ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

На кафедрі працює з 2022 року.

Посада – доцент кафедри хімії та фармації.

Науковий ступінь – кандидат фармацевтичних наук (2011 р.).

Вчене звання – доцент (2015 р.);

Google Scholar    ORCID

Контакти:  anmiru@meta.ua

Кандидат фармацевтичних наук (2011 р.), доцент кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Народилась 01 грудня 1983 р. у м.Нойштрелітц (Німеччина) у сім’ї військовослужбовця. У 2001 р. закінчила, із золотою медаллю, Чернігівську ЗОШ № 9. У 2006 р. закінчила, з відзнакою, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), за спеціальністю «Фармація», здобувши кваліфікацію провізора. З 2007р. по 2010 р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармакогнозії Національного фармацевтичного університету. У Національному фармацевтичному університеті працювала на кафедрі фармакогнозії, на таких посадах: лаборант (2004-2007 рр.), асистент (2010-2014 рр.), доцент (2014-2019 рр.). Стаж роботи провізором у аптечних закладах України 5 років.

У 2011 р. під керівництвом проф. Ковальова В.М. захистила кандидатську дисертацію «Фармакогностичне дослідження бальзамічних тополь флори України» за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». У 2015 р. присвоєно звання доцента кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету (атестат доцента 12 ДЦ № 045440 від 15 грудня 2015р.).

З вересня 2019 р. і по цей час обіймає посаду доцента кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету.

З вересня 2022 року і по цей час обіймає посаду доцента кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за сумісництвом.

Викладає лекційний курс та проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Фармакологія», «Клінічна фармація з фармацевтичною опікою», «Лікарська токсикологія», «Фармакотерапія з фармакокінетикою», «Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Навчальна практика з фармакогнозії».

Бере участь у підготовці спеціалістів на денному та заочному відділенні фармацевтичного факультету ЗДМУ та на денному відділенні ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій НДУ. Бере участь у створенні навчально-методичної літератури, лекційних курсів, курсів дистанційної освіти. Керівник виїзної навчальної практики з фармакогнозії (м. Яремче). За час роботи у галузі фармацевтичної освіти, під керівництвом Рудник А.М. було виконано і захищено 20 дипломних та 36 магістерських робіт.

Співавтор більш як 50 навчвально-методичних праць (конспекти лекцій, лабораторні журнали, практикуми, посібники, словники), у т.ч. 1 посібника з грифом МОН (МОЗ) України, атласу лікарської рослинної сировини у двох томах.

Фахівець в галузі фармакогнозії та хімії природних сполук. Основний науковий напрям - фармакогностичне дослідження видів та гібридів тополь та стандартизація рослинної сировини та субстанцій для створення лікарських засобів. Виконавець наукової теми: “Пошук та дослідження нових джерел лікарської рослинної сировини, створення субстанцій та лікарських засобів на їх основі” (№ держ. реєстр. 0120U102600; 01.01.2020 – 31.12.2024 р.р.).

Брала участь у роботі більш як 40 науково-практичних та науково-методичних конференцій і конгресів. Автор та співавтор понад 70 наукових робіт, з яких 42 наукові статті, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, серед яких є публікації  в наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. 7 патентів України.

Викладає дисципліни: «Фармакологія», «Лікарська токсикологія», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармакотерапія з фармакокінетикою».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative