Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Персоналії

Коваленко Євгенія Іванівна

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності

Керує кафедрою з 1998 року кандидат педагогічних наук, професор Є.І.Коваленко. Професор Коваленко Євгенія Іванівна 1964 року закінчила Запорізький державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)»,здобула кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки і психології  педагогічного училища, методист дошкільного виховання. 1975 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захистила дисертаційне дослідження з теми «Проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів в педагогіці вищої школи ПНР». Вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки присвоєно у  1981 році. Вчене звання професора кафедри педагогіки присвоєно у 2003 році.

                               Основні етапи педагогічної діяльності:

09.1976 – 07.1985 –  доцент кафедри дошкільної педагогіки Запорізького педінституту

07. 1985 -  07. 1986 – доцент кафедри історії СРСР і УРСР Запорізького університету

07. 1986 – 12. 1987 – старший науковий співробітник НДС Запорізького університету

01. 1988 -   09.1988 – доцент кафедри педагогіки Ніжинського педінституту

10.2000    - по тепер. час – доцент, професор, завідувач кафедри педагогіки Ніжинського педуніверситету.

Розробила і читає лекційні курси: «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи» для магістрів і аспірантів, «Основи наукових досліджень» для студентів, магістрів та аспірантів.  Керує курсовими, дипломними, кваліфікаційними роботами та педагогічною практикою студентів.

Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

За її редакцією і у складі авторського колективу було підготовлено і видано 15 навчальних та навчально-методичних посібників, з них з грифом Міністерства освіти і науки України: «Сюжетно-ролевые игры дошкольников» (Київ, 1982); «Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста» (Київ, 1987); «Методика роботи в літньому оздоровчому таборі» (Ніжин, 2012), «Родинно-сімейна енциклопедія» (Київ, 1996); «Орієнтовний зміст виховання в національній школі» (Київ, 1996); наукове видання «Софія Русова Вибрані педагогічні твори. У 4-х книгах» (Київ, 1997; Чернігів, 2009);   «Культура спілкування» (Київ, 1997); «Екологічне виховання учнів» (Ніжин, 2002), «Енциклопедія батьківства»(Київ, 2008).

Коваленко Є.І. є членом редакційної колегії і автором 189 статей наукового видання АПН України «Педагогічний словник» (Київ, 2001) та автором 26 статей у науковому виданні  АПН України «Енциклопедія освіти» (Київ, 2008)”. За її редакцією й у співавторстві видано монографії «Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової» (Ніжин, 1998), «Класний керівник: пошук інновацій» (2011), «Формування економічної культури учнів» (2012).

Здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами, підготувала 20 кандидатів наук.

Нагороди і відзнаки:

 • Відмінник народної освіти України (1990).
 • Нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1980).
 • Має медаль «Ветеран праці» (1989).
 • Нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003)
 • Нагороджена знаком МОН України П.Могили „За наукові досягнення”.
 • Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами МОН  та АПН України.

Наукова проблема над якою працює: «Теоретичні основи формування творчої особистості в педагогіці України в  ХХ ст.» та «Педагогічна спадщина С. Русової.»

 1. Коваленко Є.І. Тенденції  розвитку  дошкільного   виховання  в Україні  у другій  половині ХХ- початку  ХХІ ст/ Є.Коваленко // Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І. – Ніжин: НДУ, № 1. -2014.                                 
 2. Коваленко Є.І. Інноваційні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами /Є.Коваленко //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І. – Ніжин: НДУ, № 3. -2015. – С. 3 -7.
 3. Коваленко Є.І. Інноваційна діяльність в системі дошкільної освіти / Є.Коваленко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин, 2015. – № 4.- C.7-14
 4. Коваленко Є.І. Історико-педагогічний досвід як основа інноваційних технологій дошкільної освіти /Є.Коваленко //Наукові записки. Серія:  Психолого-педагогічні науки  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /За заг. редакцією проф. Коваленко Є.І. – Ніжин: НДУ, № 4. - 2015. 
 5. Коваленко Є.І. Софія Русова в історії української педагогічної думки До 160- річчя   з дня народження    Софії Русової. -   Наш український дім. – 2016. - № 1 – С.3-10.
 6. Стратегічне управління освітньою організацією / Є.І.Коваленко, Л.М. Калініна // Навчально-методичний посібник.- Ніжин, НДУ.- 2014.
 7. Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі : :[навчально-методичний посібник]/ [Л.О. Дубровська , В.Л. Дубровський, О.С.Філоненко]  За ред. Є.І.Коваленко.- Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, Видання -3-тє, перер. та доп., 2015.-160с. –  рекомендація МОН України для студентів вищих навчальних закладів в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників (авторський внесок 40%). Схвалено Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Лист від 16.03.2015 №14.1/12-Г-97.
 8. Табір з денним перебуванням: відпочинок і виховання: [навчально-методичний посібник]/ [Л.О. Дубровська , В.Л. Дубровський, О.С.Філоненко] За ред. Є.І.Коваленко.- Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016.-91с. –  –  рекомендація МОН України для студентів вищих навчальних закладів в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників (авторський внесок 40%). Схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Лист від 23.05. 2016 № 2.1/12-Г-223).
 9. Самовдосконалення молодших підлітків : [монографія] / Н. В. Білоусова, Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ імені М.Гоголя, 2016. – 199 с.
 10. Життєва економіка: перші кроки/ Коваленко Є.І.,  Булавенко С.Д.//Навчально-методичний посібник для початкової школи. – Ніжин: ПП видавець Лисенко М.М. – 2018. – 750 с. Гриф МОН України ( лист ІМЗО МОН України від 10.04.2018 №22.1/12-Г-198).

 

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє». - м. Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції». - м. Київ, 02-03 листопада 2017 р.
 3. Методологічний семінар  НАПН України  «Тенденції та явища у сучасному дитячому та молодіжному середовищі України». - м. Київ, 19 листопада 2017р. 

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою

 1. Керівництво 5 аспірантами.
 2. Керівництво дипломними проектами та магістерськими роботами

 

Турчин Тамара Миколаївна.

Професор кафедри, доктор педагогічних наук. Народилась 1965 року. У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Музичне виховання” та отримала кваліфікацію учитель музики. На викладацькій роботі у ВНЗ з 2004 року. Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання з теми: “Педагогічні засади естетичного  виховання учнів дитячих музичних шкіл”  та отримала науковий ступінь кандидата пед. наук. Рішенням атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри естетичного виховання ЧПУ імені Т. Г. Шевченка. Маю понад 80 наукових статей , 1 монографію, 6 навчально-методичних посібників. Основний напрямок наукових досліджень – модернізація початкової музичної освіти и в Україні. Коло наукових інтересів – музична педагогіка, методика початкової музичної освіти.

З 2009 до 2012 року навчалася в докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. В 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні”. Рішенням ДАК від 28 грудня 2015 року отримала звання професора.

До 01.02.2017 року працювала завідувачем кафедри теорії та методики мистецького навчання ЧПУ імені Т. Г. Шевченка.

З 2017 року працює  на посаді професора кафедри педагогіки НДУ ім. Миколи Гоголя. Має сертифікат міжнародного рівня.

1. Турчин Т.М. Вивчення української музики в початковій школі / Методичні рекомендації / Т. Турчин // Чернігів : Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 2012. – 32 с.
2. Турчин Т.М. Комп’ютерні технології на уроках музики в початковій школі / Т.Турчин // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 39–44.
3. Турчин Т.М. Гуманно-естетичний підхід – головний напрям забезпе­чення прогресивного розвитку початкової музичної освіти / Т.Турчин // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 63–67.
4. Турчин Т.М. Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення / Т.Турчин // Рідна школа. – 2012. – № 8–9. – С. 56–60.
5. Турчин Т.М. Початкова музична освіта: проблеми модернізації / [Монографія] / Т. М. Турчин. – Чернігів : ПАТ “ПВК “Десна”, 2013. – 368 с.
6. Турчин Т.М. Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти / Т.Турчин // Молодь і ринок. – 2013. – № 6 (101). – С. 90–95.
7. Турчин Т.М. Модернізація початкової музичної освіти в Україні Турчин Т.М. Організаційно-методична модель модернізації початкової музичної освіти / Навчально-методичний посібник  / Т.Турчин // Чернігів : Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського,2013. – 112 с.
8. Турчин Т.М. Модернізація початкової музичної освіти в Україні / Програма спецкурсу / Т.Турчин. – Чернігів, 2013. – 40 с. 
9. Турчин Т.М. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т.Турчин // Науково-методичний журнал / МОН України; Видавництво «Початкова школа». – Київ : Початкова школа, 2014 . – № 7. – С. 37–39.
10. Турчин Т.М. Методичні особливості викладання української 
музики в початковій загальній музичній освіті / Т.Турчин // Науково-методичний журнал / МОН України; Видавництво «Початкова школа». – Київ : Початкова школа, 2015 . – № 2. – С. 33–38.
11. Турчин Т.М. Педагогіка мистецтва / Навчальний посібник / Т.М. Турчин // Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 272 с. - Рекомендовано до друку вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол №1 від 31.08.2015 р.).
12. Турчин Т.М. Педагогіка мистецтва / Навчально-методичний посібник / Т.М. Турчин // Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 92 с. - Рекомендовано до друку вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол №1 від 31.08.2015 р.)
13. Турчин Т.М. Спадкоємність освітніх ідей у творчості українських музикантів-педагогів (XX–XXI століття) / Т.Турчин // Рідна школа. – 2015. – № 5-6 (травень-червень). – С. 72-75.
14. Турчин Т.М. Початкова загальна музична освіта:  обґрунтування підходів до оновлення змісту / Т.Турчин // Рідна школа. – 2016. – №  (липень). – С. 27-31.
15. Турчин Т.М. Шляхи  реалізації  модернізаційних  процесів  в  сучасній  початковій музичній освіті / Т.Турчин // Scientific Journal «ScienceRise»,  2016. - №9(5). – С. 4-11. - INDEX COPERNICUS
16. Турчин Т.М. Деякі функції початкової загальної музичної освіти в сучасних умовах розвитку суспільства / Т.Турчин // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред.. Лабунець В.М.]. – Вип.22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 111-116. – INDEX COPERNICUS
17.Турчин Т.М. Один з провідних підходів в модернізації музичної освіти України // Т.Турчин //  Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers :  in 2 parts. Part 2.  Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection.  Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the  Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv : CNUT, 2017. – P.161-166. 

Маслов Валентин Іванович

Доктор педагогічних наук, професор.

У 1961 році закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю  «Фізична географія» та отримав кваліфікацію географ-геоморфолог.

У 1969р. розпочав педагогічну, а з 1974 р. – науково-педагогічну діяльність. Пропрацювавши два роки на посаді організатора позакласної і позашкільної роботи середньої школи №128, а потім три роки директором середньої школи № 192 м. Києва, В. І. Маслов у серпні 1974 р. перейшов на роботу до Центрального інституту удосконалення вчителів. Після п’яти років роботи асистентом кафедри психології захистив кандидатську дисертацію на тему «Система функціональних знань та умінь директора загальноосвітньої школи» і з 1979 р. став працювати старшим викладачем кафедри педагогіки.

З 1981 по 1992 рр. працював завідувачем кафедри управління та школознавства ЦІУВ.

У 1991 році захистив докторську дисертацію з теми: «Теорія і технологія підготовки керівників загальноосвітніх шкіл» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) і отримав учений ступінь доктора педагогічних наук, а в 1992 році був обраний професором кафедри теорії та історії педагогіки педагогічного інституту ім. Горького (нині університет ім.М. Драгоманова), де працював  до 1999 року. В тому ж 1992 році отримав звання професора кафедри управління установами народної освіти та інформатики.

У 1999 році повернувся до ЦІППО АПН України на посаду професора кафедри менеджменту освіти, яку очолив у 2001 р. Після виходу на пенсію в 2002 р. залишився професором кафедри, де продовжував працювати до 2018 року.

З 2018 року працює професором кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Викладає навчальні дисципліни: «Методика викладання педагогіки», «Актуальні проблеми сучасної педагогіки», «Стратегічний менеджмент», «Зв’язки з громадськістю та імідж навчального закладу» та інші.

Валентин Іванович є автором понад сімдесяти наукових праць з питань управління освітою, в тому числі трьох монографій з проблем педагогічного менеджменту, низки навчальних і методичних посібників та рекомендацій для слухачів курсів з підвищення кваліфікації керівних працівників освіти.

 

Деякі з останніх наукових праць:

 1. Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін [Електронний ресурс] : посібник / В. І. Маслов, Л. М. Калініна. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 117 с.
 2. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія  / М. О., Кириченко В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188с.
 3. Головні структурні складові наукових досліджень педагогічних систем / В. І. Маслов, І. В. Ситар // Вісник післядипломної освіти. - 2015. - Вип. 15. - С. 108-122. 
 4. Управлінське рішення в системі керівництва загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Маслов. // Теорія та методика управління освітою. - 2015. - № 1.
 5. Принципи формування змісту навчання в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів / В.Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. -№1. – С.26-27.
 6. Дослідження проблем управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (1991 - 2015 рр.) [Електронний ресурс] / В. І. Маслов, І. В. Ситар. // Theory and methods of educational management. - 2016. - № 1.
 7. Психологічна оптимізація педагогічної праці / В. Маслов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 2. - С. 70-74.
 8. Розвиток теорії технологій управління навчальними закладами за роки незалежності України ( 1991-2015 рр. ) / В. Маслов, І. Ситар // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. -№1. – С.3-9
 9. Методологічне й наукове забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні напередодні незалежності / В. Маслов, І. Ситар // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. -№2. – С.83-91.
 10. Становлення теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами (1991-2000 рр.)[Електронний ресурс] / В. І. Маслов, І. В. Ситар. // Theory and methods of educational management. - 2017. - № 1. – С.1-17.

 

Під керівництвом Маслова В.І. захищено 6  докторських та 6 кандидатських дисертацій.

 

Нагороди і відзнаки:

 • 1969 -  Медаль «За трудову доблесть» до 100-річчя з дня народження В.І. Леніна.
 • 1977 -  Нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР».
 • 1987 -  Медаль А. С. Макаренка за багаторічну невтомну працю, успіхи в підвищенні кваліфікації працівників народної освіти.
 • 1997 -  Медаль «Ветеран праці» за багаторічну сумлінну працю.
 • 1998 -  Медаль «1500-річчя м. Києва» за сумлінну роботу і активну участь у громадському житті.
 • 2003 -  Почесна грамота Кабінету Міністрів України до ювілею ЦІППО та подяка міського голови Києва.
 • 2004 -  Нагрудний знак «Відмінник освіти України».
 • 2007 -  Медаль «Петра Могили» МОН України за розвиток вищої освіти.
 • 2010 - Заслужений працівник освіти України.

Основні напрями наукової роботи: методологія управління ЗНЗ,теоретичні засади та технологія формування компетентності керівника ЗНЗ та шляхи її підвищення в системі післядипломної освіти.

 

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою:

 1. Консультує 3 докторантів.
 2. Керує магістерськими роботами.

 


Киричок Інна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Киричок Інна Іванівна 1994 року закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М. Гоголя за спеціальністю «російська мова та література». Працює на кафедрі педагогічної майстерності з 1999 року. 2007 року захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.01-Загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки на тему «Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.)». Автор 5 начально-методичних посібників у співавторстві, більше 30 наукових статей. У 2008 році вийшов посібник «Педагогічне спілкування у діяльності вчителя» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). Викладає сучасні педагогічні технології, основи педагогічної майстерності, вступ до спеціальності. Основний напрям наукових досліджень – «Виховання емпатії у майбутніх вчителів», «Синдром професійного вигорання у професійній діяльності вчителя», «Формування навичок асертивної поведінки при вивченні курсу «Основи педагогічної майстерності».

 1. 1.     Киричок І.І., Кучерявець В.Г. Педагогічне спілкування у діяльності вчителя. –Навчальний посібник. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – 391 с. (Гриф МОН лист № 1 /11-3838 від 02.06.2009).
 2. 2 Готовність майбутніх вчителів-філологів до використання емпатії як умови розвивального впливу у міжособистісних стосунках// Література та культура Полісся. – Вип. 43. – Ніжин, 2008. – С.209 – 217.
 3. Формування вмінь асертивної поведінки у майбутніх вчителів при вивченні курсу “Основи педагогічної майстерності”// Наукові праці Донецького національного технічного університету.  Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Вип. 2 (133). – Донецьк, 2008. – С.117–123.
 4. 4..Синдром “професійного вигорання” у діяльності вчителя// Матеріали науково-методичної конференції “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти”. – Кам’янець-Подільський. – 2009. – С. 139 – 145.
 5. Персоналістські концепції  особистості у вітчизняній філософії на початку ХХ ст. //Педагогіка вищої та середньої школи. – Вип. 25. – Кривий Ріг. – 2009. – С. 283 – 292.
 6. Аксіологічний трансценденталізм у педагогічній спадщині С.Й.Гессена //Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи. – Кривий Ріг, 2009. – С. 16 –19. 
 7. Творчість у персоналізмі як шлях подолання відчуження людини в соціумі// Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування. - Серія Педагогіка. Психологія. Філософія. - К., 2011. - № 155 . - Ч. 2. - С. 154-160.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Международная научно-практическая конференция «ІІІ Севастопольские чтения». – Севастополь, 16-17 октября 2009 г.
 2. Международная научно-практическая конференция «Наука. Образование. Технология». – Барановичи, 10-11 сентября 2009 г.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців в галузі соціально-педагогічної діяльності». - Ніжин, 5-7 листопада 2009 р.
 4. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський, 24-25 лютого2009 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Шляхи гармонізації знань і якостей особистості в професійній підготовці майбутнього вчителя». – Кривий Ріг, 7-8 жовтня 2009 р.
 6. «Видатні педагоги ХІХ ст.  про виховання «нової людини» (М.Демков, М.Корф, К.Ушинський, М.Пирогов, С.Русова, М.Костомаров, М.Драгоманов та ін.)». – Ніжин, 2009 р.
 7. Всеукраїнська науково-методична  конференція «Підготовка  фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи». – Кривий Ріг, 8-10 квітня 2009 р..
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення». – Київ, 21-22 жовтня 2010 р..
 9. Международная научно-практическая конференция «Наука и современность». – Новосибирск, 4 октября 2010 г..
 10. Міжрегіональна конференція «Українська мова: сучасний стан і перспективи розвитку». – Чернігів, 17 листопада 2011 р.

Робота з аспірантами, керівництво студентською науковою роботою

Керівництво дипломними проектами.

Дубровська Лариса Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Дубровська Лариса Олександрівна у 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, за спеціальністю «методист із виховної роботи». Отримала кваліфікацію «вчитель психології та етики сімейного життя». 1992 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка  та історія педагогіки, захистивши дисертацію на тему «Розвиток принципу індивідуального підходу у вітчизняній педагогіці ІІ половини ХІХ століття». Викладає сучасні педагогічні  технології та методику виховної роботи в  оздоровчих таборах.

 1. Проблеми психологічної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників //. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009 року/ За ред.. А.І.Конончук. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М.Гоголя. – 240 с. – С.56-58.
 2. Готовність майбутнього педагога до реалізації принципу особистісного підходу в освіті. майбутнього вчителя. -  (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Збірник наукових праць. Випуск двадцять п’ятий. -  Київ – Вінниця, 2010.
 3. «Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі». Навчально-методичний посібник:. – Ніжин: Вид. НДУ імені М. Гоголя, 2010. – 111c.  (у співавторстві).
 4. Методичні рекомендації з організації педагогічної практики для студентів ІУ курсу. – Ніжин: Вид. НДУ імені М. Гоголя, 2010. – 45 с. (у співавторстві).
 5. Технологічні аспекти виховного процесу .//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє”. 24-25 лютого 2012. Одеса, ГО „Південна фундація педагогіки „ 2012.- с.71-72/
 6. Літня практика як шлях до формування професійної майстерності студента. //”Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(м. Львів, Україна, 2-3березня 2012року).- Львів: ”Львівська педагогічна спільнота”.2011.- с.103-105
 7. Підготовка майбутніх педагогів до втілення виховних технологій. - Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки.  - м. Ніжин №1,2012.-с.144-150
 8. Особливості соціалізації дитини в умовах літнього дитячого табору. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія” Сковороди. сер. Педагогіка. Психологія. Філософія – 25-2012, ст.311-316
 9. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. Навчально-методичний посібник  авт.-укл.: Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, О.С.Філоненко; за ред. Є.І.Коваленко.- Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2012.-180с. (Гриф МОНмолодьспорту, лист № 1/11-18458 від 29.11.12)

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Міжнародна науково-практична кокференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» – Чернівці, 14-16 травня 2009 р.
 2. Міжнародна  науково-практична конференція  «Актуальні проблеми підготовки фахівців в галузі соціально-педагогічної діяльності». – Ніжин, 5-7 листопада 2009 р.
 3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вінниця, 17-19 травня 2010 р.
 4. VIII Международная конференция «Образование через всю жизнь непрерывное образование  для устойчивого развития». – Санкт-Петербург, 3-5 июня 2010 г.
 5. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи». – Ніжин, 2010.
 6. Міжнародна  науково-практична  конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу». – Ніжин, 20-21 травня 2011 р
 7. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи». – Переяслав-Хмельницький, 15-17 лютого 2012 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє». – Одеса, 24-25 лютого 2012 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору». - Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою

Керівництво дипломними проектами.

Падун Ніна Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент Падун Ніна Олексіївна 1977 року закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, зі спеціальності «біологія і хімія», та отримала кваліфікацію вчитель біології і хімії.  Захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.01 – теорія педагогіки та історія педагогіки на тему «Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах України (1929-1940)». Викладає такі навчальні дисципліни: педагогіка, менеджмент в освіті, вища освіта і Болонський процес.

 1. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. Методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 135 с. (гриф МОУ протокол № 1 від 09.04.1996 р.), (у співавторстві).
 2. Профтехосвіта України : ХХ століття” : енциклопедичне видання / за ред. Н. Г. Ничкало. — К. : “АртЕк”, 2004. — 876 с. (гриф МОН - лист № 1/11 – 1516 від 09.04.2004 р.), (у співавторстві).
 3. Особливості організації  інтегрованого навчання в сучасній школі // Наукові записки  НДУ: Психолого-педагогічні науки - Ніжин НДУ.- 2011.- №1.- С. 79-83.
 4. Особливості соціально-педагогічних умов менеджменту в розвитку дошкільної освіти // Наукові записки Ніжинського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. - № 5.- 2011. - С. 27-31.
 5. Родинно-шкільне виховання: Навчально-методичний комплекс (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»). /Укл. Н.О.Падун, Н.М.Стрельнікова. – Ніжин:  Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. -75с.  
 6. Соціально-педагогічні аспекти управлінської діяльності керівника навчального закладу //Наукові записки Ніжинського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. - № 6. - Ч. 2, 2009.
 7. Навчально-дослідна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь учнів // Наукові записки Ніжинського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. – №1. – 2012. - С. 90-93.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Всеукраїнський методологічний семінар з проблем освітніх вимірювань. – Ніжин, червень 2010 р.
 2. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи». – Ніжин, 21-22 жовтня 2010 р.

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою

1. Керівництво з аспірантами.

2. Керівництво дипломними проектами.

 

 

Демченко Наталія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Демченко Наталія Михайлівна у 1995 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. та отримала спеціальність «Російська мова, література та історія», кваліфікацію вчитель російської мови та літератури, вчитель історії. З 2002 року – асистент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету. 2010 року, захистивши дисертацію на тему „Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”, отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Має 40 друкованих праць. Викладає такі навчальні дисципліни як: педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, с/к з педагогіки.

 1. Заніна О.М. Педагогічна преса про історію зародження педагогіки співробітництва / О.М.Заніна, Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 1999. – № 1. – С. 73–75.
 2. Баленко Н.М. Засади народної педагогіки у спадщині І.Франка / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2000. – С.167–170.
 3. Баленко Н.М. Особистість вчителя: історико-педагогічний аналіз / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2002. – № 4. – Ч. 1. – С. 99–102.
 4. Сучасний урок історії в школі: Навчально-методичний посібник для студентів історико-правознавчого факультету. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 106 с.
 5. Баленко Н.М. Роль і місце Ніжинського історико-філологічного інституту князя О.А.Безбородька в культурно-освітньому просторі України кінця XIX – початку XX століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2003. – № 1. – C. 113–116.
 6. Баленко Н.М. Особистість Каменяра в спогадах сучасників / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2003. – № 2. – С. 124–127.
 7. Баленко Н.М. Проблема підвищення професійної кваліфікації викладачів вищої школи України (др. пол. XIX – поч. XX ст.) / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2003. – № 3. – С. 120–123.
 8. „Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду”: Програма та методичні рекомендації для студентів стаціонарної і заочної форми навчання/ Укл. Заніна О.М., Коваленко Є.І. та ін. / За заг. ред. Коваленко Є.І. – Ніжин: Видавництво НДПУ, 2003. – 22 с.
 9. Баленко Н.М. Компаративні дослідження вчених мовознавців України другої половини XIX – початку XX століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2004. – № 1. – С. 138–141.
 10. Баленко Н.М. Проблема підготовки вчителів в теоретичній спадщині М.О.Лавровського та М.Є.Скворцова / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2004. – № 4. – С. 125–128.
 11. Баленко Н.М. Проблема професійного та особистісного розвитку майбутнього вчителя в спадщині вітчизняних педагогів-мовознавців (II пол. XIX – поч. XX ст.) / Н.М.Баленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. – Вип.2 (12). – К.: НПУ, 2005. – С. 42–44.
 12. Баленко Н.М. Теоретико-методологічна підготовка вчителя в спадщині вітчизняних педагогів-мовознавців (др. пол. XIX – поч. XX ст.) / Н.М.Баленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. – Вип.3 (13). – К.: НПУ, 2005. – С. 62–65.
 13. Баленко Н.М. Освітня діяльність та історико-педагогічна спадщина А.С.Будиловича (1846-1919) / Н.М.Баленко // Наукові записки НДПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2005. – № 1. – С. 197–201.
 14. Баленко Н.М. Зарубіжний досвід професійної підготовки вчителів у рецепції вітчизняних дослідників історії освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Н.М.Баленко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2005. – № 4. – С. 178–180.
 15. Баленко Н.М. Мова як інструмент формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних педагогів, мовознавців та літературознавців другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2005. – № 5. – С. 174–178.
 16. Баленко Н.М. Просвітницька діяльність вітчизняних вчених мовознавців та літературознавців в контексті суспільно-педагогічного руху другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2006. – № 3. – С. 95–98.
 17. Заніна О.М. Рідна мова як засіб формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття / О.М.Заніна, Н.М.Баленко // Педагогічна освіта України: національні традиції та Європейські інновації. Матеріали науково-практичної конференції. Секція IV. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу / За заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка. – К.: НДУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 240 с.
 18. Баленко Н.М. Проблема змісту освіти середньої школи в спадщині вітчизняних вчених другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2007. – № 1. – С.131–133 .
 19. Баленко Н.М. Я.А.Коменський в історико-педагогічній спадщині вітчизняних вчених мовознавців другої половини ХІХ століття / Н.М.Баленко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2008. – № 3. – С. 128–130.
 20. Демченко Н.М. Дослідження педагогічних поглядів видатних вітчизняних та зарубіжних персоналій у спадщині вчених-мовознавців Лівобережної України (друга половина ХІХ століття) / Н.М. Демченко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2008. – № 5. – С. 146–149.
 21. Педагогічна думка України ХІХ – поч. ХХ ст.: Програма і плани семінарських занять (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Н.М.Баленко, Є.І.Коваленко; За заг. ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 23 с.
 22. Заніна О.М. Проблема самоосвіти вчителя в педагогічній спадщині вітчизняних учених-мовознавців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2007. – № 4. – С. 162–164.
 23. Демченко Н.М. Принципи формування змісту освіти класичної гімназії в поглядах представників російської словесності Лівобережної України (др. пол. ХІХ ст.) / Н.М. Демченко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя (Психолого-педагогічні науки). – Ніжин, 2009. – № 1. – С. 177–180.
 24. Заніна О.М. Учитель та його професійна підготовка у поглядах освітян України другої половини ХІХ – початку ХХ століття / О.М. Заніна, Н.М. Демченко // Наукові записки НПУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2009. – № 4. – С. 173–176.
 25. Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” / [Укладачі Н.О. Падун, Н.М.Стрельнікова, В.М. Благінін, Ю.Г.Новгородська, О.М. Заніна, Н.М. Демченко]. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 30 с.
 26. Заніна О.М. Рідна мова як засіб формування національної самосвідомості в спадщині вітчизняних просвітителів (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / О.М.Заніна, Н.М. Демченко // Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В.П.Андрущенка: у двох книгах / упор.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Книга перша. – С. 210–216.
 27. Демченко Н.М. Вимоги до особистості вчителя в рецепції вітчизняних славістів другої половини XIX – початку XX століття / Н.М. Демченко // Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В.П.Андрущенка: у двох книгах / упор.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Книга друга. – С. 275–283.
 28. Баленко Н.М. Проблема рідної мови як засобу формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних вчених (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.М.Баленко // Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: за версією і сприянням ректора університету В.П.Андрущенка: у двох книгах / упор.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Книга друга. – С. 297–307.
 29. Демченко Н.М. Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина XIX-початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Демченко Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. ‒ К., 2010. ‒ 20 с.
 30. Наскрізна програма педагогічної практики студентів / [укл. : Є.І.Коваленко, Н.М.Стрельнікова, В.Г.Кучерявець, Н.О.Падун, В.М.Солова, Л.О.Дубровська, Н.М.Демченко, О.С.Філоненко ; за ред. Коваленко Є.І.]. – Ніжин : Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2010. – 11 с.
 31.  Демченко Н.М. Софія Русова про особистість та професійні якості вчителя / Н.М.Демченко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – № 2. – С. 123–125.
 32. Демченко Н.М. Структуротворчі основи навчальних планів класичної гімназії в поглядах А.Брока / Н.М.Демченко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – № 3. – С. 143–146.
 33. Демченко Н.М. Проблема дидактичних принципів в спадщині словесників Лівобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Н.М.Демченко, Ю.М.Мачача // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – № 4. – С. 186–190.
 34. Демченко Н.М. Вимоги до особистості вчителя в поглядах Софії Русової / Н.М.Демченко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – №8. – С.106–109.
 35. Психолого-педагогічна практика : навчально-методичний комплекс для студентів ІІ курсу денної форми навчання факультету іноземних мов / уклад. Н. М. Демченко, Ю. Г. Новгородська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 36 с.
 36. Пропедевтична практика : навчально-методичний комплекс для студентів ІІ курсу денної форми навчання (історико-юридичний, фізико-математичний, природничо-географічний, філологічний факультети, факультет культури і мистецтв) за вимогами кредитно-модульної системи модуль : педагогіка (освіто-кваліфікаційний рівень : бакалавр) / уклад. Н. М. Демченко, Ю. Г. Новгородська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 44 с.
 37. Демченко Н.М. Вимоги до навчальної літератури в поглядах словесників Лівобережжя другої половини ХІХ ‒ початку ХХ століття / Н.М.Демченко, Ю.М. Мачача // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – №9. – С.194–197.
 38. Демченко Н.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди А.Брока / Н.М.Демченко, А.В. Мацегора // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – №1. – С.188–191.
 39. Демченко Н.М. Теорія та практика освіти в історіографії славістів Лівобережжя другої половини ХІХ початку ХХ століття / Н.М. Демченко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – №2. – С.169–172.
 40. Демченко Н.М. Тенденції розвитку освіти другої половини ХІХ століття в педагогічних концепціях слов’янознавців Лівобережжя / Н.М. Демченко // Наукові записки Вінницького ДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогікаіпсихологія. ‒ 2012. ‒ №38. ‒ С. 269‒274.
 41. Демченко Н.М. Проблема формування правосвідомості та правової культури учнів / Н.М. Демченко, В.Ю. Баленко // Права людини та громадянина в Україні : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упорядник О.С. Дудченко. ‒ Ніжин : ПП Лисенко, 2012.  ‒ С. 196‒199.
 42. Вища освіта : хрестоматія з порівняльної педагогіки / уклад. Н.М. Демченко. ‒ Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2012. ‒ 261 с.
 43. Демченко Н.М. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчительки в педагогічній концепції К.В.Єльницького (1846-1917) / Н.М. Демченко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – №5. – С. 202–205.
 44. Демченко Н.М. Тенденції розвитку освіти початку ХХ століття в педагогічних поглядах словесників Лівобережжя / Н.М. Демченко // Наукові записки Вінницького ДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогікаіпсихологія. ‒ 2013. ‒ №40 . ‒ С. 312‒316.
 45. Демченко Н.М. Створення мережі жіночих навчальних закладів на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ століття) / Н.М. Демченко, А.В. Мацегора // Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради: науково-методичний збірник. – 2013. – Вип. №2 (4). – С. 14−18.
 46. Демченко Н.М. Психолого-педагогічні та філософсько-правові підходи до розуміння поняття «правове виховання» / Н.М. Демченко, В.Ю. Баленко // Права та обов҆язки людини і громадянина в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 листопада 2013 р. / уклад. О.С. Дудченко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – С. 206−209.
 47. Демченко Н.М. Проблема навчання рідною мовою у поглядах Бориса Дмитровича Грінченка / Н.М. Демченко // Науково-популярний часопис для вчителів «Наш український дім». – 2013. – №2. – С. 86–89.
 48. Демченко Н.М. Феномен гуманітарної освіти в сучасній педагогічній теорії України / Н.М. Демченко // ≪Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives≫. Proceedings of the 1st International symposium (December 18, 2013). Volume 1. ≪East West≫ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2013. Р. 179−184.
 49. Демченко Н.М. Педагогічна спадщина персоналій у рецепції учених Лівобережжя (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ століття) / Н.М. Демченко, С.І. Самаріна // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 2nd International symposium. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2014. P. 70−71.
 50. Самаріна  С.І. Проблема методів формування дисципліни учнів у шкільній освіті України: історико-педагогічний контекст / С.І. Самаріна, Н.М. Демченко // Proceedings of the 1st European Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 190−195.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід» (м. Ніжин, 19‒20 вересня 2002 р.);
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка майбутнього вчителя» (м. Ніжин, 31 березня ‒3 квітня 2003 р.);
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (м. Ніжин, 21–22 вересня 2004 р.),
 4. 16-ті міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина. Цінності» (м. Дрогобич, 8–10 жовтня 2004 р.);
 5. Всеукраїнська конференція «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача» (м. Київ, 29 березня – 1 квітня 2005 р.);
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (м. Київ-Ніжин, 22–23 грудня 2005 р.);
 7. Науково-практична конференція «Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації» (м. Київ, 2006 р.) (Секція IV. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу);
 8. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (м. Ніжин, 24–25 жовтня 2007 р.);
 9. Науково-практична конференція «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі на основі особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання» (м. Ніжин, 29 жовтня 2008 р.) (3. Секція соціально-психологічної та виховної роботи);
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні педагоги ХІХ століття про виховання «нової людини» (М.Демков, М.Корф, К.Ушинський, М.Пирогов, С.Русова, М.Костомаров, М.Драгоманов та ін.)» (м. Ніжин, 6‒7 жовтня 2009 р.);
 11. Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, 2010 р.);
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (м. Ніжин-Чернігів-Олешня, 30‒31 березня 2011 р.);
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору», (м. Ніжин, 11‒12 жовтня 2012 р.);
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини та громадянина в Україні» (Секція 8:  Психологія права та правове виховання) (м. Ніжин, 16 листопада 2012 р.);
 15. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та методики навчання історії, правознавства та суспільно-політичних дисциплін» (м. Ніжин, 5 квітня 2013 р.);
 16. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (м. Ніжин, 10-11 жовтня 2013 р.);
 17. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Секція : Психологія права та правове виховання) (м. Ніжин, 22 листопада 2013 р.);
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія освіти та освітні практики: вектори взаємодії» ( м. Полтава, 25 жовтня 2013 р.).
 19. Первый международный симпозиум «Гуманитарные и общественные науки в Европе: достижения и перспективы» (Австрия, г. Вена, 18 декабря 2013 г.).
 20. Второй международный симпозиум «Гуманитарные и общественные науки в Европе: достижения и перспективы», (Австрия, г. Вена, 15 февраля 2014 г.).
 21. «Европейская конференция по образованию и прикладной психологии» (Австрия, г. Вена, 20 февраля 2014 г.).
 22. Науково-практична конференція «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання» (м. Ніжин, 26 березня 2014 р.).

Новгородська Юлія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Новгородська Юлія Григорівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя у 1995 році за спеціальністю «музика і методика виховної роботи», отримала кваліфікацію вчитель музики, методист з виховної роботи. На викладацькій роботі в НДУ імені Миколи Гоголя з 2000 року. У 2004 році захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка  та історія педагогіки на тему «Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії і практиці сучасної школи». Викладає  такі навчальні дисципліни, як: «Педагогіка», «менеджмент в дошкільній освіті» та спецкурс «Актуальні проблеми з педагогіки». Керує курсовими та дипломники роботами. Виконує функції секретаря «Наукових записок. Психолого-педагогічні науки», є упорядником збірника праць молодих науковців «Педагогічний альманах». Коло наукових інтересів: «Професійна підготовка менеджерів освтіи».

 1. Актуальні проблеми педагогіки : навчальний посібникдля студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.020301 «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»; спеціалізації: «Правознавство». – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 171 с.
 2. Методика музичного виховання дошкільників. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія». – 2-ге вид. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – 128 с.
 3. Пропедевтична практика: навчально-методичний комплекс для студентів ІІ курсу денної форми навчання (історико-юридичний, фізико-математичний, природничо-географічний, філологічний факультети, факультет культури і мистецтв) за вимогами кредитно-модульної системи. Модуль: Педагогіка (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) / Укл. Н. М. Демченко, Ю. Г. Новгородська. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 44 с.
 4. Завдання та методичні рекомендації до семінарських і лабораторних за­нять з нав­чальної дисципліни "Педагогіка" для студентів ІІ курсу на­­пря­му під­го­товки: 6.020302 Історія, спеціалізація: правознавство / упоряд. Ю. Г. Нов­го­род­ська. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – 93 с.
 5. Професійна підготовка менеджерів дошкільної освіти крізь призму сьогодення // Вісник Інституту розвитку дитини. – Вип. 18. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. Збірник наукових праць. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету ім.. М.Драгоманова. – 2011. – С.115-118.
 6. Методична робота в дошкільному навчальному закладі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 7.010101 Дошкільне виховання; 7.010107 Практична психологія]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. –  283 с. (Протокол № 1/11 – 4483 від 27.02.2013)

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні педагоги ХІХ ст.  про виховання «нової людини» (М.Демков, М.Корф, К.Ушинський, М.Пирогов, С.Русова, М.Костомаров, М.Драгоманов та ін.)». – Ніжин, 2009 р.
 2. Міжнародна  науково-практична конференція  «Актуальні проблеми підготовки фахівців в галузі соціально-педагогічної діяльності». – Ніжин, 5-7 листопада 2009 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». – Кам’янець-Подільський, жовтень; 2010 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Запровадження засад Болонського процесу в Україні: аналітична оцінка, здобутки, перспективи». – Київ, травень, 2010 р..
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи». – Ніжин, 21-22 жовтня 2010 р.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Світ дошкілля: психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти». – Рівне, грудень, 2010 р.
 7. ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне дошкілля : реалії та перспективи». – Київ, жовтень 2011 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтерпретації України до Європейського освітнього простору». – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою

 1. Керівництво дипломними проектами

Білоусова Надія Валентинівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Білоусова Надія Валентинівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя у 1999 році, за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти «географія і біологія». Отримала кваліфікацію вчителя географії та біології.. З 2003 року - асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя. 2010 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07: «теорія та методика виховання» з  теми «Формування потреби особистості у самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній роботі» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Має понад 20 наукових статей та 4 навчально-методичні посібники. Викладає загальну педагогіку та с/к з педагогіки.

 1. Діагностика рівнів сформованості потреби у самовдосконаленні / Н.В.Білоусова  // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).  - 2008. - № 3. – С.45-47.
 2. Вплив особливостей розвитку молодшого підлітка на формування потреби у самовдосконаленні  /  Н.В.Білоусова // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2008. – Том 10. – Вип. 6. – С.110-113.
 3. Роль сім’ї у формуванні потреби у самовдосконаленні у молодших підлітків  / Н.В.Білоусова  // Вісник Прикарпатського універстету.-  2008. – Випуск ХХІІ-ХХІІІ. – С.123-128.
 4. Особливості формування потреби у самовдосконаленні у молодших підлітків.// Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка.  – Київ - Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.- Том Х., Вип. 13. – С.56-65.
 5. Позаурочна виховна діяльність як умова активізації самовдосконалення молодших підлітків//Наукові записки Ніжинського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ. - № 3.- 2011.- С.87-92.
 6. Експериментальна перевірка ефективності методики формування потреби в самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній діяльності // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012.
 7. Деякі аспекти формування потреби в самовдосконаленні у молодших підлітків // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Всеукраїнська  науково-практична  конференція «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти психології особистості». – Кіровоград, 4-5 грудня 2009 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору». – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

Самойленко Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Самойленко Олена Володимирівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя у 1999 році за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти «біологія». Отримала кваліфікацію вчителя біології. У 2011 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, на тему «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ століття)». З 1.09.12 працює старшим викладачем кафедри педагогіки. Викладає історію педагогіки. Має більше 20 друкованих праць.

 1. Розвиток гімназійної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині в XIX – на початку XX ст.: Навчальна програма спецкурсу для студентів педагогічних спеціальностей. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 19 с.
 2. Scientific deportation as a way of survival at the time of totalitarianism// European Science and Technology. Materials of the international research and practice conference Vol. I. – Wiesbaden, Germany, 2012. – P. 400–405.
 3. ІІІ Международная научно-практическая конференция "Единое образовательное пространство славянских государств в ХХІ веке: проблемы и перспективы". (г. Брянск, 2009 г.).
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція України в європейській освітній простір" (м. Луцьк, 2009 р.).
 5. Международная научно-практическая конференция "Санкт-Петербургский университет в ХVІІІ–ХІХ вв.: европейские традиции и российский контекст". (г. Санкт-Петербург, 2009 г.).
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації" (м. Львів, 2010).
 7. International research and practice conference "European Science and Technology". – Wiesbaden, Germany 2012.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. International research and practice conference «European Science and Technology». – Wiesbaden, Germany, 2012 р.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією». – Ніжин, 2012 р.

Самаріна Світлана Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Самаріна Світлана Іванівна закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя у 2004 році за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти «музика». Отримала кваліфікацію викладача музично-освітніх дисциплін. 2012 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. - загальна педагогіка та історія педагогіки, захистивши дисертацію на тему «Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Викладає педагогіку, має більше 30 наукових праць.

 1. Класний журнал як віддзеркалення поведінки учнів у школі на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / С. І. Самаріна // Збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Прикладні наукові розробки 2011” (27 липня – 05 серпня 2011 року, Прага). – Серія 4 “Педагогіка” . – C. 46–48.
 2. Професійна підготовка вчителів до формування дисциплінованої поведінки учнів (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / С. Самаріна // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспектива : зб наук. праць. – 2011. – Випуск 3, ч. 2. – С. 240–248.
 3. Тайм-менеджмент у контексті підготовки педагогів до формування дисциплінованої поведінки школярів // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: Мат-ли звітної науково-практичної конференції ІПООД НАПН України за 2009 р. – Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2010. – С. 279-280.
 4. Покарання – основний метод формування дисципліни учнів у шкільній освіті України другої половини ХІХ – початку ХХ століття) / С. І. Самаріна // Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2012 : materiały V Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji (7–15 czerwca 2012 r., Pshemyshl (Polska). – Pshemyshl : Nauka i studia, 2012. – Volum 17. Pedagogiczne nauki. – S. 35–36.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічне питання світової науки. – Премишль (Польща), 7-15 лютого 2010 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вінниця, 17-19 травня 2010 р.
 3. Семінар «Аксіологічна концептосфера педагогічної науки». – Київ, 16 травня 2010 р.
 4. Педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога О.С. Дубинчук. – Київ,травня 2010 р.
 5. VII Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні наукові розробки 2011». – Прага, 27 липня – 05 серпня 2011 р.
 6. V Міжнародна науково-практична конференція «Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2012». – Pshemyshl (Polska), 7-15 czerwca 2012 r.
 7. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору». – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини та громадянина в Україні». – Ніжин, 16 листопада 2012 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика та перспективи розвитку». – Житомир, 14 грудня 2012 р.

Гордієнко Тетяна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент Гордієнко Тетяна Володимирівна навчалася у Ніжинському державному педагогічному інституті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «педагогіка і методика середньої освіти. Історія та народознавство» та отримала кваліфікацію вчителя історії та народознавства. З 2001 року працює на посаді асистента кафедри педагогіки та педагогічної майстерності. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук у 2012 році, захистивши дисертацію на тему «Формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів в системі багаторівневої  підготовки». Викладає такі навчальні дисципліни як педагогіка та вступ до спеціальності. Має понад 20 наукових праць, у тому числі 3 методичних посібники. Продовжує наукову роботу у напрямку вдосконалення педагогічної майстерності майбутніх вчителів.

 1. Шлях до скарбу знань: Навчальний посібник з культури праці для студентів вищих закладів освіти / За заг. ред. М.О.Шевчук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 114с.
 2. Розвиток професійно-педагогічної спрямованості у майбутніх вчителів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип.24. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – с.294-297
 3. З історії становлення багаторівневої педагогічної освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип.30. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – с.27-31
 4. Інноваційні технології формування професійної майстерності в системі багаторівневої підготовки // Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи: зб. Наук. Праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 лют. 2012р. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – с.201-203
 5. Моніторинг як засіб вимірювання якості освіти майбутнього вчителя // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь в науці», т.1. – Луганськ, 2012. – с.204-208.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів». – Умань, 28-29 жовтня 2011 р.
 2. Міжнародна науково-практична Інтерент-конференція «Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи». – Переяслав-Хмельницький, 15–17 лютого 2012 р.
 3. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь в науці», 1-2 березня 2012 р., Луганськ.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вінниця, 14-16 травня 2012.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору». – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

Шевчук Марина Олександрівна

Старший викладач Шевчук Марина Олександрівна у 1987 року закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, за спеціальністю «музика». Після цього почала працювати в Ніжинському державному університеті на посаді викладача та старшого викладача. Має 8 статей ВАК. Загальна кількість публікацій – 25. Викладає такі навчальні дисципліни: сучасні педагогічні технології, основи педагогічної майстерності.

 1. Майстерність педагогічного спілкування в професійно – орієнтованих ситуаціях: Навчально – методичний посібник / Укл.  Андрущенко Т. В., Осаволюк О.А., Шевчук М.О.; За заг. ред. М.О.Шевчук. - Ніжин: Редакційно – видавничий відділ НДУ імені Миколи Гоголя, 2007. -  124 с. 
 2. Сім Я або виховання в родині: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ / Укл. М.О.Шевчук, О.А.Осаволюк, Л.Г,Семенець; За ред. М.О.Шевчук. – Ніжин: Редакційно – видавничий відділ НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 227 с.
 3. Шлях до скарбу знань: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ / За заг. ред. М.О. Шевчук. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 114 с.
 4. Емпатія як здатність «вживатися» у емоційно - художній образ музичного твору // Проблеми музичної освіти. – Вип. 5 /Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – С.25-30.
 5. Особистісно орієнтований підхід на основі експресивних мистецтв у роботі вчителя музики сучасної школи з учнями молодшого шкільного віку // Проблеми мистецької освіти: [збірник науково-методичних статей]. - В.6 / відп. ред. О.Я.Ростовський. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – С.149 – 156.
 6. Невербальне самовираження сучасного вчителя як елемент професійного іміджу / М.О.Шевчук // Людина і сучасне суспільство: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2012 р. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С.52 – 54.
 7. До проблеми формування художньо – педагогічної емпатії майбутніх вчителів музики / М.О.Шевчук // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали ІV Всеукраїнської  науково – практичної конференції 15 – 16 березня  2012 р. – Луганськ: Видавництво ЛДІКМ, 2012. – С.312 – 314.
 8. До питання про формування культури мовлення майбутнього вчителя музики // Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство: матеріали Всеукраїнського науково – практичного семінару студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів 25 – 29 березня. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012.- С. 65 – 67.

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. ІІ Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні проблеми підготовки вчителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах». – Глухів, 26-27 жовтня 2010 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний  розвиток викладача музичного мистецтва: традиції, новації, перспективи». – Київ, 17-18 листопада 2011 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології». – Львів, 2-3 березня 2012р
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес». – Луганськ,  15-16 березня 2012 р.
 5. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство». – Ніжин, 25-29 березня 2012 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору». – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

Дубровський Валерій Леонідович

Старший викладач Дубровський Валерій Леонідович закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Горького у 1986 році, за спеціальністю методист із виховної роботи та отримав кваліфікацію вчитель психології та етики сімейного життя. Викладає такі навчальні дисципліни як: сучасні педагогічні  технології та методика виховної роботи в  оздоровчих таборах. Має понад 40 публікацій.

 1. Формування культури мислення як складова професіоналізму майбутнього вчителя. – ( Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Збірник наукових праць. Випуск двадцять четвертий. -  Київ – Вінниця,  2010.- С.324- 328.
 2. Виховні аспекти педагогічної діяльності в сучасній школі. – Навчально - методичний посібник. –Ніжин -2010.-111с. (у співавторстві)
 3. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. Навчально-методичний посібник  авт.-укл.: Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, О.С.Філоненко; за ред. Є.І.Коваленко.- Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2012.-180с. (Гриф МОНмолодьспорту, лист № 1/11-18458 від 29.11.12)
 4. Технологічні аспекти виховного процесу //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє”. 24-25 лютого 2012. Одеса, ГО „Південна фундація педагогіки „ 2012.- с.71-72
 5. Особливості соціалізації дитини в умовах літнього дитячого табору //Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія” Сковороди. сер.Педагогіка. Психологія. Філософія – 25-2012, ст.311-316

Участь у конференціях, семінарах тощо

 1. Міжнародна науково-практична кокференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» – Чернівці, 14-16 травня 2009 р.
 2. Міжнародна  науково-практична конференція  «Актуальні проблеми підготовки фахівців в галузі соціально-педагогічної діяльності». – Ніжин, 5-7 листопада 2009 р.
 3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вінниця, 17-19 травня 2010 р.
 4. VIII Международная конференция «Образование через всю жизнь непрерывное образование  для устойчивого развития». – Санкт-Петербург, 3-5 июня 2010 г.
 5. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи». – Ніжин, 2010.
 6. Міжнародна  науково-практична  конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу». – Ніжин, 20-21 травня 2011 р
 7. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи». – Переяслав-Хмельницький, 15-17 лютого 2012 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє». – Одеса, 24-25 лютого 2012 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору». - Ніжин, 11-12 жовтня 2012 р.

 

Бобро Артур Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, асистент.

У 2013 році закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя з відзнакою за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобув кваліфікацію магістра соціальної педагогіки, викладача соціальної педагогіки.  Восени цього ж року вступив до аспірантури університету. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання» на  тему: «Формування соціального здоров’я студентської молоді у поза аудиторній виховній роботі вищого навчального закладу». На кафедрі працює з 2017 року на посаді старшого лаборанта, а з 2018 – асистента кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.   Має понад 30 наукових статей, 1 навчально-методичний посібник. Викладає навчальну дисципліну «Школознавство», а також практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: «Теорія і методика виховання», «Педагогічні технології в початковій школі», «Педагогіка».

 

Деякі з останніх наукових праць:

 1. Бобро А. А. Аналіз проблеми формування соціального здоров’я студентської молоді в науковій літературі / А.А. Бобро // Наукові записки  НДУ ім. М. В. Гоголя. –  Серія “Психолого-педагогічні науки”. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2014. – № 2. – С. 50-55.
 2. Бобро А. А. Сутність поняття “соціальне здоров’я” в науковій літературі / А. А. Бобро // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Cерія “Педагогічні науки”. – Чернігів: Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Випуск 122. – С. 19-23.
 3. Бобро А. А. Когнітивний компонент соціального здоров’я студентської молоді / А. А. Бобро // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [“Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ столітті”], (Одеса, 21-22 листопада 2014 року). – Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2014. – С. 65-68. 
 4. Бобро А. А. Мотиваційно-потребовий компонент соціального здоров’я студентської молоді / А. А. Бобро // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [“Нове у педагогіці та психології сучасного світу”], (Львів, 28-29 листопада 2014 року). – Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2014. – С. 74-77.
 5. Бобро А. А. Социальная активность студенческой  молодежи как показатель социального здоровья / А. А. Бобро // Сборник научных трудов Телавского Государственного Университета им.Якова Гогебашвили. – Тбилиси: ТГУ  им. Якова Гогебашвили, 2015. – № 1(28).  – С. 412-417.
 6. Бобро А. А. Деятельно-поведенческий компонент социального здоровья студенческой молодёжи // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. – Серыя С. Пcіхолага-педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалогія, методыка). – Магілёў: Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова, 2015. – №2(46). – С. 80-86. РИНЦ.
 7. Бобро А. А. Рефлексивний компонент соціального здоров’я студентської молоді / А. А. Бобро // Матеріали Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. [“Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”],  (Переяслав-Хмельницький, 21-22 лютого 2015 року). – Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 210-214.
 8. Бобро А. А. Емоційно-вольовий компонент соціального здоров’я студентської молоді / А. А. Бобро // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [“Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні”], (Львів, 27-28 лютого 2015 року). – Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2015. – С. 89-92.
 9. Бобро А. А.  Технологія формування соціального здоров’я студентської молоді  у поза аудиторній виховній роботі вищого навчального закладу / А. А. Бобро // International Journal of Economics and Society. Volume 1, Issue 1. – Memphis, 2015. – № 1 (April) – S. 75-80.    (Bobrуo Artur Development of students social health technology in extracurricular educational work at higher educational establishment).  Mendeley, WorldCat, ResearchBible, CiteSeer. 
 10. Бобро А. А. Культура спілкування як показник соціального здоров’я студентської молоді // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери”, (Ніжин, 5-6 травня 2016 року) / За заг. ред. О.В. Лісовця. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 17-19.
 11. Бобро А. А. Формування соціального здоров’я студентської молоді: методичні рекомендації / А. А. Бобро. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2016. – 78с.
 12. Бобро А.А. Соціальне становлення особистості як соціально-педагогічна проблема // Матеріали  Міжнар. наук.-практ. конференції [«Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє»], (Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.). –  Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2017. –  С. 30-32.
 13. Бобро А. А. Особливості професійної діяльності менеджера соціальних організацій // Матеріали  Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції [«Модернізація професійної підготовки менеджерів»], (Ніжин, 15 лютого 2018 р.). –  Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2018. –  С. 11-15.
 14. Бобро А. А. Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі / А. А. Бобро// Молодий вчений. – 2018. - № 4 (56). – с. 472-475.РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 15. Бобро А. А. Соціальне здоров’я – важлива особистісна складова керівників закладів освіти // Матеріали  Всеукр. наук.-практ. конференції «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості», (Ніжин, 28 березня 2018 р.) / За заг. ред. С. Д. Булавенко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018 – С. 53-55.  
 16. Дубровська Л.О., Бобро А.А. Особливості розвитку ціннісних орієнтацій та їх зв’язок з вихованням у молодших школярів // Матеріали  Всеукр. наук.-практ. інтернент конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», (Ніжин, 19 жовтня 2018 р.) –  Ніжин: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2018. –  С. 88-89.
 17. Бобро А. А., Коваль Т.В. Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів / А.А. Бобро, Т. В. Коваль // Наукові записки  НДУ ім. М. В. Гоголя. –  Серія “Психолого-педагогічні науки”. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2018. – № 4. 
 18. Школознавство:навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 013 Початкова освіта / авт.-укл. Л.О. Дубровська, А.А. Бобро. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – 43 с.
 19. Теорія та методика виховання: методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013Педагогічна освіта / укл.-авт.  Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А.Бобро //– Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання – 2-ге, перер. та доп.,  2018. – 125с.
 20. Педагогічні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник  для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності  013 Початкова освіта / укл.-авт.  Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А. Бобро, за ред. Л.О. Дубровської. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. – 2019. – 164 с.

 

Участь у конференціях, семінарах тощо:

 1. І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький, 21-22 лютого 2015 р.
 2. Міжнародна науково-практична  конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.
 3. Міжнародна науково-практична  конференція «Педагогіка та психологія: виклики та сьогодення», м. Київ, 6 травня 2015р.
 4. Міжнародна  науково-практична конференція “Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери”, Ніжин, 5-6 травня 2016 р.
 5. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи», 02-03 листопада 2017 р., м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка.
 6. Міжнародна науково-практична конференція. «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 15 лютого 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості», 28 березня 2018 р., м. Ніжин, школа № 3.
 9. Всеукраїнська наук.-практ. інтернент-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 19 жовтня 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя.
 10. IV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової само актуалізації», 8 листопада 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative