ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

кандидат хімічних наук, доцент

На кафедрі працює з 2001 року.

Посада– доцент кафедри хімії та фармації

Науковий ступінь– кандидат хімічних наук (2005 р.).

Вчене звання – доцент (2008 р.);

Контакти: sky@ndu.edu.ua

 

Працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 2001 року на посадах асистента (2001-2005), доцента (з 2005 року по теперішній час).

Вищу освіту здобув у 1999 р., закінчивши природничо-географічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. З 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі Інституту біоорганічної та нафтохімії НАН України за спеціальністю «нафтохімія та вуглехімія».

У 2005 році захистив дисертацію на тему «Кластери кобальту Co3(m3–C–X)(CO)9 – стабілізатори окиснення органічних сполук» за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія.

Насьогодні наукова діяльність стосується систематичних досліджень противірусних, антибактеріальних, протипухлинних та антиокснювальних, властивостей органічних сполук та розробки експрес-методів фізико-хімічного контролю.

Останні розробки стосуються пошуку лікарських засобів щодо COVID-19. Новизну одержаних результатів захищено патентами України. Також розроблено метод йонселективного визначення катіонів і аніонів резонансним способом в електричному полі, що захищений патентом. За результатами цього дослідження, на конкурсі регіонального інноваційного форуму «Краща інноваційна розробка», одержано призове місце за оригінальність ідеї та практичне значення.

Має понад 110 наукових та науково-методичних робіт (включаючи 5 патентів, 12 посібників, 30 статей та тези), що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, серед яких є публікації в наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Активно впроваджує результати наукових досліджень у галузі медичної та фармацевтичної хімії в освітній процес.

Приймає участь у роботі школи майбутнього фармацевта.

Є членом громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів».

Нагороджений грамотами Чернігівської обласної військової адміністрації та НДУ імені Миколи Гоголя.

Викладає дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу», «Токсикологічна та судова хімія».

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative