ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Доктор фармацевтичних наук, професор

На кафедрі працює з 2018 року.

Посада – професор кафедри хімії та фармації.

Науковий ступінь – доктор фармацевтичних наук (2018 р.).

Вчене звання – професор (2020 р.);

Контакти: fja_fja@ ukr.net

 

Освітнє і наукове зростання

Народилася у м. Харкові. Почала працювати в Національному фармацевтичному університеті (тоді УкрФА) у 1995 року. Цього ж року, займаючи посаду молодшого лаборанта кафедри російської мови УкрФА, вступила до Української фармацевтичної академії на спеціальність «Фармація» яку й закінчила у 2001 році, здобувши кваліфікацію провізора. Отримавши вищу освіту, пройшла інтернатуру. У 2006 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва. Будучи аспірантом кафедри ботаніки почала викладати курс фармацевтичної та медичної ботаніки. У квітні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Клен та перспективи використання їх у медицині». У 2012 році отримала звання доцента. У цьому ж році почала працювати доцентом кафедри фармакогнозії НФаУ. У 2013 – 2016 р. - докторант кафедри хімії природних сполук НФаУ.

Захист докторської дисертації (за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія) на тему «Фармакогностичне дослідження рослин родин березові, гарбузові, глухокропивові та створення субстанцій на їх основі», відбувся у 2018 році.

Професійне зростання

З 2018 року почала працювати на посаді професора кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування для освітян України в Медичному університеті в місті Люблін (Польща) за темою: «New and innovative teaching methods in pharmacy». Візит був спрямований на ознайомлення з особливостями роботи вищих навчальних закладів, зокрема в контексті організації дистанційної освіти, запровадження інноваційних технологій та практичної підготовки студентів. В цьому році призначена на посаду завідувачки кафедри хімії та фармації НДУ.

У 2020 році отримала вчене звання професора кафедри хімії та фармації та почала працювати професором кафедри.

Професійні відзнаки. Нагороджена грамотою НФаУ за сумлінну працю та внесок у підготовку високо кваліфікаційних фармацевтичних кадрів.

Наукові інтереси, публікації

Автор та співавтор понад 140 наукових і науково-методичних праць. З них 122 наукові, у тому числі 72 праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них10 публікацій в наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 11 патентів та 20 публікацій навчально-методичного характеру. Федченкова Ю.А. є розробником національних монографій на ЛРС Державної фармакопеї України.

Основний напрямок наукових досліджень – фармакогностичне вивчення поширених вітчизняних рослин з метою створення нових лікарських засобів, а також, Федченкова Ю.А. приймає участь у наукових дослідженнях за колективною темою кафедри хімії та фармації: «Синтез нових нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісних гетероциклічних сполук, та дослідження їх практично-корисних властивостей»

Здійснює наукове керівництво магістерськими дослідженнями.

Є віце-президентом громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів».

Навчальна і методична робота. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології.

Розробила курси та викладає для студентів спеціальності «Фармація, промислова фармація» з таких дисциплін:

  • Фармакогнозія;
  • Вступ у фармацію;
  • Етика і деонтологія у фармації;
  • Фармацевтична ботаніка;
  • Цілющі рослини та гриби, що культивуються;
  • Фармацевтичне право та законодавство;
  • Ресурсознавство лікарських рослин.

Керувала написанням кваліфікаційних та курсових робіт.

Є співавтором 20 навчально-методичних праць, які застосовуються для опанування студентами дисциплін на факультеті.

Громадська і виховна робота.

Гарант освітньої програми на другому (магістерському рівні) спеціальності 226 «Фармація, Промислова фармація” галузі знань 22 “Охорона здоров’я» за ступенем вищої освіти магістр.

Федченкова Ю.А. працює у складі експертних спеціалізованих вчених рад Національного фармацевтичного університету МОЗ України, утворених наказом МОН України як офіційний опонент на захистах дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative