Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Про кафедру

 ДО 90-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Історія будь-якого закладу освіти – це історія його факультетів, кафедр, і, звичайно, людей – викладачів і співробітників.

Вперше питання про відкриття кафедри педагогіки було порушено  28 вересня 1922 року на об’єднаному засідання предметних комісій факультету соціального виховання. Власне в Ніжинському Інституті народної освіти виникло дві кафедри педагогічного спрямування: теорії та практики соціального виховання (керівник - В.О. Заболотський) і педології (посада завідуючого на момент створення була вакантною). У кабінеті педології опрацьовувались такі дисципліни, як анатомія та фізіологія людини, педіатрія, педпсихологія, соціальна педологія.

 У лютому 1925 року було створено педолого-педагогічну секцію при Науково-дослідній кафедрі історії культури та мови, «предметом вивчення якої є об’єкт, суб’єкт, процес виховання і осередок». ЇЇ керівником було призначено спочатку професора Я.М. Кодлубовського, а згодом професора М.Ф. Даденкова. З початком згортання українізації (у 1930 році) Науково-дослідну кафедру закрили, не зважаючи на її вагомий внесок у розвиток української науки і культури.

У 1930-1931  навчальному році  діяльність кафедри педології було відновлено під керівництвом Митрофана Артемовича Рябка. У складі цієї кафедри працювали: М.С. Косенко (асистент), М.Ф. Проценко, С.С. Дяченко.

З 1931 року обов’язки завідувача кафедри виконував професор Забарний Іван Михайлович. Він цікавився питаннями дошкільного виховання, методикою позашкільної роботи у політехнічній школі. Членами кафедри педагогіки були Л.П. Первушов, К.Г. Тітов, С.М. Чебатарьов.

Керуючись постановою ЦК ВКП(б) від 05.09.1931 року і листом Й. Сталіна, до робочого плану кафедри були внесені наступні зміни:

- перегляд програми з педагогіки й інших дисциплін педагогічного циклу;
- перегляд викладання методик окремих шкільних дисциплін;
- перегляд організації практики студентів;
- участь кафедри в реалізації постанов ЦК ВКП(б) від 5/ІХ-1931 року серед масового вчительства;
- допомога школі в опанування активними методами роботи;
- боротьба на два фронти зі збоченнями від лінії партії;
- практичний перегляд педагогічної літератури в світлі листа Сталіна.

З осені 1932 року керівництво інституту вводить дипломні роботи для студентів-випускників усіх відділень. Провідна роль у цьому процесі належала саме кафедрі педагогіки.

З 1933 р. кафедру педагогіки очолив відомий вчений Микола Федорович Даденков (1885-1955), який досліджував питання зарубіжної та вітчизняної історії педагогіки. Серед найбільш актуальних проблем, що розроблялися кафедрою були питання викладання педагогічних дисциплін і розробки програм з педагогіки. Її проекти створювали викладачі педагогіки, сміливо вносячи зміни та доповнення до офіційної програми НКО.

1933-1934 роки – найбільш трагічні у тривалій і величній історії Ніжинської вищої школи. У цей час відбувалася перевірка ЦК ВКП(б) та чистка інститутської партійної організації. В результаті цих заходів та після прийняття постанови від 4 липня 1936 року «про педологічні перекручення в системі Наркомосів» було заборонено викладання педології, видання педагогічної літератури.

З 1936 до 1941 року існувала єдина кафедра педагогіки, яка охоплювала всі предмети педагогічного циклу. Завідував кафедрою - професор М.Ф. Даденков.

Після деокупації Ніжина (14 листопада 1943 р.) куратором кафедри педагогіки був призначений Іван Ілліч Пенський (1892-1980), який закінчив Учительський інститут у Полтаві, однорічну аспірантуру при Ленінградському педінституті ім. Герцена й одержав право викладати педагогіку.

У повоєнний час (з 1946 року) виконання обов’язків завідувача кафедри педагогіки і психології поклали на Лідію Миколаївну Волкову (1892-1956), яка мала досвід учителювання в земських  школах, педучилищі, викладання педагогіки в Чернігівському педінституті. Протягом 1945-1946 рр. на засіданнях кафедри розглядалися й обговорювались навчальні плани з педагогічних дисциплін, зміст білетів на державні та поточні іспити, наслідки іспитів і заліків з педагогічних предметів, а в 1947 році вже можна було стверджувати, що кафедра переважно забезпечена кваліфікованими кадрами. У її складі працював доцент В.І. Помагайба, кандидат пед. наук І.І. Пенський, старші викладачі М.Ш. Кругляк та Л.М. Волкова, викладачі М.А. Лєскевич і Г.І. Копил. Наріжною проблемою кафедри стала ідея педагогізації всього навчально-виховного процесу педагогічного закладу.

У 1952-1953 навчальному році кафедра поповнилась одразу трьома асистентами (випускницями педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького) – Богмою О.Л. (дівоче  - Бородіна), Курило Н.В., Пінчук Т.Д. Молодих спеціалістів було прикріплено до старших досвідчених викладачів.

У 1954 році кафедру педагогіки очолив Микола Андрійович Лєскевич. Кафедра активно брала участь в найрізноманітніших інститутських заходах, тримала зв’язки зі школами, керувала педпрактикою, займалася науковою діяльністю.

У 1968 році завідувачем кафедри було призначено Михайло Миколайович Фіцулу. Під його керівництвом викладачі кафедри опублікували 14 журнальних статей і 49 газетних. У серпні 1971 року кафедру знов очолив М.А. Лєскевич, оскільки М.М. Фіцула був обраний завідувачем кафедри в Тернопільському педінституті.

У 1974 році кафедра педагогіки була об’єднана з кафедрою психології і налічувала тринадцять співробітників, але за десять років ( у 1983 р.) кафедра педагогіки знову відновила своє існування як самостійна одиниця. Після розподілу на  кафедрі педагогіки залишилися: Ю.В. Чернов (завідувач), І.П. Шевченко, Г.І. Штепура, Г.С. Корда, Т.Д. Пінчук, О.Л. Богма, Н.І. Яковець, Ж.М. Володчвенко, С.В. Тезікова, В.М. Чернова, Н.В. Іванова.  Лави кафедри поповнили молоді викладачі: Бєлкіна Н.І., Благінін В.М., Борисюк С.О., Василюк А.В., Васьківська С.І., Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Заніна О.М., Конончук А.І., Падун Н.О., Пихтіна Н.П., Суховєєва Н.М. Проблемою наукових розвідок членів кафедри стала комплексна тема «Шляхи зближення загальноосвітньої і професійної школи на сучасному етапі».

Новий 1988-1989 рік кафедра педагогіки розпочала свою роботу під керівництвом Євгенії Іванівни Коваленко у двох напрямах: 1) спільна робота з органами народної освіти, школами, спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу у вузі, підвищення якості підготовки сучасного вчителя; 2) спільна робота кафедри педагогіки і шкіл міста з удосконалення виховання учнів, підвищення кваліфікації вчителів.

З часом з відкриттям нових спеціальностей із низки викладачів кафедри педагогіки були сформовані нові кафедри - педагогічної майстерності ( завідувач - доц. Яковець Н.І.), соціальної педагогіки і соціальної роботи ( завідувач кафедри – доц. Суховєєва Н.М.), дошкілької освіти (завідувач – доц. Пихтіна Н.П.)

У 2008 році до кафедри педагогіки була приєднана кафедра педагогічної майстерності, до складу якої ввійшло понад 20 викладачів. І 14 жовтня 2011 року кафедра педагогіки та педагогічної майстерності була перейменована в кафедру педагогіки у складі: Є.І. Коваленко (завідувач), В.М. Благініна, Н.М. Стрельнікової, Н.О. Падун, Н.І. Бєлкіної, В.М. Кучерявець, Л.О. Дубровської, Ю.Г. Новгородської, І.І. Киричок, В.М. Солової, В.Л. Дубровського, М.О. Шевчук, Н.М. Демченко, Н.В. Білоусової С.І. Самаріної, О.В. Самойленко, Т.В. Гордієнко, О.А. Осавалюка.  

Кафедрою проводиться велика робота з підготовки навчально-методичної літератури з грифом МОН України («Родинно-сімейна енциклопедія», «Довідник класного керівника», «Методика роботи в літньому оздоровчому таборі», «Екологічне виховання учнів», «Енциклопедія батьківства: посібник із сімейного виховання», «Класні керівники: пошук інновації», «Методична робота в дошкільному навчальному закладі» й ін.).

За редакцією Є.І. Коваленко почали видаватися «Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки», які й до нині є фаховим виданням. Кафедрою здійснюється підготовка та проведення науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій («Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи» (Ніжин, 1990); «Освіта і виховання в Польщі і Україні» (Ніжин, 1998); «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, Київ 2004, 2005, 2007); «Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід» (Ніжин, 2002); «Педагогічна і громадянська діяльність Софії Русової в контексті сучасності» (2006); «Видатні педагоги ХІХ ст., про виховання «нової людини» (М. Демков, М. Корф, К. Ушинський, М. Пирогов, С. Русова, М. Костомаров, М. Драгоманов та ін.) (2009); «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (Ніжин – Чернігів – Олешня, 2011).

Професор Є.І. Коваленко здійснює наукове керівництво комплексною темою кафедри «Розвиток школи і педагогічної науки в Україні в ХІХ-ХХ ст.». Викладачі й аспіранти кафедри досліджують різні аспекти розвитку української та зарубіжної педагогіки. При кафедрі з 1992 року діє аспірантура. За цей час підготовлено близько 30 кандидатів педагогічних наук.

Сьогодні на кафедрі працює 15 викладачів, з них 4 професори (Коваленко Є.І., Лосєва Н.М., Маслов В.І., Турчин Т.М.), 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів (Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В., Демченко Н.М., Дубровська Л.О., Киричок І.І., Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В.), 3 кандидати педагогічних наук на посаді доцента (Бобро А.А., Філоненко О.С., Шевчук М.О.), 1 старший викладач – Дубровський В.Л.

На даний час кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту є знаним в Україні науково-педагогічним осередком, який підтримує творчі зв’язки з багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими установами й освітніми закладами.

Історико-педагогічна школа кафедри педагогіки працює над проблемою «Розвиток освіти і педагогічної думки України у ХІХ – ХХІ століттях». Чільне місце в її роботі належить дослідженню педагогічної спадщини Софії Русової. Під керівництвом Є.І. Коваленко захищено дві кандидатські дисертації: «Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової» (Пінчук І.М.), та  «Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової» (Таран О.М.); видано 4-книги - «Софія Русова. Вибрані педагогічні твори» (Київ, Чернігів), монографію «Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової», спільно з Державною педагогічною бібліотекою імені В.О. Сухомлинського підготовлено Бібліографічний покажчик «Софія Русова – видатний педагог, державний  і громадський діяч», опубліковано понад 40 статей у фахових виданнях, в яких аналізуються різні аспекти педагогічної спадщини видатного українського педагога Софії Русової, проведено педагогічні читання та дві Всеукраїнські конференції «Спадщина Софії Русової в контексті сучасності» і видано збірники матеріалів педагогічних читань і конференцій.

Дисертаційні дослідження історико-педагогічної тематики виконали викладачі кафедри: Демченко Н.М. «Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», Дубровська Л.О. «Педагогічна думка України ХVІІІ-ХІХ ст. про значення індивідуального підходу у формуванні особистості дитини», Киричок І.І. «Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.)», Самаріна С.І. «Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», Падун Н.О. «Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах України (1929-1940)», Шугалій Н.Є. «Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северина Грунтвіга в контексті розвитку освіти Данії», Орел О.В. «Проблеми шкільного курсу геометрії  у педагогічній спадщині І.Ф. Тесленка».

Під керівництвом проф. Є.І. Коваленко виконано 14 кандидатських дисертацій історико-педагогічного змісту:  «Освітня діяльність і педагогічні погляди М.І. Демкова» (1859-1939) (Бєлкіна Н.І.), «Розвиток ідей В.О. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії і практиці сучасної школи» (Новгородська Ю.Г.); «Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ-першої третини ХХ століття» (Барило О.А.); «Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України» (1917-1931 рр.) (Останіна Н.С.); «Проблеми соціалізації дітей і учнівської молоді в педагогічній теорії і практиці України у 20-ті роки ХХ ст. (Новгородський Р.Г.). «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ ст.)» (Самойленко О.В.); «Підготовка фахівців-юристів у коледжах США» (Михайленко О.В.); «Вплив культурних традицій на виховання в японській сім’ї» (Катруца Н.Б.). «Науково-педагогічна спадщина О.Ф. Музиченка» (Ярмак Н.О.); «Проблема формування лідерських якостей майбутніх учителів в педагогіці США» (Пономаренко О.В.); «Підготовка майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах в педагогічній практиці України (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.» (Філоненко О.С.); «Підготовка майбутніх вчителів до правового виховання учнівської молоді в педагогіці України у другій половині ХХ століття» (Клунко Р.Ю.); продовжується дослідження тем: «Педагогічні ідеї Ф. Фребеля та їх вплив на українське дошкілля»; «Становлення і розвиток хореографічної освіти в Україні (ХХ ст.)».

Науково-педагогічні працівники кафедри також здійснюють змістовне наукове консультування педагогічних кадрів на постійно діючих семінарах, на курсах підвищення кваліфікації вчителів, а також у школах, які брали участь в експериментальній роботі; систематично проводять рецензування дисертаційних робіт, авторефератів, підручників, навчальних і методичних посібників; надають допомогу аспірантам в проведені дисертаційних досліджень, написанні наукових статей, рефератів тощо.

Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Турчин Тамара Миколаївна.

Контактні дані кафедри педагогіки,

початкової освіти та освітнього менеджменту:

Адреса: вул. Графська, 2, ауд. 233 нового корпусу, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.

E-mail: nizhyn.kaf.ped@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kafposvm

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative