ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Ліцензовані курси підвищення кваліфікації для вчителів 06 - 10 листопада 2023 року ГЕОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра географії, туризму та спорту

 

ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю

 014.07 Середня освіта (Географія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, Наказ МОН від  30. 10. 2019 № 975 л

Детальніше ...

Відкрита лекція проф. Барановського М.О.

17 жовтня 2023 року, д.г.н. проф. М.О. Барановський провів відкриту лекцію для здобувачів другого рівня вищої освіти з навчальної дисципліни «Регіонознавство». Тема лекції «Типи проблемних регіонів». У цій лекції Барановський М.О. розкрив підходи до типізації проблемних регіонів, які використовуються у світовій практиці та в Україні, окреслив дискусійні питання делімітації депресивних територій в Україні, проаналізував особливості розвитку старопромислових регіонів і монопрофільних міст, схарактеризував функціональні типи територій України, розкрив інструменти та заходи стимулювання розвитку проблемних територій різного типу.

Детальніше ...

Вебінар-практикум

У співпраці з міським центром професійного розвитку педагогічних працівників 12 жовтня 2023 року проведений вебінар-практикум на тему «Теоретичний  складник науково-дослідницької роботи». Спікерами виступили Тетяна Левицька, консультант МЦПРПП, методист НБДЮ та Тетяна Шовкун, доцент кафедри географії туризму та спорту НДУ імені Миколи Гоголя, учитель географії Ніжинського міського ліцею при НДУ ім. М. Гоголя. У своєму виступі Тетяна Левицька закцентувала увагу присутніх на основних етапах проведення наукового дослідження. Тетяна Шовкун продовжила тему вебінару та провела майстер-клас на прикладі роботи  Блохи Марії, учениці міського ліцею, яка виборола 2 місце у секції «Географія» на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Детальніше ...

Зустріч здобувачів та гаранта ОНП «Економічна та соціальна географія» зі спеціальності 103 Науки про Землю з роботодавцями

22 вересня 2023 року відбулася робоча зустріч здобувачів і гаранта ОНП «Економічна та соціальна географія» з виконавчим директором Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України, к.е.н. Силенком М.Ф. Микола Федосійович  ознайомив здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з цілями та завданнями діяльності організації, яку він очолює. Пан Микола Силенко зазначив, що в умовах воєнного часу особливої актуальності набувають питання розроблення планів розвитку і відновлення територіальних громад Чернігівської області, формування стратегічного бачення розвитку цього регіону в повоєнний період. Він наголосив на важливості опанування здобувачами ОНП «Економічна та соціальна географія» базових засад і прикладних методик аналізу процесів регіонального розвитку. На зустрічі  відбулося також обговорення ОНП «Економічна та соціальна географія». Микола Федосійович детально ознайомився зі змістом та структурою окремих обовʼязкових і вибіркових освітніх компонентів. Він запропонував розширити перелік тем і змістовне наповнення вибіркової дисципліни «Сучасні проблеми регіонального розвитку України» за рахунок включення питань із проблематики місцевого економічного розвитку та децентралізації. Микола Федосійович дав також практичні поради здобувачам ОНП щодо розбудови карʼєри в проєктній діяльності.

Кафедра географії, туризму та спорту

Детальніше ...

Зустріч гаранта ОНП «Економічна та соціальна географія» за спеціальністю 103 Науки про Землю зі здобувачами освітнього рівня «Доктор філософії»

30 серпня, перед початком 2023-24 н.р. відбулася зустріч гаранта ОНП «Економічна та соціальна географія» проф. Барановського М.О. зі здобувачами освітнього рівня «Доктор філософії», які навчаються на цій програмі. На зустрічі обговорювалися зауваження та пропозиції здобувачів, висловлені ними під час опитування щодо якості проведення викладацької практики та задоволеності навчальною дисципліною. Гарант ОНП проф. Барановський М.О. поінформував здобувачів, що їхні зауваження були враховані під час оновлення робочих програм викладацької практики та дисципліни «Методика викладання економічної та соціальної географії у вищій школі». Він також зауважив, що буде посилена консультаційна підтримка здобувачів під час проходження викладацької практики, що вони будуть ширше залучатися до обговорення вибору методики проведення аудиторних занять. На зустрічі були обговорені проблемні питання підготовки здобувачами дисертаційних досліджень, зміни до «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження доктора філософії» (постанова КМ України №502 від 19 травня 2023 року). 

Кафедра географії, туризму та спорту

Детальніше ...

Угоди про співпрацю зі стейкхолдерами

За ініціативи кафедри географії, туризму та спорту Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя підписав угоди про співпрацю з Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласним центром з гідрометеорології та Деснянський басейновим управлінням водних ресурсів. Ці угоди створюють нові можливості для викладачів і здобувачів університету щодо розширення наукових досліджень у галузі екології та природокористування, збереження та раціонального використання водних ресурсів, аналізу динаміки кліматичних чинників, розроблення заходів з адаптації населення та економіки Чернігівського регіону до кліматичних змін. У рамках угод про співробітництво передбачена взаємодія стейкхолдерів та кафедри географії, туризму та спорту у сфері підготовки спільних публікацій, проведення наукових конференцій, обміну інформацією, використання архівів та бібліотечного фонду. Угоди мають важливе значення для організації баз практик, для залучення стейкхолдерів до удосконалення освітніх програм «Географія», «Науки про Землю» бакалаврського та магістерського рівнів, а також освітньо-наукової програми «Економічна та соціальна географія» за спеціальністю 103 Науки про Землю рівня доктора філософії (Phd)

Кафедра географії, туризму та спорту    

Детальніше ...

Навчальна польова практика

У рамках навчальної практики з географії здобувачі вищої освіти 2 курсу першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія та 103 Науки про Землю провели краєзнавчі дослідження.

Під час практики студенти підкорили найвищу точку України – г. Говерлу, мали можливість дослідити особливості висотної поясності Українських Карпат, більш детально познайомитися з традиціями українського народу, відвідали історичні міста України – Львів та Івано-Франківськ.

Дякуємо ЗСУ за таку можливість!

Детальніше ...

Захист кваліфікаційних робіт

28 червня 2023 р. відбувся захист кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 103 Науки про Землю і 106 Географія денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційну комісію очолив професор кафедри М. О. Барановський. Від стейкхолдерів до роботи комісії долучився Федоренко В. В. - випускник кафедри 1994 року, заступник директора ТОВ Комбікормовий завод "Піаст-Ніжин". 

Вітаємо всіх студентів з успішним захистом.

Детальніше ...

Захист курсових робіт

26 червня 2023 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбувся захист курсових робіт здобувачами вищої освіти 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія та 103 Науки про Землю.

Студенти продемонстрували розуміння предмету своїх досліджень, а тематика робіт охопила широке коло питань, а саме від географії світового господарства, кліматичних особливостей різних регіонів до перспектив розвитку окремих галузей промисловості та екологічних проблем.

Захист пройшов в творчій, доброзичливій атмосфері, а результатом залишились задоволені і викладачі, і здобувачі вищої освіти.

Детальніше ...

Обговорення проєктів навчального плану та освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023-24 н. р.

На розширеному онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 22 червня 2023 р., були обговорені проєкти навчального плану та освітньої програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023-24 н. р. Гарант цієї програми доц. Барановська О. В. зазначила головні відмінності запропонованих варіантів від попередніх НП та ОП, що зумовлено врахуванням висловлених пропозицій здобувачів, роботодавців, професіоналів-практиків, науково-педагогічного персоналу.  Участь в обговоренні взяли викладачі кафедри, студенти та  стейкхолдери: директор школи №286 м. Києва Марченко Л. Ю., в. о. директора МЦПРПП Ніжинської міської ради Тимошенко О.О., заступник директора з навч.-вих. роботи школи №85 м. Дніпра Оліфір С. С.,  викладачі кафедри екології та географії ЖДУ імені Івана Франка Андрійчук Т. В. та Власенко Р. П.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative