Факультет психології і соціальної роботи

Про кафедру

Кафедра дошкільної освіти

Завідувач кафедри: Кононко Олена Леонтіївна 

Одним з основних шляхів реформування освіти
є  підготовка нової генерації педагогічних кадрів,
підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня.

Державна національна програма «Освіта»
(Україна ХХІ століття).

Професійна підготовка фахівців з дошкільної освіти здійснюється викладачами кафедри дошкільної освіти – випускової кафедри в структурі факультету психології та соціальної роботи. Створена у 2005 році з числа фахівців психолого-педагогічних кафедр університету, які мають відповідну фахову та науково-професійну підготовку, досвід роботи в галузі дошкільної освіти.

Кафедра дошкільної освіти є організатором щорічної студентської та викладацької науково-практичної конференції: «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку», та учасником всеукраїнських та міжнародний науково-практичних конференцій.

Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Дошкільна освіта; практична психологія», та спеціалізацією «Дошкільна освіта; іноземна мова (англійська)».

 

УВАГА! НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

МАГІСТРАТУРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Форма навчання: денна (з можливістю індивідуального навчання), заочна.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.

Термін навчання: 2 РОКИ, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

 1,5 РОКИ здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;

 

Вступні іспити: дошкільна педагогіка, іноземна мова.

Можливості працевлаштування:

  • педагогічні освітні заклади ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації (педагогічні коледжі, педагогічні інститути, педагогічні університети)  – кваліфікація«Викладач дошкільної педагогіки і психології»;
  • заклади системи дошкільної освіти – кваліфікація«Організатор дошкільної освіти».

Посади, які можуть обіймати випускники: завідувач дошкільного навчального закладу, спеціаліст з дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології в педагогічних освітніх закладах ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації.

Терміни прийому заяв та документів: з 11 липня      по     20 липня (до 18.00) 2016р.

Порядок прийому заяв і документів:

Вступник подає заяву про участь у конкурсному відборі до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у паперовому або електронному варіанті, у якій вказує напрям підготовки та форму навчання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • медичну довідку за формою 086-О або її копію;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);
  • вісім кольорових фотокарток 3x4 см.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

Навчання здійснюється за держзамовленням та на умовах контракту. Вартість навчання за контрактом – 9900 грн. за рік; 4950 – за семестр. Можлива поквартальна і посеместрова оплата навчання.

Адреса для листування:

кафедра дошкільної освіти Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

вул. Кропивянського, 2, ауд. 93

м. Ніжин Чернігівська обл. 16602

тел./факс (04631) 7-19-69 (деканат факультету психології та соціальної роботи)

тел. моб. 068 101 31 57 (завідувач кафедри – Кононко Олена Леонтіївна)

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative