ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Настановча конференція з науково-дослідницької практики для магістрів І року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання

01 лютого 2022 року на кафедрі географії, туризму та спорту відбулася настановча конференціяз науково-дослідницької практики для студентів-магістрів. Участь у конференції взяли викладачі кафедри: проф. Барановський М.О., доц. Остапчук В.В., доц. Барановська О.В., доц. Філоненко Ю.М. Також на конференції були присутні магістри І року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання – Кичко Ярина, Лимаренко Наталія, Небрат Андрій, Рябущиць Андрій, Тимошенко Ольга; магістри спеціальності 014 Середня освіта (Географія) заочної форми навчання – Андрушко Анастасія, Бондарчук Тетяна, Духніцький Юрій, Красновид Богдан, Сидорець Мирослава, Мусієнко Валентина, Тонконоженко Леся.

Студентам-магістрам було роз’яснено місце науково-дослідницької практики в навчальному плані та наскрізній програмі практичної підготовки магістрів, вимоги та завдання практики, особливості ведення звітної документації, названо перелік документів та терміни науково-дослідницької практики. Студенти отримали інформацію щодо критеріїв оцінювання результатів практики (відповідно до силабусу), зокрема наявності публікації, участі в науковій конференції. Щодо останнього, запропоновано взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук», яка відбудеться у квітні цього року, або подати свою статтю для публікації у Віснику студентського наукового товариства.

Детальніше ...

ЗАХИСТ кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання у НДУ імені Миколи Гоголя

28 грудня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри географії, туризму та спорту. Участь у захисті взяв потенційний стейхолдер – Сардак Надія Олексіївна в.о. директора Ніжинської ЗОШ №7.

Детальніше ...

ЗАХИСТ кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 014 Середня освіта (Географія) заочної форми навчання у НДУ імені Миколи Гоголя

23 грудня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри географії, туризму та спорту. Участь у захисті взяли потенційні стейхолдери: директор комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2» Небрат Василь; доктор географічних наук, професор, спеціаліст з розвитку професійної освіти, ПРООН Смаль Валентина; кандидат географічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій Харченко Олена.   

Детальніше ...

ЗАХИСТ кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 106 Географія та спеціальності 103 Науки про Землю, денної форми навчання у НДУ імені Миколи Гоголя

29 грудня 2021 року відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри географії, туризму та спорту. Участь у захисті взяв головний спеціаліст відділу земельних відносин, комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Олійник Ірина Володимирівна.

Детальніше ...

Попередній захист кваліфікаційних (магістерських) робіт з географії

14 грудня 2021 року відбувся попередній захист кваліфікаційних (магістерських) робіт з географії здобувачами освітнього рівня магістр освітньо-професійних програм Середня освіта (Географія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія), Географія туризму зі спеціальності 106 Географія та Географія рекреації та туризму зі спеціальності 103 Науки про Землю. Всі роботи рекомендовані до захисту.

Детальніше ...

Студентська проблемна група з вивчення сучасних змін клімату продовжує роботу

9.12.2021 на кафедрі географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулося чергова зустріч студентської проблемної групи з вивчення сучасних змін клімату. В зв’язку з COVID-19, воно пройшло в режимі онлайн на основі платформи Zoom. Доповідь студентки 4 курсу Виниченко Катерини викликала неабиякий інтерес і жваве обговорення піднятих у доповіді проблем.

Детальніше ...

Обговорення шаблону навчального плану магістерського рівня вищої освіти для сп. 014 Середня освіта на 2022 р.

На розширеному онлайн-засіданні кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук НДУ імені Миколи Гоголя, яке відбулося 23 листопада 2021 р., викладачі кафедри та студенти (магістри 1 курсу: Адамашвілі В., Кичко Я., Рябущиць В., Тимошенко О.; магістри 2 курсу: Давидяк Т., Лутченко М., Райська А.) обговорили запропонований шаблон навчального плану  магістерського рівня вищої освіти для сп. 014 Середня освіта на 2022 р. Гарант ОП 014.07 Середня освіта (Географія) доц. Барановська О. В. зазначила головні відмінності запропонованого шаблону від навчального плану 2021 р.: збільшення кредитів на практичну підготовку й суттєве зменшення кредитів на фахові дисципліни.

Детальніше ...

Педагогічна практика магістрів-географів

Закріпити та розвинути вміння і навички, необхідні у майбутній педагогічній (викладацькій) діяльності, студенти-магістри 2 року навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) мають змогу під час проходження педагогічної (викладацької) практики. Студенти-магістри долучені до проведення лабораторних занять з таких предметів як метеорологія і гідрологія, медична географія, географія туризму, фізична географія України, географія релігій.

Детальніше ...

Географічний брейн-ринг

29 жовтня 2021 року відбувся цікавий, змістовний, наповнений позитивними емоціями брейн-ринг, що був проведений у рамках викладацької практики здобувачами вищої освіти 2-го магістерського рівня навчання спеціальностей 103 Науки про Землю та 106 Географія для студентів-географів 1-го бакалаврського рівня навчання. Гра складалася із 7 раундів, в яких команди третього та четвертого курсів не лише змагалися між собою, а й продемонстрували своє захоплення географією, вміння працювати в команді, активність. Дякуємо за проведений захід.

Детальніше ...

ПРАКТИКИ - СТУДЕНТАМ

13 жовтня 2021 року для здобувачів вищої освіти ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Географія» зі спеціальності 106 Географія у межах освітнього компоненту «Основи фізичної географії» було проведено лекцію директором комунального закладу Ніжинської районної ради «Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» Красновидом Богданом Івановичем на тему «Роль та значення екологічних досліджень у сучасній фізичній географії України».

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative