ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Директорат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї ННІ

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини ННІ

Матеріали конференцій

Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» / Scientific journal «Research notes. Biology research»

Посада: доцент кафедри географії, туризму та спорту

Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2003)

E-mail: ostval8@ukr.net

 

Народилася 5 жовтня 1965 року в місті Кролевець Сумської області

Стаж роботи: 29 років.

  

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Метеорологія і гідрологія.

2. Картографія з основами топографії.

3. Практикум з основ туризму.

4. Спортивний туризм.

5. Синоптична метеорологія.

 

ОСВІТА. В 1988 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «географ-метеоролог». З 1988 по 1991 рік навчалася в аспірантурі при Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук В. Ф. Мартазінова).

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України в теплий період року» зі спеціальності 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

У 2003 роціотримала диплом кандидата географічних наук                        ДК № 018922.

У 2005 роціотримала вчене звання доцента 02ДЦ № 014604.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1992 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:

- 1992 р. – асистент кафедри географії природничо-географічного факультету,

- з 2003 р. по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Метеорологія, кліматологія, спортивний туризм.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має 65 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні матеріали, положення:

1. Остапчук В. В. Туристична практика: методичні рекомендації . Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017.  49 с.

2. Остапчук В. В. Основи синоптичної метеорології: навчальний посібник .  Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017 .  119 с.

3. Остапчук В. В. Основи метеорології та гідрології: навчальний посібник .  Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019 .  229 с.

4. Остапчук В. В. Навчально-польова практика з топографії : навчально-методичний посібник . Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019 . 35 с.

5. Барановська О. В., Остапчук В. В. Загальні географічні закономірності: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 155 с.

Наукові статті :

1. Остапчук В. В. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні.- Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016. С. 379-386.

2. Мартазінова В. Ф., Савчук С. В., Остапчук В. В. Повторюваність середньої добової температури повітря в останні десятиріччя на прикладі ОГМС Київ // Наук. праці УкрГМІ. 2016.  Вип. 269. С. 3-10.

3. Остапчук В. В. Сучасні особливості спортивних туристських походів в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  Тернопіль: СМП "Тайп". No2 (випуск 43). 2017. С. 93-100.

4. Остапчук В. В. Сучасні особливості циркуляційних умов формування термічного режиму на території України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  Тернопіль: СМП "Тайп".  No2 (випуск 45).  2018. С. 54-61.

5. Остапчук В. В. Сучасні особливості розвитку спортивного туризму як виду спорту в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавництво «Молодий вчений». No 4.1 (68.1).  2019.  С. 127-132.

6. Остапчук В. В. Мохначі. Енциклопедія Сучасної України.  Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.21. 2019.  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68790

7. Остапчук В. В. Мрин. Енциклопедія Сучасної України.  Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.21. 2019.  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70304

8. Остапчук, В., Убозько, М. Сучасні особливості туманів на Чернігівщині. Фізична географія та геоморфологія, 99(1-2), 45-54. https://doi.org/10.17721/phgg.2020.1-2.05

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

Здійснює керівництво курсовими та кваліфікаційними (дипломними й магістерськими) роботами.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

Учасник міжнародних (м. Переяслав-Хмельницький,) та всеукраїнських конференцій (м. Ніжин).

 

НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Остапчук В. В. Сучасні особливості режиму зволоження Полісся як наслідок зміни циркуляції атмосфери // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2016 року). Ніжин, 2016. С. 200-201.

2. Остапчук В. В. Сучасні особливості впливу циркуляційних умов на термічний режим // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету)»: Матеріали доповідей / за загальною редакцією Г. Г. Сенченко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018 . С. 226-228.

3. Остапчук В. В., Убозько М. О. Сучасні особливості агрокліматичних умов розвитку рослинництва в регіонах Українського Полісся (на прикладі Чернігівської області) // Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 1–2 березня 2021 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя 2021. – С. 74-78.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ПРОГРАМАХ, ПРОЕКТАХ з наступної тематики:  «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (Центр «Розвиток КСВ»).

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

І. Пройшла стажування з 01.12.2016 р. по 30.12.2016 р. при кафедрі географії Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Довідка № 6200 від 30.12.2016 р. Тема «Викладання фундаментальних дисциплін фізико-географічного циклу».

ІІ. З 01 по 28 лютого 2021 р. пройшла та успішно завершила 60-годинний (2 кредити ЄКТС) курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». Сертифікат № 041-пк.

 

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Член Ніжинського відділу Українського географічного товариства.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ

Переглянути 1, переглянути 2

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative