ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Навчальна та науково-дослідна база “Лісове озеро” факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Навчально-дослідна база “Лісове озеро” (далі у тексті – біостаціонар), загальною площею 2,16 га, сформована у 1970 році. Територія біостаціонару знаходиться на березі озера Трубин – гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення, поблизу с. Ядути Ніжинського району Чернігівської області.

На даний час є структурним підрозділом факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, створеним для виконання навчальної та науково-дослідної роботи студентів і викладачів факультету природничо-географічних і точних наук, проведення наукових з’їздів та конференцій.

У своїй діяльності біостаціонар керується чинним Законодавством України, Статутом університету та Положенням про навчальну та науково-дослідну базу “Лісове озеро” факультету природничо-географічних і точних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (схваленого Вченою радою факультету 26.01.20 p., протокол № 2).

Для проведення виїзних навчальних практик біостаціонар облаштований будиночками, їдальнею, спортивним майданчиком та навчальними аудиторіями з: зоології безхребетних та хребетних тварин; з ботаніки (анатомії та морфології рослин, систематики вищих рослин).

Завдання біостаціонару:

-   організація та проведення навчально-польових та виробничих практик студентів;

-   проведення наукових досліджень за тематиками ботанічного, екологічного, зоологічного напрямків, які передбачені планами наукової роботи кафедри і факультету в цілому;

-   проведення моніторингових досліджень (спостереження, обліки) щомісячно протягом року за відповідними групами тваринного та рослинного світу;

-   проведення досліджень для написання курсових, дипломних, магістерських та інших наукових робіт студентами та аспірантами факультету;

-   розробка пропозицій щодо ефективних методик з питань охорони рослинного, тваринного світу та біогеоценозів.

На біостаціонарі проводиться навчальна робота зі студентами І-ІІІ курсів сп. 014.05 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини), 091 Біологія, 014.15 Середня освіта (Природничі науки) денної та заочної форм навчання наступних навчально-польових практик:

- з ботаніки (анатомії і морфології рослин);

- з зоології (хребетних і безхребетних).

Науково-дослідна робота викладачів, аспірантів та студентів виконується за планом науково-дослідницької роботи кафедр факультету.

Напрями роботи:

- тваринний світ Середнього Придесення;

- моніторинг зимуючих птахів;

- моніторинг міграції птахів під егідою Європейського союзу охорони птахів;

- моніторинг популяцій рукокрилих тварин;

- рослинний світ Чернігівщини та його охорона.

На базі біостаціонару надається методична та практична допомога школам, станціям та гурткам юннатів, літнім таборам з питань вивчення природи та її охорони.

В цілому, проводяться різноманітні заходи по пропаганді з проблем охорони природи серед населення Ніжинського та прилеглих до нього районів Чернігівської області, у літніх таборах, будинках та базах відпочинку.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative