Криловець Микола Григорович – завідувач кафедри

Завідує кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи з 2013 р. доктор педагогічних наук, професор Криловець Микола Григорович (1950 року народження). Закінчив природничо-географічний факультет (1976 р.) Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми освіти і виховання в діяльності першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистив у 1990 р. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Система методичної підготовки майбутніх вчителів географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Працює у Ніжинській вищій школі з 1983 р. на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990 р.), доцента (1991-2009 рр.), професора (2009-2013.), завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (2013 р.). Відмінник освіти України. Стаж науково-педагогічної роботи М.Г. Криловця складає понад 30 років.

Основний напрямок наукових інтересів – методичні засади підготовки майбутніх педагогів. Результати своїх досліджень представив у понад 130 публікаціях, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності «соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: «Людина у сучасному соціумі», «Формування здорового способу життя», «Методологічні проблеми соціальної педагогіки» тощо. Успішно керує дипломними та магістерськими роботами студентів, 3 дисертаційними дослідженнями аспірантів. Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.

Борисюк Світлана Олексіївна

Доцент кафедри Борисюк Світлана Олексіївна (1959 року народження) закінчила Бродівське педагогічне училище на Львівщині в 1978 р., а у 1983 році – Київський державний педагогічний інститут ім. О.М .Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) за спеціальністю “педагогіка і психологія”, та отримала кваліфікацію “викладач-дослідник з педагогіки і психології”. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування  у студентів педучилища вміння навчати дітей вчитися (на матеріалі вивчення педагогічних дисциплін)”, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в 1994 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1988 року на посадах асистента (1988-1990 рр.), старшого викладача (1990-1998 рр.), доцента (з 1998 р.). Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має 54 публікації (як одноосібні, так і в співавторстві), серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основний напрямок наукового дослідження – підготовка фахівця соціально-педагогічної сфери до консультативної роботи.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка» викладає навчальні дисципліни: “Основи соціально-педагогічних досліджень”, “Соціально-педагогічне консультування”, “Соціально-педагогічна робота з адиктивно узалежненими сім’ями ” та інші. Щороку здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів денної та заочної форми навчання. 

Володченко Жанна Михайлівна

Доцент кафедри Володченко Жанна Михайлівна (1954 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1975 р. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Виховання естетичних потреб у підлітків” за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія педагогіки. Працює у Ніжинській вищій школі з 1975 р. на посадах викладача (1975-1984 рр.), старшого викладача (1984-1986 рр.), доцента (з 1986 р.). Відмінник народної освіти України. З 1985 по 2006 рр. – завідувач кафедри вокально-хорової майстерності. Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Має 87 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. Основний напрямок наукового дослідження реалізує в рамках міжнародного проекту “Майбутнє починається сьогодні ” – превентивне виховання підлітків.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Теорія та історія соціального виховання”, ”Етика соціально-педагогічної діяльності”, “Історія педагогіки”, “Менеджмент соціальної роботи” та інші, керує дипломними роботами студентів денної та заочної форми навчання.

Зінченко Тетяна Василівна

Асистент кафедри Зінченко Тетяна Василівна (1965 року народження) закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя у 1988 році. Із 2002 по 2005 роки навчалася в аспірантурі НДУ ім. М.Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Основний напрямок наукових досліджень – особливості профорієнтаційної роботи центру зайнятості. Свої наукові доробки Тетяна Василівна висвітлила в 20 наукових та науково-методичних публікаціях. Працює над закінченням дисертаційного дослідження на тему: „Тенденція професіоналізації вищих рівнів освіти Австрії в умовах європейської інтеграції”.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” Зінченко Т.В. веде практичні заняття з таких начальних дисциплін, як: “Людина в сучасному соціумі”, “Вступ до спеціальності”, ”Етнопедагогіка”, ”Основи профорієнтаційної роботи” та інші.

 

Качалова Тетяна Василівна

Доцент кафедри Качалова Тетяна Василівна (1962 року народження) закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1985 р. В 1992 захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування естетичної культури учнів СПТУ засобами комплексного впливу мистецтв ” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки, з 2005 року – доцент. Працює у Ніжинській вищій школі з 1985 р. на посадах викладача (1985-1994 рр.), старшого викладача (1994-2003 рр.), доцента (з 2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – теорія та історія педагогіки. У своєму науковому доробку має більше 26 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. 

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Основи корекційної педагогіка”, “Основи красномовства” та інші, керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів, а також дисертаційним дослідженням аспіранта.

Конончук Антоніна Іванівна

Доцент кафедри Конончук Антоніна Іванівна (1960 року народження) закінчила державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) в 1983 році за спеціальністю „педагогіка і психологія”, і отримала кваліфікацію “викладач-дослідник з педагогіки і психології”. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування суспільно-колективістської активності молодших школярів в умовах сім’ї” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент з 1993 року. Працює в Ніжинській вищій школі з 1983 року на посадах лаборанта (1983-1984 рр.), асистента (1984-1990 рр.), старшого викладача (1990-1991 рр.), доцента (з 1991 року) на кафедрах педагогіки, педмайстерності, соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2002 р.). Відмінник освіти України (2002 р.), у 2005 році за педагогічну діяльність нагороджена знаком МОН України “Софія Русова”. У своєму педагогічному доробку А.І. Конончук має 105 наукових та науково-методичних праць, в тому числі з грифом МОН України. Основний напрямок наукового дослідження – теорія і практика формування особистості майбутнього соціального педагога у соціально-культурній діяльності.

Під керівництвом А.І. Конончук захищено 2 кандидатські дисертації. Постійно керує дипломними проектами та магістерськими роботами. Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни “Технології соціально-педагогічної роботи”, “Педагогіка сімейного виховання”, “Соціально-педагогічна робота з різними групами населення” та інші.

Лісовець Олег Васильович

Доцент кафедри Лісовець Олег Васильович (1979 року народження)закінчив Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя у 2001 за спеціальністю “Історія та народознавство” та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії та народознавства. Працює у Ніжинській вищій школі з 2002 р. на посадах асистента (2002-2009 рр.), а з 2009 р. – доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Основний напрямок наукових пошуків – професійна підготовка студентів до роботи з громадськими об’єднаннями та організаціями. 

У своєму науковому доробку має біля 60 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає такі навчальні дисципліни як “Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями”, “Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності соціального педагога та практичного психолога”, “Основи соціально-правового захисту особистості”, “Спеціалізовані служби в соціальній сфері”, «Нормативно-правові основи соціально-педагогічної діяльності» та інші,  керує дипломними та магістерськими дослідженнями студентів.

Новгородський Руслан Григорович

Доцент кафедри Новгородський Руслан Григорович (1977 року народження) закінчив музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя у 2000 р., здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача музики та організатора оркестрової роботи.

У 2009 р. захистив дисертаційне дослідження на тему: “Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття”та отримав ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Із 2003 р. працює на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи асистентом, а з 2010 р. – доцент цієї кафедри. Основний напрямок наукових досліджень – проблеми соціалізації особистості (історія та сучасність) та професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з окремими категоріями клієнтів. У своєму науковому доробку має біля 40 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники з Грифом МОН, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” викладає навчальні дисципліни: “Основи дефектології”, “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти”, “Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки”, “Основи професійної майстерності соціального педагога” та інші. Здійснює керівництво дипломними роботами студентів.

Останіна Ніна Степанівна

Доцент кафедри Останіна Ніна Степанівна закінчила у 1972 Чернігівське державне музичне училище, у 1980 році – філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім..М.В.Гоголя та у 1990 році – Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука за спеціальністю „Культурно-освітня робота”. Працює в Ніжинській вищій школі з 1990 року. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії та практиці України (1917-1931 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи присвоєно у 2005-му році. Пріоритетний напрямок наукових інтересів – теоретичні та практичні засади підготовки працівників соціальної сфери в умовах євроінтеграції, організація клубної роботи з учнівською молоддю.

У своєму науковому доробку нараховує більше 80 наукових публікацій. Серед яких навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, навчальні програми, наукові статі. Працюючи на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи викладає такі навчальні дисципліни: для студентів денного та заочного відділення факультету психології та соціальної роботи:«Методика роботи в соціально-педагогічних закладах у літній період»,      «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля», «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля та основи сценарної роботи соціального педагога», «Організація клубної діяльності з учнівською молоддю»,  «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми», «Методологічні проблеми соціальної педагогіки», «Технології організації волонтерської діяльності», «Соціально-педагогічне проектування», «Соціалізація особистості», «Соціальна педагогіка» для студентів 5-х курсів денного та заочного відділення природничо-географічного, філологічного, історико-юридичного, фізико-математичного факультетів, факультетів культури і мистецтв та іноземних мов.

Член президії, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я; член редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу «Основи здоров’я та фізична культура».

Підлипська Світлана Дмитрівна

Асистент кафедри Підлипська Світлана Дмитрівна (1970 року народження) закінчила природничий факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя в 1994 році. Працює в Ніжинській вищій школі з 1994 р. на посадах фахівця соціально-гуманітарного відділу (з 1994 р.), старшого лаборанта кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (з 2005 р.), асистента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2006 р.) У 2011 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертаційної роботи “Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих оздоровчих центрах” (наукове керівництво здійснювала доктор педагогічних наук, професор І.Д. Звєрєва).

Для студентів спеціальності “соціальна педагогіка” Підлипська С.Д. проводить практичні заняття з таких начальних дисциплін як ”Соціальна педагогіка”, “Менеджмент соціально-педагогічної роботи”, “Основи професійної майстерності соціального педагога”, “Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки” та інші.

Сватенков Олександр Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент Сватенков Олександр Васильович (1982 року народження) працює у Ніжинській вищій школі з 2004 р. на посадах лаборанта, асистента (з 2008 р.), старшого викладача (2010-2012 рр.), доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови захисту права дитини на сім'ю засобами соціальної реклами” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Свої наукові доробки Сватенков О.В. висвітлив у 18 наукових та науково-методичних працях. Основний напрямок наукових досліджень – професійна підготовка соціальних педагогів до здійснення рекламної діяльності у соціальній сфері.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності “соціальна педагогіка” Сватенков О.В. викладає такі начальні дисципліни як “Соціальне проектування”, “Рекламно-інформаційні технології”, “Технології організації волонтерської діяльності” та інші. Керує виконанням дипломних досліджень студентів.

 

Хлєбік Світлана Ростиславівна

Доцент кафедри Хлєбік Світлана Ростиславівна (1956 року народження)закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя у 1980 р. В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва" за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент з 2000 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1982 р. на посадах концертмейстера (1982-1987 рр.), викладача (1987-1994 рр.), старшого викладача (1994-1997 рр.), доцента (з 1997 р.). Основний напрямок наукових досліджень – науково-теоретичні засади соціалізації особистості в різних сферах життєдіяльності. Свої наукові доробки С.Р. Хлєбік висвітлила у 36 публікаціях, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Викладає такі навчальні дисципліни як “Соціалізація особистості”, “Соціальний супровід сім’ї”, “Інноваційні моделі надання соціальних послуг”, “Технології роботи соціального гувернера” та інші, керує дипломними роботами студентів денної та заочної форми навчання.

Бондаренко Галина Григорівна

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 7-16-28

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative