Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Про кафедру

Професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» здійснюється на факультеті психології та соціальної роботи з 2002 року викладачами кафедри дошкільної освіти – фахової кафедри, cтвореної у 2005 році.

Сьогодні у складі кафедри працює 8 штатних викладачів, серед яких 1 доктор психологічних наук, професор; 6 кандидатів наук (з них 5 доценти, 1 асистент); 1 старший викладач.

Головна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі дошкільної освіти, які мають якісну фундаментальну професійну підготовку, володіють новітніми педагогічними та інформаційними технологіями, усвідомлюють необхідність безперервного особистісного та професійного розвитку, здатні навчатись протягом життя.

Завідує кафедрою дошкільної освіти Кононко Олена Леонтіївна - доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України з 2008 року, автор 280 публікацій.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Формування у майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти їх особистісно-професійної компетентності в умовах дворівневої підготовки».

З 2013 року започаткована і стала щорічною Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих науковців «Дошкільна освіта: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку».

Кафедра, з 2006 року періодично організовує проведення науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку» всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Засвідчив актуальність наукових пошуків щорічний науково-практичний семінар «Науковий вимір актуальних проблем сучасного закладу дошкільної освіти».

Плідно працюють студентські наукові гуртки:«Актуальні проблеми професійної діяльності фахівців дошкільної освіти» (керівник: доц. Пихтіна Н.П.),  «Сучасні підходи до формування мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві» (керівник: доц. Аніщук А. М.), «Дошкільник: Проблеми розвитку і становлення» (керівник: доц. Пісоцький О. П.), Творчо-науковий студентський гурток з художнього конструювання «Creative» (керівник: доц. Матвієнко С. І.). Там студенти успішно реалізують свою науково-дослідницьку й творчу діяльність: є активними учасниками й переможцями щорічних всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри активно проводять наукові дослідження. Це підтверджують щорічні звіти з наукової роботи, де представлені публікації наукових статей у виданнях, внесених до наукометричних баз даних (Index Copernicus), закордонних виданнях Грузії, Польщі та інших країн.

Кафедра плідно співпрацює з профільними кафедрами інших закладів вищої освіти України, зокрема: Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», Херсонського державного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, Київського міжнародного університету, Прилуцького педагогічного коледжу імені І. Я. Франка, Інститутом проблем виховання та іншими.

На базі кафедри дошкільної освіти у 2018 році засновано Ніжинський осередок Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти, членами якого стали викладачі кафедри дошкільної освіти й працівники ЗДО м. Ніжина та Ніжинського району. Така співпраця в межах осередку дозволяє вихователям і викладачам на регіональному та всеукраїнському рівнях знаходити продуктивні способи вдосконалення освітнього процесу в галузі дошкільної та вищої освіти.

Широка палітра науково-професійних інтересів викладачів кафедри представлена у більш як п’ятисот публікаціях: статтях, монографіях, програмах, навчальних та навчально-методичних посібниках, з яких двадцять – отримали Гриф МОН.

Здійснено близько 30 випусків фахівців з дошкільної освіти, що кількісно більше двох тисяч осіб.

Впевнені, що започаткована колективом кафедри справа підготовки конкурентоспроможних, високопрофесійних фахівців в галузі дошкільної освіти – є спільною справою факультету, університету, вагомою складовою стратегії розбудови Ніжинської вищої школи. 

Адреса для листування:

кафедра дошкільної освіти Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

вул. Графська, 2, ауд. 93

м. Ніжин Чернігівська обл. 16602

тел./факс (04631) 7-19-69 (деканат факультету психології та соціальної роботи)

тел. моб. 068 101 31 57 (завідувач кафедри – Кононко Олена Леонтіївна)

E-mail: ndykdo@gmail.com

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative