на початку 30-х років як навчальний кабінет зоології, а в наслідку зоологічний музей, з самого початку грав істотну роль в навчальному процесі. Спочатку це були заняття зі студентами. Але вже з 60-х років XX століття зоологічний музей Ніжинського педінституту починає використовуватися і в навчальному процесі шкіл м. Ніжина. На його базі проходили спеціальні уроки зі школярами з фауни і екології тварин, а, також, заняття з учасниками зоологічних гуртків.
Матеріали музею використовуються при виконанні наукових робіт (Мала академія наук) учнями Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.
В даний час на базі музею проводяться заняття зі студентами 1-3 курсів з систематики різних груп тварин, в першу чергу птахів і ссавців.
На базі експозиційних і фондових матеріалів музею виконується велика кількість курсових робіт. Студенти під керівництвом викладачів беруть участь в обробці фондових матеріалів (визначенні матеріалу, створенні каталогів фондів, картографуванні і т.п.), в розробці спеціалізованих екскурсій, в оформленні експозиції. За останні 30 років більше 45 студентів, які виконували курсові роботи по фондовим матеріалам і експозиції Зоомузея, підготували і захистили дипломні та магістерські роботи, а В.В. Кавурка і А.М. Романь захистили кандидатські дисертації. Незважаючи на величезний об’єм виконаних робіт, в фондах музею залишилося ще багато матеріалу, що вимагає обробки і чекає своїх студентів.

Завідувач науково-природничого музею - пров.фахівець Кедров Б.Ю. +380688136814

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative