Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Каталог вибіркових дисциплін

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

На кафедрі працює з 2013 року.

Посада - професор (2013 р.).

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2009 р.).

Вчене звання - професор (2011 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у Київському педагогічному інституті ім. М. Горького у 1976 р. (нині Національний педагогічний університет ім М.П.Драгоманова), закінчивши природничо-географічний факультет за спеціальністю «Географія і біологія»; отримав кваліфікацію вчителя географії і біології. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми освіти та виховання в діяльності Першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1991 р.). У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Система методичної підготовки майбутніх учителів географії» за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання географії), (диплом доктора педагогічних наук - 2009 р.).

Професійне зростання. Із 1983 р. працює у Ніжинському університеті на кафедрі географії на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990-1994 рр.), доцента (1994-2011 рр.), професора (з 2011 р.); професора кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2013 р.). У 1990-2003 рр. працював заступником декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету. У 2013-2020 рр. очолював кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – «Заслужений працівник освіти України» (2020),«Відмінник освіти України» (1995 р.), медалі НАПН України «Григорій Сковорода» (2015 р.), «Іван Франко» (2020), Грамота МОН України (2008 р.).

Обласні – Грамоти та Подяки Чернігівської обласної ради.

Міські – Грамоти та Подяки Ніжинської міської ради.

Університетські – нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського університету імені Миколи Гоголя» (2019 р.), Грамота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2017 р.).

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – теорія та практика професійної підготовки майбутніх педагогів; історія педагогіки; краєзнавство; соціальне виховання. У своєму науковому доробку має близько 200 публікацій, серед яких монографії, наукові статті у фахових, зарубіжних виданнях, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін. Член спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Науковий консультант педагогічних та соціально-педагогічних наукових проектів в Інституті педагогіки НАПН України; співорганізатор та учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Навчальна і методична робота. Розробив та викладає навчальні дисципліни: “Людина в сучасному соціумі», «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», «Управління соціальною роботою в Україні», «Методика краєзнавчо-туристичної роботи в закладах позашкільної освіти» та ін., керує курсовими, кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

Громадська і виховна робота. Член редколегії ВАКівських видань «Наукові записки» м.Ніжин, «Український педагогічний журнал» м.Київ, член Вченої ради університету та факультету психології та соціальної роботи.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative