ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

На кафедрі працює з 2018 року.

Посада – професор, завідувач навчально-наукової лабораторії з біохімічних та медико-валеологічних досліджень.

Науковий ступінь – доктор медичних наук (1988 р.).

Вчене звання– професор (1993 р.).

Контакти: laura_mkhitaryan@ukr.net

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1967 р., закінчивши Єреванський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа»; отримала кваліфікацію лікаря. У 1974 р. закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями 14.01.04 – внутрішні хвороби та 14.03.10 – клінічна лабораторна діагностика. У 1988 році захистила докторську дисертацію за спеціальностями 14.01.11 – кардіологія та 03.00.04 – біохімія. У 1985 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника, у 1993 році – професора. У 2020 році пройшла стажування у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова.

Професійне зростання. З 2018 р. працює у Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя на посаді професора кафедри біології, завідувача навчально-наукової лабораторії з біохімічних та медико-валеологічних досліджень.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – Почесна Грамота Верховної Ради України (2007 р.), відомча відзнака «Медаль академіка М.Д.Стражеска» за вагомий внесок у кардіологію (2004 р.).

 

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – молекулярні механізми розвитку і прогресування патологічних станів та їх ускладнень, розробка шляхів і способів відновлення метаболізму і функцій органів і систем. У своєму науковому доробку має більше 300 публікацій, серед яких монографії, патенти, статті, тези, методичні рекомендації. Мхітарян Л.С. є учасником та організатором науково-практичних заходів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів). Мхітарян Л.С. є членом Українського біохімічного товариства, Федерації Європейських Біохімічних товариств (FEBS). Мхітарян Л.С. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт: К 05.600.05 при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова за спеціальностями 14.01.32 – медична біохімія, 03.00.07 – мікробіологія; Д 26.551.01 при ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України за спеціальностями 14.03.03 – нормальна фізіологія і 03.00.04 - біохімія. Виступає офіційним опонентом кандидатських та докторських дисертацій.

Навчальна і методична робота. Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Молекулярно-біохімічні основи розвитку патологічних станів», «Біологія регуляторних систем», «Діагностика і моніторинг стану здоров’я». Керує магістерськими дослідженнями здобувачів вищої освіти. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології. Мхітарян Л.С. створила наукову школу, під її керівництвом підготовлено 15 кандидатів наук та два доктори наук.

Громадська і виховна робота.  Організатор та учасник виховних заходів за участі студентів та аспірантів.

 

Список публікацій за останні 5 років

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative