Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Персоналії

Кононко Олена Леонтіївна Кононко Олена Леонтіївна

доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту проблем виховання  НАПН України (м.Київ), завідувач кафедрою дошкільної освіти Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя.Кандидатська і докторська дисертації захищені з педагогічної та вікової психології. Керівник творчої групи з розробки першого варіанту Базового компоненту дошкільної освіти України та програми «Я у Світі». Автор 300 публікацій наукового та методичного характеру.

Google Scholar

Наукові інтереси: психологічні основи становлення особистості в ранньому онтогенезі; виховання самостійності дошкільників в різних соціальних інститутах; розвиток особистості в ранньому дитинстві; виховання у дошкільника ціннісного самоставлення в сім'ї та дошкільному закладі; диференційований підхід до розвитку, виховання і навчання хлопчиків і дівчаток перших шести (семи) років життя;  педагогічні умови формування у дошкільників соціальної компетентності; розвиток у дітей дошкільного віку цілісної наукової  картини світу.

 
Пихтіна Ніна Порфиріївна

Пихтіна Ніна Порфиріївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. З 2005 до 2013 року завідувач новоствореної кафедри дошкільної освіти, з 2013 – заступник завідувача кафедри. Закінчила з відзнакою Новобузьке педагогічне училище за спеціальністю «Початкова освіта», Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія (шкільна)» і отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».

У НДУ працює з 1987 року. Захистила у 1999 р. кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адитивної поведінки учнів» (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ).

Має біля ста п’ятидесяти наукових праць, серед них – 72 навчальні видання: навчальні та навчально-методичні посібники, тексти лекцій, методичні рекомендації, хрестоматії. Має 8 посібників з Грифом МОН України: «Організаційно-педагогічні умови адаптації дитини до ДНЗ», «Основи педагогічної техніки», «Профілактика негативних проявів у поведінці дітей», «Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти» (у співавторстві), «Основи професійної майстерності соціального педагога. Хрестоматія» (у співавторстві), «Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу» (у співавторстві), «Технологія діяльності соціального працівника щодо профілактики адитивної поведінки молоді // Технології соціально-педагогічної роботи» (у співавторстві), «Соціально-психологічні та педагогічні детермінанти адитивної поведінки молоді // Соціальна педагогіка» (у співавторстві).

За роки роботи у вузі опубліковано  більше 60 статей у фахових та інших наукових виданнях.

Закоординована тема докторської дисертації «Організаційно-педагогічні умови попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», ведеться робота з її виконання.

Google Scholar

Наукові інтереси: педагогічна техніка і педагогічна майстерність вихователя ЗДО, профілактика негативних проявів у поведінці дітей.

 
Аніщук Антоніна Миколаївна

Аніщук Антоніна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. У 1984 році закінчила Прилуцьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання»; у 1990 році  ‑ Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. Гоголя за спеціальністю «Учитель української мови та літератури». У НДУ працює з 1992 р. У 2006 році закінчила цільову аспірантуру при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка ( м.Київ).

Видано 75 наукових праць, серед них – 22 посібники, у тому числі – з Грифом МОН України: «Мовлення як засіб самовираження старшого дошкільника: навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”»; є співавтором державних програм з Грифом МОН України ‑ «Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч.II. Від трьох шести (семи) років»,  «Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч.I. Від народження до трьох років». За роки роботи у вузі опубліковано 32 статті у фахових наукових виданнях,  з них – 2 у зарубіжних.

Google Scholar

Наукові інтереси: мовленнєвий розвиток дошкільників (мовленнєве самовираження дошкільників, формування мовленнєвої особистості, мовленнєві особливості дітей різної статі); особистісний розвиток дошкільників,  індивідуалізація освітнього процесу, підготовка фахівців дошкільної освіти.

 
Матвієнко Світлана Іванівна

Матвієнко Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Профорг факультету психології та соціальної роботи НДУ ім. Миколи Гоголя. Закінчила Артемівське педагогічне училище за спеціальністю «Музичне виховання» (з відзнакою), Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя за спеціальністю «Музика» (з відзнакою). У НДУ працює з 1984 р. Захистила у 2010 р. кандидатську дисертацію на тему «Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVIII – ХIХ ст.)» (м. Харків).

Видано 84 наукові праці, серед них – 28 посібників, у тому числі – 2 посібники з Грифом МОН України: «Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVIII – ХIХ ст.)», «Основи сценічної майстерності. Хрестоматія (для фахівців спеціальності «Дошкільна освіта)», (у співавторстві). За роки роботи у вузі опубліковано 39 статей у фахових наукових виданнях, 27 статей – в інших наукових виданнях.

Google Scholar

Наукові інтереси: художньо-естетичний розвиток особистості, історія освіти, підготовка фахівців дошкільної освіти.

 
Пісоцька Людмила Миколаївна

Пісоцька Людмила Миколаївна

старший викладач кафедри дошкільної освіти. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», присвоєно кваліфікацію Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь. У НДУ імені Миколи Гоголя працює з 2001 р. Працює над проблемою дисертаційного дослідження «Формування знань про робітничі професії у дітей старшого дошкільного віку».

Видано низку навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві, серед яких: «Вступ до спеціальності», «Основи образотворчого мистецтва та образотворча діяльність у дошкільному віці», «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Проектування предметно-розвивального середовища в ДНЗ» та інші.

За роки роботи у вузі опубліковано статті у вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях, прийнято участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наукові інтереси: трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток творчості дошкільника засобами образотворчості, підготовка фахівців дошкільної освіти.

 

Пісоцький Олександр Петрович Пісоцький Олександр Петрович

кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Закінчив Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (з відзнакою). Присвоєно кваліфікацію Викладач психолого-педагогічних дисциплін. Практичний психолог у закладах народної освіти. У НДУ імені Миколи Гоголя працює з 2001 р. Захистив у 2008 р. кандидатську дисертацію на тему «Когнітивний стиль як чинник розвитку майбутнього практичного психолога» (м. Київ)

Видано низку навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві, серед яких: «Дитяча психологія», « Курсові роботи з психології», «Основи образотворчого мистецтва та образотворча діяльність у дошкільному віці», «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Проектування предметно-розвивального середовища в ДНЗ» та інші, у тому числі з грифом МОН «Педагогічна психологія» (2012) у співавторстві.

За роки роботи у вузі опубліковано статті у вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях, прийнято участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Web of Science

Наукові інтереси: когнітивний розвиток дітей, психологія дитячої творчості, проблеми виховання дітей дошкільного віку в сім’ї, інтелект особистості, підготовка фахівців дошкільної освіти.

 

Бобро Лілія Вікторівна Бобро Лілія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри дошкільної освіти. Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Дошкільна освіта; практична психологія» (з відзнакою). Навчалася у магістратурі за спеціальністю «Дошкільна освіта», отримала диплом магістра з відзнакою. У НДУ працює з 2016 р. Захистила у 2018 р. кандидатську дисертацію на тему «Виховання уміння долати страхи у дітей 5-7 років в умовах дошкільного навчального закладу» (м. Київ).

Видано 1 навчально-методичний посібник «Виховання у старших дошкільників уміння долати страх». За роки роботи у вузі опубліковано 11 статей у фахових наукових виданнях, 1 стаття – в зарубіжному науковому виданні. 7 статей – в інших наукових виданнях.

Google Scholar

Наукові інтереси: емоційний розвиток дітей дошкільного віку, впровадження сучасних педагогічних технологій в дошкільній освіті, підготовка фахівців дошкільної освіти.

 

Лісовець Оксана Вікторівна

Доктор філософії, доцент кафедри дошкільної освіти. У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет імені М. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Практична психологія». Та здобула кваліфікацію «Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Практичний психолог в закладах освіти».

У НДУ працює з 2005 р. На кафедрі дошкільної освіти з 2014 року. Протягом 2016-2020 років навчалася в аспірантурі при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і у 2021 році захистила дисертацію з теми: «Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком5-7 років» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та здобула ступінь доктора філософії (PhD).

За роки роботи видано більше 30 наукових праць, серед яких – монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (в т.ч., проіндексованих у Web of Science), навчально-методичні посібники та ін.

Google Scholar

Наукові інтереси: виховання самостійності дітей дошкільного віку, роль сім’ї у вихованні самостійності дітей дошкільного віку; особистісний розвиток дошкільників; національно-патріотичне виховання дітей з основами народознавства в ЗДО

 

 

Бесараб Алла Миколаївна

старший лаборант кафедри дошкільної освіти.

Закінчила факультет психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя.

У 2019 р. здобула ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Дошкільна освіта», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку».

У 2020 р. отримала диплом магістра з відзнакою, кваліфікація «Магістр дошкільної освіти. Вчитель іноземної мови у дошкільних закладах. Організатор дошкільної освіти».

З 2020 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри дошкільної освіти. Є матеріально відповідальною особою на кафедрі, виконує обов’язки оператора системи Антиплагіат на інтернет порталі Strikeplagiarism.сom. та користувача системи ЄДЕБО.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative