ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

23 і 24 червня 2021 року відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен з географії у здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

23 і 24 червня 2021 року відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен з географії у здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія). Всіх здобувачів вітаємо з успішним складанням випробувань і отриманням кваліфікації Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»). Учитель географії.
Відзначаємо гарні відповіді студенток, які отримали відмінні оцінки – Матісько Валерії та Тимошенко Ольги.

Детальніше ...

Захист курсових робіт

18 червня 2021 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальностей 106 Географія та 103 Науки про Землю. У зв’язку з відголосками COVID-19, вона пройшла в режимі онлайн на основі платформи Zoom.
Це була перша спроба студентів. Тематика робіт вразила своєю різноманітністю – від «Особливостей рельєфу річкових долин» та «Особливостей геолого-геоморфологічної діяльності льодовиків» до «Використання геоінформаційних систем для складання карт» та «Еволюції всесвіту».
Захист, уже традиційно, пройшов в творчій, доброзичливій атмосфері, а результатом залишились задоволені і викладачі, і здобувачі вищої освіти.

Детальніше ...

15 червня 2021 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт

15 червня 2021 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт здобувачами вищої освіти зі спеціальностей 106 Географія, 014 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю.
Студенти продемонстрували розуміння предмету власних наукових досліджень, а тематика робіт охопила широке коло питань – від фізико-географічних особливостей різних регіонів до перспектив розвитку окремих видів туризму та екологічних проблем.
Захист відбувся у творчій, доброзичливій атмосфері, а результатом залишились задоволені і викладачі, і здобувачі вищої освіти.

Детальніше ...

26 травня 2021 р. відбулося розширене засідання кафедри географії, туризму та спорту

На розширеному засіданні кафедри географії, туризму та спорту, яке відбулося 26 травня 2021 р. члени кафедри, стейкхолдери та студенти обговорили результати анкетування та провадження освітнього процесу за освітньо-професійною програмою Географія рекреації та туризму зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітнього рівня «магістр» (гарант ОПП доц. Остапчук В. В.). Від стейкхолдерів в обговоренні взяла участь Балабух В. О. - зав. відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, від здобувачів вищої освіти - Клименко К., а також представник студентського самоуправління – голова студради Дмитренко К. 

Детальніше ...

Польова практика триває!

З 7 по 11 червня 2021 р. географи-першокурсники проходять туристичну практику. Під час дводенного походу студенти вчилися таборуватися, долати смугу перешкод, гарно проводили час.

Детальніше ...

Удосконалюючи ОПП: робоча зустріч науково-педагогічних працівників кафедри географії, туризму та спорту з роботодавцями та здобувачами вищої освіти

В онлайн режимі на платформі Zoom відбулася робоча зустріч колективу кафедри географії, туризму та спорту, авторів освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта. Географія». До обговорення нової редакції програм долучилися висококваліфіковані фахівці, викладачі та здобувачі вищої освіти.

Детальніше ...

Польова практика 2021

На щастя, цього навчального року літні навчальні польові практики студенти-географи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя проходять, як і належить, "в полі".
З 24 травня розпочалася польова практика у студентів-географів 2 курсу факультету природничо-географічних і точних наук. Під час ґрунтознавчої практики (керівник Барановська О. В.) були досліджені ґрунти Ніжина та його околиць.
З 26 травня розпочали свою практику з метеорології та гідрології і першокурсники (керівник Остапчук В. В.). Маючи "на озброєнні" термометри, психрометри, анемометри, барометри-анероїди та набуті знання, вони взялися досліджувати метеорологічні та мікрокліматичні особливості на території Графського парку. Наступного дня наші першокурсники подовжили свої метеорологічні спостереження, відвідавши ніжинську метеостанцію.
28.05.2021 були проведені гідрологічні дослідження річки Остер, зокрема, виміряна глибини на кількох створах, швидкість течії, прозорість води. Досліджували і запах ‒ на жаль, нічого втішного.

Детальніше ...

26 травня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри географії, туризму та спорту, на якому переглядалася освітньо-професійна програма «Географія»

26 травня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри географії, туризму та спорту, на якому переглядалася освітньо-професійна програма «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 Природничі науки. В цьому контексті відбулося обговорення запропонованих  змін до загальних і фахових компетентностей, а також програмних результатів навчання, структурно-логічної схеми. В обговоренні взяли участь гарант ОПП, доцент кафедри Філоненко Ю.М., в. о. завідувача кафедри, доцент Остапчук В. В., група розробників програми (професор Барановський М. О., доцент Шовкун Т. М., здобувачка вищої освіти Винниченко К. Р.) стейкхолдери (директор Комунального закладу Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» Ніжинської районної ради Красновид Б. І., представник «Управління комунального майна та земельних відносин» Ніжинської міської ради Чернігівської області Олійник І. В.), інші члени кафедри.

Детальніше ...

Підсумки всеукраїнської конференції молодих науковців

14 квітня 2020 року на кафедрі географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в онлайн-режимі відбулося засідання секції Географія в рамках щорічної Всеукраїнської конференції молодих науковців  «Сучасні проблеми природничих і точних наук». Зважаючи на карантинні обмеження, науковий захід відбувся у дистанційному форматі за допомогою платформи Zoom. Проте, це не зашкодило студентам-науковцям долучитися до обговорення актуальних проблем. В онлайн-форматі захід не змінив своїх традицій – студенти, молоді науковці обмінялися напрацюваннями, представили свої наукові доробки, маючи на меті бути прогресивними, знайти нові підходи до вирішення проблем, володіти власним баченням щодо викликів сьогодення.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative