ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

На кафедрі працює з 2022 року.

Посада – професор кафедри біології.

Науковий ступінь – доктор біологічних наук (2011 р.).

Вчене звання– професор (2011 р.).

Контакти: interliycin@ukr.net

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 1993 р., закінчивши з червоним дипломом Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка) за спеціальність «вчитель географії і біології», отримав кваліфікацію спеціаліста вчителя географії і біології. У 1996 р. закінчив аспірантуру та захистив дисертацію на тему «Стан гранулоцитарної системи організму в умовах адаптаційного синдрому на фоні зміненої імунореактивності» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин. 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичні взаємозв’язки функцій системи імунітету і діяльності центральної нервової системи у людей з короткозорістю, які мешкають у промисловому регіоні» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (біологічні науки). У 2011 році отримав вчене звання професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин. У 2018 році отримав сертифікат про знання польської мови та здобуття мовної компетенції В2 в Вищій Школі Навчання та Терапії в Познані (м. Познань, Польща). У 2020 році пройшов стажування в державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Професійне зростання. З 2022 року працює у Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя на посаді професора кафедри біології.

1996 -1999 рр. – викладач кафедри валеології і фізіології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 1999-2011 рр. – доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 1998-2000 рр. – голова науково-студентського товариства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2001-2004 рр. – голова наукової комісії факультету природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008-2014 рр. – вчений секретар Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011-2014 рр. – професор  кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012-2014 рр. професор кафедри патологічної фізіології державного закладу «Луганський державний медичний університет» (за сумісництвом). 2014-2015 рр. – професор кафедри біології людини в університеті ім. Бориса Грінченка (м. Київ). 2014-2016 рр. професор кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій (за сумісництвом). 2015-2021 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, професор кафедри біології людини i тварин. 2021-2022 рр. професор кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – Грамотна МОН України (2019 р.), Диплом За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі медичних наук  від Президента Національної академії педагогічних наук України (2019 р.), Подяка МОН України (2017 р.).

Обласні – Грамота Луганської держадміністрації та Луганської обласної ради (2011 р.).

Університетські – Грамота від Алуштинського НКЦ (2004 р.), Грамота Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (2004 р.) Грамота Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (2005 р.), Грамота Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 р.), Грамота Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2019 р.), Подяка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2021 р.).

Наукові інтереси, публікації. Основним напрямком наукових досліджень є імунологія, патофізіологія, фізіологія ВНД, психофізіологія, системна фізіологія, адаптаційна фізіологія, фізіологія спорту, фізотерапія, фізіологія стресу. У своєму науковому доробку має більше 200 публікацій, серед них колективні монографії, навчальні посібники, статті, тези, методичні рекомендації. Шейко В. І. є учасником та організатором науково-практичних заходів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів).  Шейко В. І. є членом Українського товариства фізіологів, товариства патофізіологів України, членщм ЦУЄНС (центр Українсько-Європейської наукової співпраці). Виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій. Шейко В. І. має наукову школу до якої входять: доктор медичних наук, професор Глазков Едуард Олександрович (захистився 2015 році); кандидат медичних наук Пантелєєва Вікторія Григорівна (захистилась 2014 році), кандидат біологічних наук Гужва Олена Іванівна  (захистилась 2017 році), кандидат біологічних наук Ал-Хашімі Садад Халаф Тамір (захистився в 2018 році), кандидат біологічних наук Львов Олександр Сергійович (захистився 2020), доктор філософії в галузі біології Колесник Юля Іванівна (захистилась 2021 році).

Навчальна і методична робота. Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини та тварин», «Патологічна фізіологія», «Анатомія та фізіологія людини». Є керівником аспірантів спеціальності 091 «Біологія». У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології.

Громадська і виховна робота.  Організатор та учасник виховних заходів за участі студентів та аспірантів.

СПИСОК наукових праць за останні 5 років Шейко Віталія Ілліча

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative