Go to English

Персоналії

Професорсько-викладацький склад кафедри 

Завідувач кафедрою

СУХОВЄЄВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Заслужений діяч науки і техніки Ураїни, доктор хімічних наук, професор

Народився у 1953 році. Закінчив природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1980) та аспірантуру Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України (2004).

Кандидат хімічних наук (1987), доцент (1989), доктор хімічних наук (2009).

Працює у Ніжинський вищій школі з 1980 року на посадах асистента (1980-1988), старшого викладача (1988-1989), доцента (1989-1991), заступника декана природничо-географічного факультету (1991-1996), завідувача підготовчого відділення (1996-1998), директора навчально-методичного центру університету в м.Новгород-Сіверському (1999-2002), проректора з навчальної роботи (2002-2004), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2004-2006), професора кафедри хімії (2006–2009) а з грудня 2009 року – завідувача кафедри хімії, професора.

Основний напрямок наукових досліджень – нафтохімія.

Плідно займається науковою та навчально-методичною роботою. Зокрема, у 1994 році ініціює створення спільної з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України проблемної науково-дослідної лабораторії. На її базі було виконано 4 кандидатські і 1 докторське дослідження, чотири теми за державним замовленням, розроблено і запатентовано синтетичну оливу і три нових регулятори росту рослин.

Є співкерівником дисертаційної роботи Г.Г.Сенченко (1993 р.) і науковим керівником дисертаційних робіт О.В.Москаленка (2000 р.) і С.О.Приплавко (2008 р.).

Науковий доробок В.В.Суховєєва налічує понад понад 400 друкованих праць, у тому числі 2 монографій, 23 навчальних і навчально-методичних посібників, 22 патенти, 2 авторських свідоцтва, 10 оглядів та понад 140 статей. Лише за останні 3 роки їм видано 5 посібників та одержано 14 патентів на нові речовини, що виявляють антиоксидантні, противірусні, протисудомні та протипухлинні дії. Навчальному посібнику „Органічна хімія” надано гриф Міністерства освіти та науки України.

За результатами досліджень розроблено чотири нові поліфункціональні присадки до мастил, що виявляють високі протизношувальні, антифрикційні та антиокиснювальні властивості. Експлуатаційні дослідження мастил з використанням одержаних присадок на автомобілях КАМАЗ та тракторах Т‑150, К-750 свідчать про їх високі хімотологічні властивості, що дозволило рекомендувати їх для застосування у гідросистемах автотракторної техніки як в Україні, так і за її межами.

Дослідження на бiологiчну активність металокомплексів, що синтезовані Суховєєвим В.В. зі співавторами, показали їх ефективність як фунгіцидів, бактерицидів, антивірусних та рiстрегулюючих речовин. Так, за даними науково-дослідних станцій України, запатентовані препарати Кристалін, Славутич і Оксамит підвищують польову схожість насіння рослин озимої пшениці та цукрових буряків, їх урожайність і якість продукції. Тому зазначені препарати рекомендовані для використання як елементи технології при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах  південного Полісся України.

Викладає дисципліни: „Хімія органічна” (спеціальність „біологія і хімія”), „Органічна хімія” (спеціальність „біологія”), „Органічний синтез” (спеціальність „біологія і хімія”),  Біоорганічна хімія (спеціальності „біологія і хімія” та „біологія”), ,,Основи нафтохімії (спеціальність „хімія”), Медична хімія (спеціальність „біологія і хімія”), „Хімія навколишнього середовища” (спеціальність „хімія та інформатика”), „Комплексні та металокомплексні сполуки” (спеціальність „хімія”).

Суховєєв В.В. користується визнанням і авторитетом у широких колах наукової та педагогічної громадськості України. Він – Відмінник освіти України (1995). Неодноразовий переможець конкурсу університету «Кращий науковець року». За особистий вагомий внесок у винахідницьку та раціоналізаторську роботу нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності України (2001 р.), за сумлінну і плідну навчально-методичну та наукову роботу – Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2005р.). За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України (2010 р.).

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України №217/2016 ” від 18 травня 2016 року Суховєєву Володимиру Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Ураїни»

ЛУКАШОВА НІНА ІВАНІВНА

Народилась 1944 року. Закінчила природничий факультет Ні­жин­ського державного педагогічного інституту в 1966. Канди­дат педагогічних наук (з 1982), доцент (з 1987). Працює в Ніжинській вищій школі з 1967 на посадах асистента (1967-1983), ст. викладача (1983–1985), доцента  (з 1985), завідуючої кафедрою (1991–2002). Основний напрямок наукових досліджень – розвиток професійних інтересів студентів педагогічного вузу при підготовці вчителя хімії, проблеми методики у середній та вищій школі, нових типах середніх навчальних закладів. Викладає курси: «Методика викладання хімії» (спеціальності: «Біологія і хімія», «Біологія», ««Методика розв’язування розрахункових задач» (спеціальності: «Біологія і хімія», «Біологія»), Історія хімії» (спеціальність «біологія і хімія»), «Загальна хімія з основами геохімії» (спеціальності: «Географія і біологія», «Географія і туризм»), «Методика використання комп’ютерних програм у шкільному курсі хімії»(спеціальність «Хімія і основи інформатики), «Методика викладання хімії у вищій школі» (спеціальність «хімія»). Основний науковий та методичний доробок – близько 110 друкованих праць.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти», знаком Сухомлинського, почесними грамотами та подяками за наукові та методичні досягнення.

МОСКАЛЕНКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Народився 1972 року. Закінчив природничий факультет Ні­жин­ського державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя в 1994. Кандидат хімічних наук (з 2000), доцент (з 2004). Працює в Ніжинській вищій школі з 2000 р. на посаді доцента. З 2004 по 2007 рік – завідувач кафедрою хімії. Основний напрямок наукової роботи – дослідження процесів окиснення органічних субстратів, хімія та технологія одержання неорганічних та органічних речовин.

Відмінник освіти України. Має понад 70 друкованих праць, серед яких 4 навчальних і навчально-методичних посібників, 5 патентів, 36 статей та оглядів. За результатами досліджень розроблені три нові поліфункціональні присадки, що впроваджені в практику. Одна з них захищена патентом України.

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист викладає хімію в профільних класах ліцею при НДУ імені Миколи Гоголя. Здійснює керівництво науковими дослідженнями з хімії в рамках МАН України.

Викладає дисципліни: Спектральні методи аналізу, Хімічна технологія, Нафтохімія, Харчова хімія, Виробництво лікарських засобів.

ЦИГАНКОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Народився у 1977 році. Закінчив природничо-географічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (1999) та аспірантуру Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (2002).

Кандидат хімічних наук (2005), доцент (2008).

Працює у Ніжинському державному університеті з 2001 року на посадах асистента (2001-2005), доцента (з 2006 року).

Основний напрямок наукових досліджень – хімія гетероциклічних сполук та вивчення їх практично-корисних властивостей.

Науковий доробок С.А. Циганкова налічує біля 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Будова речовини», «Аналітична хімія».

ШВИДКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Народилась 1967 року. Закінчила природничо-географічний фа­куль­­тет Ніжинського державного педагогічного інституту в 1991. Працює в Ніжинській вищій школі з 1991 на посадах мето­диста заочної форми навчання, асистента кафедри хімії (з 1997), заступника декана  з заочної та післядипломної освіти, викладачем. Основний напрямок наукових досліджень – металоком­плексні сполуки на основі сульфолановмісних амінокислот. Науковий та методичний доробок складає близько 20 друкованих праць. Викладає курси:«Неорганічна хімія», «Хімія фізколоїдна», «Загальна хімія»«Фізична хімія»,«Хімтехнологія» (спеціальності: «біологія і хімія», «біологія», «хімія і основи інформатики»).

Нагороджена грамотами та подяками Міністерства освіти, Ніжинської міської ради та НДУ імені Миколи Гоголя за досягнення в навчально-методичній роботі.

Семеніхін Андрій Вікторович

Народився у 1964 р.н. Закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1986) за спеціальністю «біохімія», кваліфікація – «біохімік, викладач». Кандидат біологічних наук, доцент. На кафедрі хімії працює з 2010 року. Викладає курси «Функціональна біохімія», «Основи біохімії клітини», «Біохімія та біоорганічна хімія», «Динамічна біохімія», «Мікробіологія з основами біотехнології». У 2014 р. закінчив докторантуру при відділі мембранології та фітохімії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного. Автор та співавтор 45 наукових публікацій (в т. ч. 9-ти навчально-методичних посібників). Наукова спеціалізація – протеоміка спряжених мембран вищих рослин.

 Демченко Анатолій Михайлович

доктор фармакологічних наук, професор кафедри хімії

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка

Відомий фахівець в галузі синтезу біологічно активних речовин.

Автор біля ста патентів України та понад 350 публікацій, серед яких статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях

Викладає: фармацевтичну хімію, синтез біологічно активних речовин, сучасні напрямки пошуку лікарських засобів, сучасні фармацевтичні дослідження.

Лаборанти кафедри

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative