ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кафедру засновано у 1999 році під назвою «Кафедра прикладної математики та інформатики». Ініціатором створення та першим завідуючим кафедри став молодий талановитий Віталій Сергійович Кладинога - кандидат фізико-математичних наук, доцент, який у 1989 році з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка, а у 1999-2001 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. За його ініціативою було суттєво осучаснено матеріально-технічну базу кафедри: створено сучасні лекційні мультимедійні аудиторії, оснащені комп’ютерами, мультимедійними проекторами та акустичними системами.

 Кладинога В.С.

  Кладинога В.С. 

Студенти на лекції

З 2009 року і дотепер кафедру очолює доктор технічних наук, професор, афілійований професор Королівського технічного університету (Швеція, м.Стокгольм) Казачков Іван Васильович.

У приміщенні кафедри

Заняття проводить проф.Казачков І.В.

У 2012 році кафедру перейменовано у «Кафедру прикладної математики, інформатики, і освітніх вимірювань», а з 2017 року вона діє під теперішньою назвою.

Внаслідок виконання кафедрою низки міжнародних проектів вдалося постійно поповнювати та оновлювати матеріальну базу не лише кафедри, а й університету в цілому.

Зараз кафедра має у своєму розпорядженні 4 сучасних комп’ютерних класів, кабінет інформатики, який налічує понад 500 примірників наукової, навчальної і методичної літератури; мультимедійна аудиторія на 70 місць. Всі комп’ютерні класи під’єднанні до мережі Інтернет,  оснащені проекторами, акустичними системами. Викладачі та студенти можуть користуватися принтерами, сканерами, документ камерами, 3D принтером.

   Документ камера

Знайомство з 3D принтером 

Заняття у комп’ютерному класі

Кафедра готує фахівців спеціальності 122 Комп’ютерні науки за бакалаврським та магістерським рівнями освіти; вчителів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) за бакалаврським рівнем та фахівців з освітніх вимірювань у рамках спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за магістерською освітньою програмою «Освітні вимірювання». Також кафедра забезпечує блоки вибіркових дисциплін з інформатики та з освітніх вимірювань для педагогічних спеціальностей 014 Середня освіта (Математика, Фізика) та викладає для цих спеціальностей базові математичні курси (теорія ймовірностей і аналіз даних, математична логіка, дискретна математика, методи оптимізації та дослідження операцій, диференціальні рівняння з частинними похідними тощо).

Ще кафедра забезпечує викладання дисциплін, що формують компетенції у галузі інформаційних технологій у студентів усіх спеціальностей університету, що навчаються за різними рівнями.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів та співробітників – фахівців в галузі математики, комп’ютерних наук, а також освітніх вимірювань, серед них три доктори наук; п’ять кандидатів наук, доцентів; один старший викладач, який закінчив аспірантуру при Київському Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова і працює над кандидатською дисертацією. Викладачі кафедри є випускниками механіко-математичного факультету або факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Кафедра працює над комплексними науковими темами:

  • Методи дослідження багато вимірних детермінованих і стохастичних систем
  • Розробка нових методів та засобів управління освітніми процесами із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій

Кафедра ІТтаАД бере активну участь у міжнародній науково-освітній співпраці. Зокрема, викладачі кафедри брали і беруть участь у низці міжнародних проєктів:

  • «Оновлення та реформа педагогічної освіти в Україні» (грант Державного департаменту США, 2001)
  • «Економічна і статистична освіта в Україні» (проєкт за програмою ЄС Tempus-TASIS, 2002-2004)
  • «Створення системи відкритої освіти» (програма уряду Російської Федерації, 2004)
  • «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» (проєкт за програмою ЄС Темпус, 2009-2012)
  • «Гендерні дослідження: крок до миру та порозуміння в країнах з різними культурними традиціями» (проєкт за програмою ЄС Еразмус+, 2015-2019)
  • «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (проєкт за програмою Еразмус+, напрям Жана Моне, 2017-2020
  • «Коли наука – жінка» (проєкт за підтримки Університету Дофіна (Париж), 2020-2021)

В рамках цих проєктів кафедра активно співпрацювала з Малардаленським університетом (Швеція), університетом Аалто (Фінляндія), Римським університетом «LaSapienza» (Італія), Кельнським університетом (Німеччина), Університетом Вітовта Великого (Литва), Центральноєвропейським університетом (Угорщина), Університетом Арістотеля (Греція), університетами Тунісу та Марокко. За результатами проектів підготовлено низку посібників, підручників, наукових статей, проведено численні заходи: наукові школи, семінари, форуми, конференції.

 

В університеті Вітовта Великого, м.Каунас 

В університеті Маноуба, Туніс

В університеті La Sapienza, м.Рим 

 

 

У різні роки викладачі кафедри мали змогу пройти стажування за кордоном.

Так, Лисенко І.М.  пройшла стажування за програмою «Відкритий світ» у США за темою «Вища освіта та інновації». Візит був спрямований на ознайомлення з особливостями роботи закладів вищої освіти, зокрема в контексті організації дистанційної освіти, запровадження інноваційних технологій та практичної підготовки студентів. 

Візит до Університету Дейвенпорту

Бугаєць Н.О. проходила науково-практичне стажування на базі Економічного університету у Кракові (м. Краків, Республіка Польща) за темою «Нові та інноваційні методи навчання». а також брала участь у освітньо-науковому семінарі, організованому Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych Республіка Польща, м. Олькуш, м. Краків, Краківський педагогічний університет.

 

На стажуванні "Нові інноваційні методи викладання" у Краківському економічному університеті

Багаторічні наукові та освітні зв’язки пов’язують колектив кафедри з науковцями низки університетів України, зокрема з механіко-математичним факультетом та факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інститутом інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, фізико-математичним факультетом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Прочитано 351 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative