ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Зустріч напередодні педагогічної практики

27 січня 2023 р. відбулася робоча зустріч методистів кафедри географії, туризму та спорту навчально-наукового інституту природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій з учителями географії Ніжинської гімназії №2 та Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 «Престиж». Під час зустрічі були обговорені питання проходження педагогічної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розглянуті підходи та критерії оцінювання якості виконання функцій учителя-предметника студентами.

Детальніше ...

Настановча конференція з краєзнавчо-географічної практики

26 січня 2023 р. відбулась настановча конференція, метою якої було забезпечити максимально продуктивну і цілісну підготовку здобувачів для проходження краєзнавчо-географічної практики. Програма практики розрахована на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, які здобувають освіту за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю. Студентів-практикантів було детально ознайомлено з програмою практики, метою та завданнями,  процедурою проходження практики. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики.

Детальніше ...

Настановча конференція з науково-дослідницької практики

18 січня 2023 р. відбулася настановча конференція з науково-дослідницької практики для студентів 1 курсу магістратури заочної форми навчання зі спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) і 103 Науки про Землю. Студенти були ознайомлені з робочою програмою, звітною документацією з практики, вимогами та критеріями оцінювання, отримали інформацію про можливість у рамках практики взяти участь у Всеукраїнській конференції "Соціально-економічні особливості та проблеми сучасного розвитку Чернігівської області", яка проходитиме на базі кафедри 9-10 лютого 2023 року. 

Детальніше ...

Настановча конференція з переддипломної практики

10 січня 2023 р. відбулася настановча конференція з переддипломної практики для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей 106 Географія і 103 Науки про Землю. Студенти були ознайомлені з робочою програмою, документацією з практики, вимогами та критеріями оцінювання.

Детальніше ...

Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт

27 грудня 2022 р. на кафедрі географії, туризму та спорту НДУ імені Миколи Гоголя в рамках підсумкової атестації відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами спеціальності 014 Середня освіта (Географія). Здобувачі продемонстрували високий рівень своїх наукових досліджень, здатність представляти і відстоювати їхні результати у процесі захисту. Вітаємо магістрів з високими результатами захисту і зичимо успіхів, насамперед у професійній діяльності, а всім нам - перемоги.

 

Детальніше ...

VII ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ І ТОЧНИХ НАУК”

22 листопада 2022 року на базі навчально-наукового інституту природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулася VII Всеукраїнській онлайн-конференції молодих науковців “Сучасні проблеми природничих і точних наук”.

Детальніше ...

СТАЖУВАЛЬНА ПРАКТИКА З ГЕОГРАФІЇ

Для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти завершилася стажувальна практика з географії, яка проходила в закладах загальної середньої освіти. Своїми враженнями про особливості перебігу практики студенти поділилися на підсумковій конференції, яка відбулася 8 листопада 2022 року на кафедрі географії, туризму та спорту.

Детальніше ...

Затверджено оновлену редакцію освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» зі спеціальності 103 Науки про Землю

Вчена рада Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 27 жовтня 2022 року (протокол №14) затвердила оновлену редакцію освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» зі спеціальності 103 Науки про Землю. Необхідність оновлення ОНП була зумовлена затвердженням Міністерством освіти і науки України (наказ №828 від 19.09.2022 р.) Стандарту вищої освіти за спеціальності 103 Науки про Землю для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Оновлення ОНП «Економічна та соціальна географія» здійснювала розширена робоча група у складі восьми осіб, до яких входили представники роботодавців та здобувачів освітнього рівня «Доктор філософії». В новій редакції ОНП суттєво оновлено перелік загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, змістовне наповнення обовʼязкових компонент і перелік вибіркових дисциплін тощо. Оновлена редакція ОНП «Економічна та соціальна географія» була позитивно оцінена рецензентами – д.г.н., проф., завідувачем сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України Підгрушним Г.П., д.г.н., доцентом, деканом географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Заячуком М.Д., к.е.н., начальником Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА Хомик О.Д. Із затвердженою ОНП можна ознайомитися на сайті НДУ імені Миколи Гоголя за посиланням: http://surl.li/sbkhi.

Кафедра географії, туризму та спорту

Детальніше ...

Крок до відкриття нової спеціальності 242 Туризм зроблено!

24.10.2022 р. відбулося засідання кафедри географії, туризму та спорту, під час якого було одноголосно схвалено проєкт освітньо-професійної програми "Туризм".

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative