ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кандидат хімічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2000 року.

Посада – доцент кафедри хімії та фармації.

Науковий ступінь – кандидат хімічних наук (2000 р.).

Вчене звання – доцент (2004 р.);

Контакти:  mov5@ukr.net

 

Працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 1994 року на посадах: наукового співробітника (1994 р.), старшого наукового співробітника (2000 р.), викладача (2000 р.), завідувача кафедри хімії (2003-2007 рр.), доцента кафедри хімії з 2001 року по теперішній час.

Вищу освіту здобув у 1994 р., закінчивши природничо-географічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя за спеціальністю «вчитель біології і хімії» і отримав кваліфікацію спеціаліста вчителя біології і хімії). З 1994  по 1998 роки навчався в аспірантурі Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії

НАН України за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».

У 2000 році захистив дисертацію на тему «Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості» за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. За результатами досліджень було розроблено нові поліфункціональні присадки до мастил, що виявляють високі протизношувальні, антифрикційні та антиокиснювальні властивості. Вони були рекомендовані х для застосування у гідросистемах автотракторної техніки.

Насьогодні наукова діяльність стосується систематичних досліджень противірусних, антибактеріальних, протипухлинних та антиокснювальних,  властивостей органічних сполук, а також розробки методик введення фармацевтичних субстанцій у плівкові структури та розробки експрес-методів фізико-хімічного контролю.

Останні розробки стосуються пошуку лікарських засобів щодо COVID-19. Новизну одержаних результатів захищено патентами України. Також розроблено метод йонселективного визначення катіонів і аніонів резонансним способом в електричному полі, що захищений патентом. За результатами цього дослідження, на конкурсі регіонального інноваційного форуму «Краща інноваційна розробка», одержано призове місце за оригінальність ідеї та практичне значення.

Має понад 120 наукових та науково-методичних робіт (включаючи 13 патентів, 12 посібників, 35 статей та тези), що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, серед яких є публікації  в наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Активно впроваджує результати наукових досліджень у галузі медичної та фармацевтичної хімії в освітній процес.

Є членом громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів».

З 2016 року е представником НДУ імені Миколи Гоголя у справах інтелектуальної власності.

 З 2019 року є експертом Національного фонду досліджень України 

Неодноразово нагороджений грамотами МОН України та Грамотами НДУ імені Миколи Гоголя.

Занесений на «Дошку пошани університету».

Має державні нагороди:

 Нагрудний знак «Відмінник освіти»,

 «За наукові та освітні досягнення».

Викладає дисципліни: «Біологічна хімія», «Мікробіологія з основами імунології», «Технологія ліків», «Біофармація», «Фармацевтична хімія».

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative