ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

На кафедрі працює з 2017 року.

Посада – завідувач кафедри біології, професор.

Науковий ступінь – доктор біологічних наук (2013 р.).

Вчене звання – професор (2014 р.).

Контакти: kuchmeb @ yahoo . com

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 2001 р., закінчивши з відзнакою Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «біологія»; отримала кваліфікацію магістра біології. У 2003 р. закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні і функціональні властивості плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов оксидативного стресу і дії активного метаболіту вітаміну Е» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. У 2007 році отримала вчене звання доцента. У 2013 році закінчила докторантуру і захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні особливості функціонування убіхінону за патологічних станів організму» за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія. У 2014 році отримала вчене звання професора. У 2019 році отримала сертифікат про складання кваліфікаційного екзамену з англійської мови та здобуття рівня мовної компетенції В2 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2020 році пройшла стажування в НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» Уманського національного університету садівництва. Брала участь в програмах академічних обмінів ERASMUS+ (Banat’s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania”, Тімішоара, Румунія; Sapienza University of Rome,  Рим, Італія). Кучменко О.Б. неодноразово отримувала гранти від Федерації Європейських біохімічних товариств, регіонального консорціуму по співробітництву в Центральній та Східній Європі в галузі охорони здоров’я, науки та технологій, Європейського товариства кардіологів.

 

Професійне зростання. З 2017 р. працює у Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя на посаді завідувача кафедри біології, професора. Кучменко О.Б. є гарантом освітньо-наукової програми 091 Біологія третього (освітньо-наукового) рівня, керівником проектної групи програми підвищення кваліфікації вчителів біології.

 

Професійні відзнаки:

Міжнародні - почесна грамота 7-ї Пущинскої школи-конференції молодих вчених “Биология – наука ХХІ века”  за усну доповідь, яка зайняла 3-є місце (секція “Молекулярна біологія і біохімія”) (2003 р.).

Всеукраїнські – Стипендіат Верховної Ради України (1998-1999 р.р.); Грант Президента України для обдарованої молоді (2005 р.); Стипендіат Кабінету міністрів України (2012 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Міські - друга премія на ІV конкурсі науково-технічних проектів молодих вчених під девізом “Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву” (Київська міська державна адміністрація, Національна академія наук України) (2004 р.); Подяка від Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди дня науки (2005 р.);

Університетські – Стипендіат Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2000 р.); Відзнака преміального комітету премії Миколи Кравця “За практичний внесок у справу розбудови України (наукова, громадська діяльність і підприємництво)” (Національний університет “Києво-Могилянська академія”) (2001 р.); Подяка за успішне завершення роботи над дисертаційним дослідженням, за наполегливе прагнення працювати заради розвитку української науки та освіти, за відданість та служіння Alma Mater (Національний університет “Києво-Могилянська академія”) (2004 р.);Подяка за бездоганну працю, відданість справі Академії, значний внесок у діяльність і розвиток факультету і з нагоди 25-річного ювілею факультету природничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” (2017 р.); Диплом переможця конкурсу на здобуття премії від випускника НаУКМА Тараса Лукачука «Кращий викладач факультету природничих наук» (Національний університет «Києво-Могилянська академія») (2018 р.); Дошка Пошани (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (2018 р.).

 

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – біохімія, медична біохімія, вітамінологія, біохімія природних біологічно активних сполук, біологія вільнорадикальних процесів, біологія стресу. У своєму науковому доробку має більше 200 публікацій, серед яких монографії, підручник та навчальні посібники, в тому числі з грифом МОН України, патенти, статті, тези, методичні рекомендації. Кучменко О.Б. є учасником та організатором науково-практичних заходів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів). Кучменко О.Б. є членом Українського біохімічного товариства, Федерації Європейських Біохімічних товариств (FEBS), товариства патофізіологів України. Виступає офіційним опонентом кандидатських та докторських дисертацій. Кучменко О.Б. є членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис», включеного до переліку фахових видань України, категорія «Б» (2021 р.).

 

Навчальна і методична робота. Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Біохімія», «Молекулярна біологія клітини», «Біохімія фізіологічно активних сполук», «Молекулярно-біохімічні механізми інтеграції метаболізму», «Фізіологічні та молекулярно-біохімічні механізми стресу у тварин і рослин». Проводить навчальну практику для студентів спеціальності 091 Біологія. Керує курсовими, кваліфікаційними, магістерськими дослідженнями здобувачів вищої освіти. Також є керівником аспірантів. Керує роботою студентського наукового біологічного гуртка. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології.

 

Громадська і виховна робота.  Організатор та учасник виховних заходів за участі студентів та аспірантів.

Список публікацій за останні 5 років

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative