Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Про кафедру

ДО 100-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Історія будь-якого закладу освіти – це історія його факультетів, кафедр, і, звичайно, людей – викладачів і співробітників. Вперше питання про відкриття кафедри педагогіки було порушено  28 вересня 1922 року на об’єднаному засіданні предметних комісій факультету соціального виховання. Власне в Ніжинському Інституті народної освіти виникло дві кафедри педагогічного спрямування: теорії та практики соціального виховання (керівник – В.О. Заболотський) і педології (посада завідуючого на момент створення була вакантною). У кабінеті педології опрацьовувались такі дисципліни, як анатомія та фізіологія людини, педіатрія, педагогічна психологія, соціальна педологія.

 У лютому 1925 року було створено педолого-педагогічну секцію при Науково-дослідній кафедрі історії культури та мови, предметом вивчення якої став об’єкт, суб’єкт, процес виховання і осередок. Її керівником було призначено професора Я.М. Кодлубовського. З початком згортання українізації (у 1930 році) Науково-дослідну кафедру закрили, не зважаючи на її вагомий внесок у розвиток української науки і культури.

У 1930-1931  навчальному році  діяльність кафедри педології було відновлено під керівництвом Митрофана Артемовича Рябка. У складі цієї кафедри працювали: М.С. Косенко (асистент), М.Ф. Проценко, С.С. Дяченко.

З 1931 року обов’язки завідувача кафедри виконував професор Забарний Іван Михайлович, під керівництвом якого члени кафедри працювали над проблемами дошкільного виховання, методики позашкільної роботи у політехнічній школі. Членами кафедри педагогіки були Л.П. Первушов, К.Г. Тітов, С.М. Чебатарьов.

Керуючись постановою ЦК ВКП(б) від 05.09.1931 року і листом Й. Сталіна, до робочого плану кафедри були внесені наступні зміни:

- перегляд програми з педагогіки й інших дисциплін педагогічного циклу;

- перегляд викладання методик окремих шкільних дисциплін;

- перегляд організації практики студентів;

- участь кафедри в реалізації постанов ЦК ВКП(б) від 5/ІХ-1931 року серед масового вчительства;

- допомога школі в опануванні активними методами роботи;

- боротьба на два фронти зі збоченнями від лінії партії;

- практичний перегляд педагогічної літератури в світлі листа Сталіна.

З осені 1932 року керівництво інституту вводить дипломні роботи для студентів-випускників усіх відділень. Провідна роль у цьому процесі належала саме кафедрі педагогіки.

З 1933 р. кафедру педагогіки очолив відомий вчений Микола Федорович Даденков (1885-1955). Предметом дослідження членів кафедри на той час були питання зарубіжної та вітчизняної історії педагогіки; викладання педагогічних дисциплін; розробка програм з педагогіки. Викладачі педагогіки сміливо вносили зміни та доповнення до офіційної програми НКО.

1933-1934 роки – найбільш трагічні у тривалій і величній історії Ніжинської вищої школи. У цей час відбувалася перевірка ЦК ВКП(б) та чистка інститутської партійної організації. В результаті цих заходів та після прийняття Постанови від 4 липня 1936 року «Про педологічні перекручення в системі Наркомосів» було заборонено викладання педології, видання педагогічної літератури.

З 1936 до 1941 року існувала єдина кафедра педагогіки, яка охоплювала всі предмети педагогічного циклу. Після деокупації Ніжина (14 листопада 1943 р.) куратором кафедри педагогіки був призначений Іван Ілліч Пенський (1892-1980), який закінчив Учительський інститут у Полтаві, однорічну аспірантуру при Ленінградському педінституті ім. Герцена й одержав право викладати педагогіку.

У повоєнний час (з 1946 року) виконання обов’язків завідувача кафедри педагогіки і психології поклали на Лідію Миколаївну Волкову (1892-1956), яка мала досвід учителювання в земських  школах, педучилищі, викладання педагогіки в Чернігівському педінституті. Протягом 1945-1946 рр. на засіданнях кафедри розглядалися й обговорювались навчальні плани з педагогічних дисциплін, зміст білетів на державні та поточні іспити, наслідки іспитів і заліків з педагогічних предметів, а в 1947 році вже можна було стверджувати, що кафедра переважно була забезпечена кваліфікованими кадрами. У її складі працював доцент В.І. Помагайба, кандидат пед. наук І.І. Пенський, старші викладачі М.Ш. Кругляк та Л.М. Волкова, викладачі М.А. Лєскевич і Г.І. Копил. Наріжною проблемою кафедри стала ідея педагогізації всього навчально-виховного процесу педагогічного закладу.

У 1952-1953 навчальному році кафедра поповнилась одразу трьома асистентами (випускницями педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького) – Богмою О.Л. (дівоче  - Бородіна), Курило Н.В., Пінчук Т.Д. Молодих спеціалістів було прикріплено до старших досвідчених викладачів.

У 1954 році кафедру педагогіки очолив Микола Андрійович Лєскевич. Кафедра активно брала участь в найрізноманітніших інститутських заходах, тримала зв’язки зі школами, керувала педпрактикою, займалася науковою діяльністю.

У 1968 році завідувачем кафедри було призначено Михайла Миколайовича Фіцулу. Під його керівництвом викладачі кафедри опублікували 14 журнальних статей і 49 газетних. У серпні 1971 року кафедру знов очолив М.А. Лєскевич, оскільки М.М. Фіцула був обраний завідувачем кафедри в Тернопільському педінституті.

У 1974 році кафедра педагогіки була об’єднана з кафедрою психології і налічувала тринадцять співробітників, але за десять років ( у 1983 р.) кафедра педагогіки знову відновила своє існування як самостійна одиниця. Після розподілу на  кафедрі педагогіки залишилися: Ю.В. Чернов (завідувач), І.П. Шевченко, Г.І. Штепура, Г.С. Корда, Т.Д. Пінчук, О.Л. Богма, Н.І. Яковець, Ж.М. Володченко, С.В. Тезікова, В.М. Чернова, Н.В. Іванова.  Лави кафедри поповнили молоді викладачі: Бєлкіна Н.І., Благінін В.М., Борисюк С.О., Василюк А.В., Васьківська С.І., Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Заніна О.М., Конончук А.І., Падун Н.О., Пихтіна Н.П., Суховєєва Н.М. Проблемою наукових розвідок членів кафедри стала комплексна тема «Шляхи зближення загальноосвітньої і професійної школи на сучасному етапі».

Новий 1988-1989 рік кафедра педагогіки розпочала свою роботу під керівництвом Євгенії Іванівни Коваленко у двох напрямах: 1) спільна робота з органами народної освіти, школами, спрямована на удосконалення освітнього процесу у вищих закладах освіти, підвищення якості підготовки сучасного вчителя; 2) спільна робота кафедри педагогіки і шкіл міста з удосконалення виховання учнів, підвищення кваліфікації вчителів.

З часом з відкриттям нових спеціальностей із низки викладачів кафедри педагогіки були сформовані нові кафедри: кафедра педагогічної майстерності (завідувач – доц. Яковець Н.І.), соціальної педагогіки і соціальної роботи (завідувач – доц. Суховєєва Н.М.) та кафедра дошкільної освіти (завідувач – доц. Пихтіна Н.П.)

У 2008 році до кафедри педагогіки була приєднана кафедра педагогічної майстерності, до складу якої ввійшло понад 20 викладачів. 14 жовтня 2011 року кафедра педагогіки та педагогічної майстерності була перейменована в кафедру педагогіки у складі: Є.І. Коваленко (завідувач), В.М. Благініна, Н.М. Стрельнікової, Н.О. Падун, Н.І. Бєлкіної, В.М. Кучерявець, Л.О. Дубровської, Ю.Г. Новгородської, І.І. Киричок, В.М. Солової, В.Л. Дубровського, М.О. Шевчук, Н.М. Демченко, Н.В. Білоусової С.І. Самаріної, О.В. Самойленко, Т.В. Гордієнко, О.А. Осавалюка.  

У 2018 році кафедру педагогіки та педагогічної майстерності було перейменовано на кафедру педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту. У вересні 2022 року в результаті об’єднання двох кафедр: кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту та кафедри психології утворилася нова кафедра – педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту. З 2019 і до сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Турчин Тамара Миколаївна. На кафедрі працює 20 викладачів, з них 4 професори (Коваленко Є.І., Лосєва Н.М., Маслов В.І., Турчин Т.М.), 8 кандидатів педагогічних наук, доцентів (Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В., Демченко Н.М., Дубровська Л.О., Киричок І.І., Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В., Філоненко О.С.), 2 кандидата психологічних наук (Щотка О.П., Горянська А.М.), 1 кандидат філософських наук (Пісоцький В.П.), 2 кандидати педагогічних наук на посаді доцента (Бобро А.А., Шевчук М.О.), 2 старших викладача – Дубровський В.Л., Король В.С. та 1 асистент (Гришко В.В.).

На разі кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту є знаним в Україні науково-педагогічним осередком, який підтримує творчі зв’язки з багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими установами й освітніми закладами.

Кафедрою проводиться велика робота з підготовки навчально-методичної літератури з грифом МОН України («Родинно-сімейна енциклопедія», «Довідник класного керівника», «Методика роботи в літньому оздоровчому таборі», «Екологічне виховання учнів», «Енциклопедія батьківства: посібник із сімейного виховання», «Класні керівники: пошук інновації», «Методична робота в дошкільному навчальному закладі» й ін.).

На кафедрі з 1996 року започатковано видання збірника наукових праць «Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки», який з часом переріс на потужний фаховий академічний науковий журнал, якому присвоєно INDEX COPERNICUS. У 2018 році Міністерство освіти і науки внесло його до переліку періодичних видань за категорією «Б».

Кафедрою здійснюється підготовка та проведення науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій («Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи» (Ніжин, 1990); «Освіта і виховання в Польщі і Україні» (Ніжин, 1998); «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, Київ 2004, 2005, 2007); «Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід» (Ніжин, 2002); «Педагогічна і громадянська діяльність Софії Русової в контексті сучасності» (2006); «Видатні педагоги ХІХ ст. про виховання «нової людини» (М. Демков, М. Корф, К. Ушинський, М. Пирогов, С. Русова, М. Костомаров, М. Драгоманов та ін.) (2009); «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (Ніжин – Чернігів – Олешня, 2011),Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин 2016; 2021 рр.), «Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową Współczesne problemy i wyzwania w edukacji dzieck (2021), «Шкільна освіта перед сучасними викликами» (2022). Щорічно проводяться Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», вузівська конференція молодих науковців «Підготовка керівника закладу освіти: реалії сьогодення та перспективи».

Протягом 2013-2018 рр. професор Є.І. Коваленко здійснювала наукове керівництво комплексною темою кафедри «Розвиток школи і педагогічної науки в Україні в ХІХ-ХХ ст.». Викладачі й аспіранти кафедри досліджують різні аспекти розвитку української та зарубіжної педагогіки. Чільне місце в її роботі належить дослідженню педагогічної спадщини Софії Русової.

На сьогодні наукові розвідки членів кафедри здійснюються в контексті проблеми «Теоретико-методологічні засади професійного розвитку конкурентоспроможного фахівця освітньої галузі в умовах євроінтеграційних процесів».

З 1992 року при кафедрі діє аспірантура, де відбувається становлення та наукове зростання багатьох педагогів, які захищали дисертаційні дослідження під керівництвом працівників кафедри в спеціалізованій вченій раді академії, обговорювали свої роботи на засіданнях кафедри та на міжкафедральних семінарах, публікували результати власних досліджень: наукові статті, монографії, посібники, підручники тощо, що сприяло досягненню значних успіхів не лише на науковій ниві, а й в управлінській сфері. За цей час підготовлено близько 30 кандидатів педагогічних наук. Зокрема, під керівництвом Є.І. Коваленко захищено 19 кандидатських дисертацій: «Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової» (Пінчук І.М. 1994), «Освітня діяльність і педагогічні погляди М.І. Демкова» (1859-1939) (Бєлкіна Н.І. 1999), «Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової» (Таран О.М. 2003); «Розвиток ідей В.О. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії і практиці сучасної школи» (Новгородська Ю.Г. 2004); «Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ-першої третини ХХ століття» (Барило О.А.,2004 ); «Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України» (1917-1931 рр.) (Останіна Н.С,. 2005); «Проблеми соціалізації дітей і учнівської молоді в педагогічній теорії і практиці України у 20-ті роки ХХ ст. (Новгородський Р.Г., 2009 ), «Формування потреби у самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній діяльності» (Білоусова Н.В., 2010),  «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ ст.)» (Самойленко О.В., 2011); «Система підготовки фахівців-юристів у коледжах США» (Михайленко О.В., 2011); «Формування економічної культури учнів основної та старшої школи» (Булавенко С.Д., 2011), «Проблема формування лідерських якостей майбутніх учителів в педагогіці США» (Пономаренко О.В., 2012); «Формування соціальної відповідальності у студентів педагогічного коледжу» (Кочерга О.М., 2013); «Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» (Філоненко О.С., 2013); «Вплив культурних традицій на виховання в японській сім’ї» (Катруца Н.Б., 2013), «Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» (Ткаченко Л.І., 2015), «Науково-педагогічна спадщина О.Ф. Музиченка» (Ярмак Н.О., 2016 ); «Формування соціального здоров’я студентської молоді у позааудиторній виховній роботі вищого навчального закладу» (Бобро А.А., 2017); «Підготовка майбутніх вчителів до правового виховання учнівської молоді в педагогіці України у другій половині ХХ століття» (Клунко Р.Ю., 2019 ). 

Під керівництвом В.М. Благініна захищено 2 кандидатські дисертації («Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури» (Бутурлим Т. І., 2013), «Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северина Грунтвіга в контексті розвитку освіти Данії») (Шугалій Н.Є., 2015).

Викладачами кафедри захищені дисертаційні дослідження педагогічної тематики під керівництвом знаних науковців України: «Педагогічна думка України ХVІІІ-ХІХ ст. про значення індивідуального підходу у формуванні особистості дитини» (Дубровська Л.О.), «Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина ХІХ– початок ХХ століття)» (Демченко Н.М.), «Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.)»  (Киричок І.І.), «Формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів в системі багаторівневої професійної підготовки» (Гордієнко Т.В.), «Управління процесом формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики засобами педагогічного проектування» (Шевчук М.О.).

За останні роки кафедра значно посилила міжнародну співпрацю, встановивши тісні професійні контакти з колегами з Польщі, Болгарії, США та ін. Результатами цієї співпраці стали: започаткування щорічних міжнародних конференцій серед студентів та молодих науковців, написання спільних українсько-польських монографій з актуальних педагогічних проблем сьогодення тощо.

Для забезпечення високого професійного рівня і з метою урізноманітнення освітнього процесу викладачі кафедри беруть активну участь у проєктах: Міжнародних – GUIDE Association (Global Universities In Distance Education), (Marconi University) (Рим, Італія) (Лосєва Н.М.), «Центр сертифікації викладачів: інноваційні підходи до удосконалення викладання (Еразмус+)» (Демченко Ю.Г., Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В., Білоусова Н.В., Киричок І.І.), Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) (Філоненко О.С.), результатом якої є впровадження в освітній процес інтерактивного курсу «Демократія:від теорії до практики»; Всеукраїнських – проєкт згідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundatiom (Данія) «З провадження ігрових і діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи» (Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В.), результатом чого є впровадження інтерактивних курсів «Діяльнісний підхід» і «Діяльнісний підхід: наскрізний вимір». Також викладачі кафедри є членами професійного об’єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В., Демченко Н.М., Новгородська Ю.Г.).

Вагоме значення у професійному зростанні викладацького складу кафедри відіграє Міжнародне стажування, які пройшли наші викладачі: Лосєва Н.М. – 2017-2018рр. Політехнічний університет м. Лодзь, Польща та 2019р. Барселонський політехнічний університет; Турчин Т.М. – «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін. (Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines) (м. Катовіце, Респуліка Польща, 21 вересня 2019 р. – 21 грудня 2020 р.); Білоусова Н.В. – «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» (Куявський університет, м. Влоцлавек, Польща, 16 листопада-28 грудня 2020 року);  Гордієнко Т.В. –  «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (Університет Collegium Civitas, м. Варшава, Польща, 8 листопада-18 грудня 2020р.); Киричок І.І. – «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна,24 квітня-30 травня 2021); Філоненко О.С. – «Модернізація вищої освіти в інформаційному суспільстві», Варненський університет менеджменту (Болгарія, серпень 2021 р.), Білоусова Н.В., Новгородська Ю.Г. – «CourseDesignInstitute», Center for Excellence in Learning and Teaching (Центр професійного розвитку викладачів) Iowa State University (США), 24-27 травня 2022 р.). 

У 2013 році було ліцензовано дві нові спеціальності: 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти. У 2022 році кафедра обрала новий шлях підготовки здобувачів освіти – ліцензовано дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Початкова освіта. Гувернерство» та «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громаді».

Велику увагу члени кафедри приділяють науковій підготовці здобувачів освіти. Реалізація даної мети забезпечується функціонуванням при кафедрі ряду студентських наукових гуртків: «Мистецтво як процес і результат художньої творчості» (кер. проф. Турчин Т.М.), «Актуальні проблеми позаурочної виховної роботи з молодшими школярами» (кер. доц. Філоненко О.С.), «Виховання молодшого школяра в умовах сучасного інформаційного простору» (кер. доц. Дубровська Л.О., ст.в. Дубровський В.Л.), «Актуальні проблеми професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у вивченні мовно-літературної галузі» (кер. доц. Киричок І.І.), «Проблеми фахової підготовки та професійної діяльності працівників освіти» (кер. доц. Демченко Н.М.) «Школа молодих менеджерів» (кер. доц. Новгородська Ю.Г.), «Вчитель, на якого чекають» (кер. доц. Гордієнко Т.В..), «Актуальні проблеми виховання молодших школярів в освітньому процесі сучасної української школи» (кер. доц. Бобро А.А.), «Технологічна компетентність молодших школярів в умовах Нової української школи» (кер. доц. Шевчук М.О.),

Науково-педагогічні працівники кафедри також здійснюють змістовне наукове консультування педагогічних кадрів на семінарах різного рівня: Всеукраїнські семінар-практикум «Розвиток Soft skills у майбутніх вчителів початкових класів» (2021),  Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО) (2021),  методичний семінар-практикум «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якісної вищої освіти» (2022).

Члени кафедри забезпечують постійне підвищення професійної та фахової майстерності педагогічних працівників у ході постійно діючих курсів підвищення кваліфікації: для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) «Інновації в освітньому менеджменті», «Управління освітньою організацією в контексті євроінтеграційних змін»; для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та асистентів учителів «Діяльність вчителя НУШ», «Інновації в НУШ».

Протягом усього століття свого існування кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту  намагалася, щоб основні напрямки й пріоритети в галузі освіти були представлені в освітньому процесі, науковій та експериментальній роботі та значною мірою були синхронні з тенденціями розвитку педагогічних досліджень у світі. 

Сьогодні колектив кафедри спрямовує свою діяльність на подальше поліпшення навчальної, методичної, наукової роботи та оснащення освітнього процесу сучасними технологіями, для підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців для освітньої галузі України.

Ювілей кафедри – свято не тільки нашого колективу, але й тисячі випускників. Маючи славну історію, міцні традиції, сучасний високопрофесійний колектив, ми запевняємо випускників і майбутніх студентів і аспірантів, що кафедра і надалі буде підтверджувати імідж провідного колективу в галузі освіти підготовки кадрів високої кваліфікації.

 

Контактні дані кафедри педагогіки,

початкової освіти та освітнього менеджменту:

Адреса: вул. Графська, 2, ауд. 233 нового корпусу, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.

E-mail: nizhyn.kaf.ped@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kafposvm/

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative