ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук була створена завдяки об’єднанню двох кафедр «Інформаційних технологій та аналізу даних» і «Математики, фізики та економіки» 4 січня  2022 року.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів та співробітників – фахівців в галузі математики, фізики, економіки, комп’ютерних наук з них: 3 доктори фізико-математичних наук, 1 доктор технічних наук,  7 кандидатів фізико-математичних наук, 2 кандидати економічних наук, 2 кандидати педагогічних наук, а також Заслужений вчитель України.

Кафедра має у своєму розпорядженні 4 сучасних комп’ютерних класи, 5 мультимедійних аудиторій; фізичні лабораторії; кабінети математики та  інформатики, де зосереджена наукова, навчально-методична література та дидактичні матеріали.  Всі комп’ютерні класи  та мультимедійні аудиторії під’єднанні до мережі Інтернет,  оснащені проекторами, акустичними системами. Викладачі та студенти можуть користуватися принтерами, сканерами, документ камерами, 3D принтером.

На кафедрі працює також навчально-допоміжний персонал у складі: завідуюча навчальною лабораторією інформатики Беліловець В.М., фахівець І категорії Горошко О.Л., старші лаборанти Білан І. В. та Загородня Т.П.

Кафедра готує фахівців спеціальностей: 122 Комп’ютерні науки за бакалаврським та магістерським рівнями освіти; вчителів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.08 Середня освіта (Фізика)  за бакалаврським рівнем; фахівців з освітніх вимірювань у рамках спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за магістерською освітньою програмою «Освітні вимірювання»; 105 Прикладна фізика та наноматеріали за бакалаврським та магістерським рівнями освіти; 051 Економіка за бакалаврським рівнем.

Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін, що формують компетентності у галузі інформаційних технологій у студентів усіх спеціальностей університету, що навчаються за різними рівнями освіти, а також математичних дисциплін  та дисциплін ІТ-спрямування іноземним студентам англійською мовою.

Кафедра працює над комплексними науковими темами:

  • Методи дослідження багато вимірних детермінованих і стохастичних систем
  • Розробка нових методів та засобів управління освітніми процесами із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій
  • Дослідження поверхневих плазмон-фононних збуджень у одновісних напівпровідниках та структурах на їх основі»
  • Наближені методи інтегрування диференціальних рівнянь та їх систем
  • Вдосконалення змісту і методів викладання фізико-математичних та економічних дисциплін в закладах освіти

З 2018 по 2020 р.р. під керівництвом проф. Мельничука О.В та доц. Мельничук Л.Ю. виконувався науковий проєкт, що фінансувався з бюджету МОН України, а з 2020 р. вони розпочали виконання проєкту «Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах».

Осторонь не залишається і міжнародна співпраця. Так, проф. Казачков І.В. є головним редактором міжнародного журналу «WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics» (SCOPUS, Google Scholar та ін.) https://wseas.org/cms.action?id=4006; членом редакційної колегії міжнародного журналу «WSEAS Transactions on Environment and Development (SCOPUS, Google Scholar та ін.) https://wseas.org/cms.action?id=4031; головним редактором міжнародного журналу «Journal of Elektromagnetics» (Google Scholar та ін.); редактором міжнародного журналу WSEAS Trans. on Fluid Mechanics, Theoretical and Applied mechanics and Environment and Development (з 2008).

Проф. Пузирьов В.Є. брав участь у міжнародному науковому проєкті «OPUS» (Політехнічний університет Лодзь, Польща, 2020), а також є членом редколегій низки міжнародних наукових журналів: International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation; Journal of the American Mathematical Society; Folia Mathematica; Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (SCOPUS).

Викладачі кафедри брали участь у таких міжнародних проектах як:

  • «Гендерні дослідження: крок до миру та порозуміння в країнах з різними культурними традиціями» (проєкт за програмою ЄС Еразмус+, 2015-2019)
  • «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (проєкт за програмою Еразмус+, напрям Жана Моне, 2017-2020
  • «Коли наука – жінка» (проєкт за підтримки Університету Дофіна (Париж), 2020-2021)

В рамках цих проєктів кафедра активно співпрацювала з Малардаленським університетом (Швеція), університетом Аалто (Фінляндія), Римським університетом «LaSapienza» (Італія), Кельнським університетом (Німеччина), Університетом Вітовта Великого (Литва), Центральноєвропейським університетом (Угорщина), Університетом Арістотеля (Греція), університетами Тунісу та Марокко. За результатами проектів підготовлено низку посібників, підручників, наукових статей, проведено численні заходи: наукові школи, семінари, форуми, конференції.

Протягом останніх років викладачі кафедри організовують і проводять курси підвищення кваліфікації з математики, фізики та інформатики для вчителів м. Ніжина, Ніжинського та інших районів області.

У різні роки викладачі кафедри мали змогу пройти  стажування за кордоном. Так, доц. Лисенко І.М.  пройшла стажування за програмою «Відкритий світ» у США за темою «Вища освіта та інновації». Візит був спрямований на ознайомлення з особливостями роботи закладів вищої освіти, зокрема в контексті організації дистанційної освіти, запровадження інноваційних технологій та практичної підготовки студентів.

   

Ст. викл. Бугаєць Н.О. проходила науково-практичне стажування на базі Економічного університету у Кракові (м. Краків, Республіка Польща) за темою «Нові та інноваційні методи навчання», а також брала участь у освітньо-науковому семінарі, організованому Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych Республіка Польща, м. Олькуш, м. Краків, Краківський педагогічний університет.

Викладачі кафедри у своїй науковій та освітянській діяльності тісно співпрацюють зі спорідненими підрозділами і кафедрами інших установ та ЗВО, зокрема: Інститутом математики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; КНУ імені Т. Шевченка; Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова; Ужгородським національним університетом; відділом створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» (НЦ МАНУ «МАНЛаб», Київ); фізико-математичним факультетом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та ін.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative