ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

На кафедрі працює з 2000 року.

Посада– доцент

Науковий ступінь–кандидат сільськогосподарських наук (2008 р.).

Вчене звання– доцент (2012 р.).

Контакти: ngubiolog@ukr.net

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1996 р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя за спеціальністю «географія і біологія»; отримала кваліфікацію вчителя географії і біології. У 2000 р. закінчила аспірантуру. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Залежність окремих фізіологічних процесів і продуктивності сільськогосподарських культур від дії металовмісних синтетичних регуляторів росту рослин»за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин (Спеціалізована вчена рада Д 74.844.02 Уманського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України).

Професійне зростання. З 1996 р. працює у Ніжинській вищій школі на посадах лаборанта (1996-1998 рр.), диспетчера (1998-2000 рр.), асистента (2000-2008 рр.), доцента (з 2008 р.). Є гарантом освітньої програми другого (магістерського) рівня.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

Обласні – Подяка від Голови Чернігівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня знань (2017 р.); Подяка Комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за активну роботу щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу (2018 р.).

Університетські – Грамота ректора університету за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки і виховання молодих фахівців та з нагоди Дня працівника освіти (2008 р.); Диплом ІІІ ступеня лауреата конкурсу Вченої ради «Молодий науковець року університету – 2008» у галузі природничих наук (2009 р.); Грамота Виконавчого комітету Ніжинської міської ради за значний внесок у розвиток національної освіти, запровадження нових методів навчання, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня науки (2009 р.); Грамота ректора університету за високі показники у виробничій діяльності, активну участь у громадському житті університету та з нагоди Дня працівника освіти (2014 р.); Грамота Первинної профспілкової організації працівників НДУ ім. М. Гоголя за активну участь у громадському житті університету, профспілковому русі та з нагоди Дня працівника освіти (2015 р.); Грамота ректора університету за високі показники у виробничій діяльності, активну участь у громадському житті університету та з нагоди Міжнародного жіночого дня (2017 р.); Грамота ректора університету за сумлінну працю, високу професійну майстерність, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди святкування 85-річчя природничо-географічного факультету (2018 р.); Дошка Пошани (2019 р.).

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – фізіологія рослин, мікробіологія, біотехнологія, агрономія. У своєму науковому доробку має близько 120 публікацій, серед яких: 3 патенти на винахід, наукові статті у фахових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін.

Навчальна і методична робота. Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Фізіологія рослин», «Мікробіологія з основами вірусології», «Біотехнологія мікроорганізмів», «Методологія та організація наукових досліджень», «Сучасні технології навчання біології». Проводить навчально-польову практику з біології для студентів спеціальностей біологічного спрямування (науково-дослідна база – агробіостанція НДУ ім. М.Гоголя). Керує курсовими, кваліфікаційними, магістерськими дослідженнями здобувачів вищої освіти. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології.

Громадська і виховна робота.  Є куратором групи студентів третього курсу. Член Ради факультету природничо-географічних і точних наук.

 

Cписок публікацій за останні 5 років

Наукові праці

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative