Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Лісовець Олег Васильович

На кафедрі працює з 2002 року.

Посада - завідувач кафедри (2020 р.), професор (2019 р.).

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2019 р.).

Вчене звання - професор (2021 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 2001 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю “Історія та народознавство”; отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії та народознавства. У 2007 р. закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (диплом кандидата педагогічних наук – 2008 р.). У 2015-2018 рр. навчався в докторантурі НПУ ім. М.П.Драгоманова, по завершенню якої захистив докторську дисертацію на тему “Теорія та практика формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти»” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (231 – соціальна робота), (диплом доктора педагогічних наук – 2019 р.).

Професійне зростання. Із 2001 р. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2001-2008 рр.), доцента (2009-2019 рр.), професора (з 2019 р.) та завідувача (з 2020 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. У 2015-2020 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи на громадських засадах. У 2008-2010 рр. працював заступником декана з навчальної роботи факультету психології та соціальної роботи. З 2008 р. очолює навчально-методичну комісію факультету психології та соціальної роботи, є гарантом освітніх програм, керівником робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ. З 2019 р. є сертифікованим експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Детальніше ...

Криловець Микола Григорович

На кафедрі працює з 2013 року.

Посада - професор (2013 р.).

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2009 р.).

Вчене звання - професор (2011 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у Київському педагогічному інституті ім. М. Горького у 1976 р. (нині Національний педагогічний університет ім М.П.Драгоманова), закінчивши природничо-географічний факультет за спеціальністю «Географія і біологія»; отримав кваліфікацію вчителя географії і біології. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми освіти та виховання в діяльності Першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1991 р.). У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Система методичної підготовки майбутніх учителів географії» за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання географії), (диплом доктора педагогічних наук - 2009 р.).

Професійне зростання. Із 1983 р. працює у Ніжинському університеті на кафедрі географії на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990-1994 рр.), доцента (1994-2011 рр.), професора (з 2011 р.); професора кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2013 р.). У 1990-2003 рр. працював заступником декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету. У 2013-2020 рр. очолював кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Детальніше ...

Борисюк Світлана Олексіївна

На кафедрі працює з 2002 року.

Посада - доцент (2002 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (1994 р.).

Вчене звання – доцент (2001 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1983 р., закінчивши Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова) за спеціальністю «Педагогіка і психологія»; отримала кваліфікацію викладача-дослідника з педагогіки і психології. У 1994 р. закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутнього вчителя уміння навчати дітей вчитися» за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1994 р.).

Професійне зростання. Із 1987 р. працює у Ніжинському державному університеті ім. М.Гоголя на кафедрі педагогіки на посадах асистента (1988-1990), старшого викладача (1990-1998), доцента (1998-2002 рр.);доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2002 р.). З 2008 р. – сертифікований психотерапевт, міжнародний тренер освітніх проектів з Позитивної Психотерапії (з 2011 р.).

Детальніше ...

Качалова Тетяна Василівна

На кафедрі працює з 2006 року.

Посада – доцент (з 2006 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (1992 р.).

Вчене звання - доцент (2005 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1985 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю «Музика»; отримала кваліфікацію вчителя музики. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування естетичної культури учнів СПТУ засобами комплексного впливу мистецтв” за спеціальністю 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1992 р.).

Професійне зростання. Із 1985 р. працює у Ніжинській вищій школі на кафедрі вокально-хорової майстерності на посадах викладача (1985-1994 рр.), старшого викладача (1994-2003 рр.), доцента (2003-2006 р.). З 2006 року працює на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. З 2019 р. виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету психології та соціальної роботи. Керівник Навчально-наукового Центру розвитку інклюзивної освіти НДУ ім. М. Гоголя (з 2018).

Детальніше ...

Конончук Антоніна Іванівна

На кафедрі працює з 2002 року.

Посада - доцент (2002 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (1990 р.).

Вчене звання – доцент (1993 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1983 р., закінчивши з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) за спеціальністю «Педагогіка і психологія»; отримала кваліфікацію викладача-досдідника з педагогіки і психології. У 1990 році закінчила аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування суспільно-колективістської активності молодших школярів в умовах сім’ї» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук – 1990 р.). У 2016-2018 рр. навчалася у докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Професійне зростання. Із 1983 р. працює у Ніжинській вищій школі на кафедрах педагогіки та педагогічної майстерності на посадах лаборанта (1983-1984 рр.), асистента (1984-1990 рр.), старшого викладача (1990-1991 рр.), доцента (з 1991-2002 р.); доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2002 р.). У 1999-2002 рр. виконувала обов’язки заступника декана та декана історико-правознавчого факультету; у 2002-2016 рр. - першого декана факультету психології та соціальної роботи. За весь період професійної діяльності входила до складу Науково-методичної комісії МОН з соціальної педагогіки та неодноразово брала участь у роботі експертних комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки Соціальна робота/Соціальна педагогіка.

Детальніше ...

Новгородський Руслан Григорович

На кафедрі працює з 2003 року.

Посада - доцент (2013 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2010 р.).

Вчене звання – доцент (2013 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 2000 р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика і оркестрова робота” та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача музики, організатора оркестрової роботи. У 2003 р. закінчив аспірантуру, у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії та практиці України в 20-ті роки ХХ століття” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 2010 р.). У 2019 р. закінчив з відзнакою магістратуру за спеціальністю 231 Соціальна робота та отримав кваліфікацію магістра соціальної роботи.

Професійне зростання. Із 2003 р. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2003-2013 рр.), доцента (з 2013 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Виконував обов’язки заступника декана з заочної та післядипломної освіти (2003-2014 рр.) та з навчальної роботи (2016 р.) факультету психології та соціальної роботи.

Детальніше ...

Останіна Ніна Степанівна

На кафедрі працює з 2003 року.

Посада - доцент 2005 р.).

Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук (2005 р.)

Вчене звання - доцент (2007 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1981 р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю "Російська мова та література", отримала кваліфікацію викладача російської мови та літератури. Другу вищу освіту здобула у 1990 р., закінчивши Київський державний інститут культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота»; отримала кваліфікацію «Культурно-освітній працівник, диригент академічного хорового колективу». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України (1917-1931 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 2005 р.).

Професійне зростання. Із 2003 р. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2003-2005 рр.), доцента (з 2005 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Детальніше ...

Сватенков Олександр Васильович

На кафедрі працює з 2008 року.

Посада - доцент (з 2012 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2010 р.).

Вчене звання - доцент (2015 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 2004 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Соціальна педагогіка; практична психологія»; отримав кваліфікацію «Соціальний педагог. Практичний психолог у закладах освіти». У 2010 році закінчив аспірантуру в Інституті проблем виховання НАПН України та захистив кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної реклами» за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (диплом кандидата педагогічних наук - 2010 р.). У 2019 р. отримав СертифікатAptis (British Council) про володіння англійською мовою на рівні С.

Професійне зростання. Із 2005 р. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах лаборанта навчально-методичного кабінету факультету психології та соціальної роботи (2005-2007 рр.), асистента (2008-2011 рр.), старшого викладача (2011-2012 рр.), доцента (з 2012 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Є гарантом освітньої програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Детальніше ...

Хлєбік Світлана Ростиславівна

На кафедрі працює з 2006 року.

Посада – доцент (з 2006 р.).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (1992 р.).

Вчене звання - доцент (2000 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1980 р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю «Музика та співи», отримала кваліфікацію вчителя музики та співів. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1992 р.).

Професійне зростання. Із 1982 р. працює у Ніжинській вищій школі на музично-педагогічному факультеті на посадах концертмейстера (1982-1987 рр.), викладача (1987-1994 рр.), старшого викладача (1994-1997 рр.), доцента (з 1997 р.). З 2006 року працює на факультеті психології та соціальної роботи на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. З 2020 р. є гарантом освітньої програми «Позашкільна та інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше ...

Б'янка Ганна Григорівна

На кафедрі працює з 2003 року.

Посада - асистент (з 2015 – і до тепер ).

Освітнє і наукове зростання: вищу освіту здобула(в) у 1999 р., закінчивши Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченко за спеціальністю «Початкове навчання» отримала кваліфікацію вчитель початкових класів, у 2019 р. закінчила магістратуру за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та отримала кваліфікацію магістр соціальної роботи, керівник соціальним закладом, викладач вищого навчального закладу. У 2015 році закінчила аспірантуру, кандидатська дисертація на тему: Дидактичні умови організації групових форм навчально-пізнавальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative