Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Заочний відділ

Навчально-методичний кабінет

Новини факультету

Акредитація та ліцензування

Персоналії

Турчин Тамара Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук. Народилась 1965 року. У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Музичне виховання” та отримала кваліфікацію учитель музики. На викладацькій роботі у ВНЗ з 2004 року. Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання з теми: “Педагогічні засади естетичного  виховання учнів дитячих музичних шкіл”  та отримала науковий ступінь кандидата пед. наук. Рішенням атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри естетичного виховання ЧПУ імені Т. Г. Шевченка. Маю понад 80 наукових статей , 1 монографію, 6 навчально-методичних посібників. Основний напрямок наукових досліджень – модернізація початкової музичної освіти и в Україні. Коло наукових інтересів – музична педагогіка, методика початкової музичної освіти.

Детальніше ...

Коваленко Євгенія Іванівна

Професор Коваленко Євгенія Іванівна 1964 року закінчила Запорізький державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)»,здобула кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки і психології  педагогічного училища, методист дошкільного виховання. 1975 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захистила дисертаційне дослідження з теми «Проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів в педагогіці вищої школи ПНР». Вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки присвоєно у  1981 році. Вчене звання професора кафедри педагогіки присвоєно у 2003 році.

Детальніше ...

Маслов Валентин Іванович

Доктор педагогічних наук, професор.

У 1961 році закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю  «Фізична географія» та отримав кваліфікацію географ-геоморфолог.

У 1969р. розпочав педагогічну, а з 1974 р. – науково-педагогічну діяльність. Пропрацювавши два роки на посаді організатора позакласної і позашкільної роботи середньої школи №128, а потім три роки директором середньої школи № 192 м. Києва, В. І. Маслов у серпні 1974 р. перейшов на роботу до Центрального інституту удосконалення вчителів. Після п’яти років роботи асистентом кафедри психології захистив кандидатську дисертацію на тему «Система функціональних знань та умінь директора загальноосвітньої школи» і з 1979 р. став працювати старшим викладачем кафедри педагогіки.

Детальніше ...

Киричок Інна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Киричок Інна Іванівна 1994 року закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М. Гоголя за спеціальністю «російська мова та література». Працює на кафедрі з 1999 року. 2007 року захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему «Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.)». Автор понад 80 наукових праць. Викладає сучасні педагогічні технології, основи культури і техніки мовлення, методику навчання літературного читання, методику навчання української мови та інші. Основний напрям наукових досліджень – «Виховання емпатії у майбутніх вчителів», «Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи».

Детальніше ...

Дубровська Лариса Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Дубровська Лариса Олександрівна у 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, за спеціальністю «методист із виховної роботи». Отримала кваліфікацію «вчитель психології та етики сімейного життя». 1992 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка  та історія педагогіки, захистивши дисертацію на тему «Розвиток принципу індивідуального підходу у вітчизняній педагогіці ІІ половини ХІХ століття». Викладає теорію і методику виховання, педагогічні технології у початковій школі, інноваційні технології навчання і виховання у ЗВО, сучасні педагогічні  технології та інші навчальні курси. Має понад 100 наукових праць.

Детальніше ...

Падун Ніна Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент Падун Ніна Олексіївна 1977 року закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, зі спеціальності «біологія і хімія», та отримала кваліфікацію вчитель біології і хімії.  Захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах України (1929-1940)». Викладає такі навчальні дисципліни: педагогіка, с/к з педагогіки, професійна та корпоративна етика та ін.

Детальніше ...

Демченко Наталія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Демченко Наталія Михайлівна у 1995 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. та отримала спеціальність «Російська мова, література та історія», кваліфікацію вчитель російської мови та літератури, вчитель історії. З 2002 року – асистент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету. 2010 року, захистивши дисертацію на тему „Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”, отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Має понад 100 друкованих праць. Викладає такі навчальні дисципліни як: педагогіка, історія педагогіки, педагогічна компаративістика, с/к з педагогіки.

Детальніше ...

Новгородська Юлія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Новгородська Юлія Григорівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя у 1995 році за спеціальністю «Музика і методика виховної роботи», отримала кваліфікацію вчитель музики, методист з виховної роботи. На викладацькій роботі в НДУ імені Миколи Гоголя з 2000 року. У 2004 році захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка  та історія педагогіки на тему «Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії і практиці сучасної школи». Викладає  такі навчальні дисципліни, як: «Педагогіка», «Дидактика», «Теорія та техніка управління», «Інноваційний менеджмент в освіті», «Професійна та корпоративна етика» та ін. Виконує функції відповідального секретаря «Наукових записок. Серія: Психолого-педагогічні науки». Коло наукових інтересів: «Становлення керівника закладу освіти в умовах євроінтеграційнийх змін»

Детальніше ...

Білоусова Надія Валентинівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Білоусова Надія Валентинівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя у 1999 році, за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти «географія і біологія». Отримала кваліфікацію вчителя географії та біології. З 2003 року - асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя. 2010 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07: «Теорія і методика виховання» з  теми «Формування потреби особистості у самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній роботі» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Має близько 100 наукових праць. Викладає такі навчальні курси, як: «Загальна педагогіка»,  «Фізична культура з методикою навчання», «Основи прородознавства», «Альтернативні педагогічні технології у початковій школі» та ін.

Детальніше ...

Самойленко Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент  Самойленко Олена Володимирівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя у 1999 році за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти «біологія». Отримала кваліфікацію вчителя біології. У 2011 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, на тему «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ століття)». З 1.09.12 розпочала працювати старшим викладачем кафедри педагогіки. Викладає такі навчальні курси: «Історія педагогіки», «Управління змістом робіт», «Діловодство та правові основи управління освітою», «Соціально - економічна безпека» та інші. Має близько 100 наукових праць.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet 

Google Analytics Alternative