Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Кафедра соціальної педагогіки

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя створена 26 серпня 2002 року (наказ ректора №99-К від 14 червня 2002 року) і очолила її канд. пед. наук, доц. Н.М. Суховєєва. До першого складу кафедри також увійшли доценти С.О. Борисюк, А.І. Конончук, асистенти О.В. Лісовець та Т.А.Василенко. У наступні роки штат кафедри поповнюється новими фахівцями, відбувається якісне зростання викладачів (захищені дисертації О.В.Лісовцем, Н.С.Останіною, Р.Г.Новгородським, О.В.Сватенковим), залучаються до сумісництва провідні науковці та працівники соціальної сфери (Є.І. Коваленко, Н.П. Пихтіна, Н.М. Кучеровська, О.В. Подпоріна, О.В. Гармаш, І.В. Шаповалова, А.В. Голуб та ін.). У лоні новоствореної кафедри, окрім соціальної педагогіки, було започатковано ще й спеціальність «дошкільне виховання» та відкриття у 2005 р. окремої кафедри дошкільної освіти.

У 2006 році кафедрою було вперше здійснено прийом студентів для підготовки за освітнім рівнем «магістр» на спеціальність «Соціальна педагогіка». З того часу дипломи магістрів отримали близько 50 випускників. А у 2013 році було ліцензовано нову спеціальність «Соціальна робота» та набрано першу групу майбутніх соціальних працівників.

У березні 2007 р. завкафедри доц. Н.М.Суховєєва та декан факультету доц. А.І.Конончук взяли участь у роботі Круглого столу з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи (м. Луганськ), на якому було започатковано Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація кафедр соціальної педагогіки та соціальної роботи України» (кафедра стала її членом та активним учасником). У листопаді того ж року кафедра стала організатором наступного Круглого столу – ІІ зібрання Асоціації кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи України, в якому взяли участь провідні вітчизняні фахівці у галузі соціальної педагогіки, (О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова, С.Я. Харченко, В.А. Поліщук, Р.Х. Вайнола, О.Г. Карагодіна та ін.).

У 2008 р. наказом МОН України від 18.12.2007 р., № 1150 наш університет було обрано як базовий для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «соціальна педагогіка». Упродовж трьох років (2008-2010) щовесни кафедра ставала центром презентації студентської наукової творчості та освітніх здобутків. Призові місця ніжинських студентів у ці роки (Н.Терещенко, О.Аушева, С.Максименко, А.Гречуха, О.Компанець) та у наступні (Л.Чернявська (2015), А.Богомаз (2016)) свідчать про високий рівень і якість підготовки на кафедрі. Сприяє цьому і діяльність Центру соціально-педагогічних досліджень, який був створений на кафедрі у 2011 р. під керівництвом С.О. Борисюк. Результатами роботи Центру стали: організація студентських наукових конференцій від факультетського до міжнародного рівня; систематичні наукові дослідження; видання збірників наукових праць; участь у конкурсах та наукових заходах. У різні роки призерами всеукраїнських студентських наукових конкурсів ставали студенти Є.Василенко (кер-к доц.Лісовець О.В.), Д.Гармаш, Х.Щелочева, В.Рева (кер-к доц. Володченко Ж.М.), Я.Олефір (кер-к доц.Конончук А.І.) та ін.

Періодично на базі кафедри відбуваються представницькі наукові конференції всеукраїнського та міжнародного рівня за участю провідних науковців та практиків соціальної сфери:

14-16.11.2007 – Всеукр. наук.-практ. конф-я «Актуальні проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді»;

11-13.02.2010 – Міжн. наук.-практ. конф-я «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності»;

11-12.10.2012 – Всеукр. наук.-практ. конф-я «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору»;

25-26.09.2014 – Міжн. наук.-практ. конф-я «Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації»;

05-06.05.2016 – Міжн. наук.-практ. конф-я «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери».

Також кафедра виступає співорганізатором багатьох наукових конференцій зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, періодично організовує круглі столи, семінари, наради міського, районного та обласного рівнів.

Своє 15-річчя кафедра зустрічає зі значними здобутками: потужний професорсько-викладацький склад; сотні підготовлених фахівців, які працюють у всіх регіонах України та в зарубіжних країнах; численні наукові та навчально-методичні публікації; партнерство з провідними науковими і освітніми установами та закладами соціальної сфери. У планах кафедри – ліцензування нових спеціальностей, відкриття аспірантури, покращення науково-дослідної та навчально-виховної діяльності. На сьогодні до складу кафедри входять: один доктор наук, десять кандидатів наук та два асистенти. Наукова проблема над якою працюють викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи – це «Професійна підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative