Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Про кафедру


Кафедра психології

Кафедра психології є структурним підрозділом факультету психології та соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя, була створена у 1968 році для забезпечення психологічної підготовки майбутнього вчителя.

Робота кафедри натепер здійснюється головним чином за напрямами підготовки «педагогічна освіта», «менеджмент», «практична психологія» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Викладачами кафедри забезпечується підготовка фахівців на 7-ти факультетах і 20-ти спеціальностях.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки вчителя: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія вищої школи»; циклу професійної та практичної підготовки практичного психолога: «Загальна та експериментальна психологія”, «Психодіагностика», «Психологія особистості», «Методика викладання психології», «Основи психокорекції», «Основи психологічного консультування», «Клінічна психологія» та ін.; циклу професійної та практичної підготовки менеджера освіти: «Психологія управління», «Управління трудовими ресурсами», «Психологія ділового спілкування», «Гендерна психологія лідерства», «Організаційна поведінка» та ін.

Важливою напрямом роботи кафедри є забезпечення викладання дисциплін за вибором студентів старших курсів. Студенти та магістранти віддають перевагу таким психологічним дисциплінам: «Психологія мовленнєвої діяльності», «Психологія толерантності», «Психологія емоцій та почуттів», «Конфліктологія», «Психологія ділового спілкування», «Стрес-менеджмент» та ін.

Викладачами кафедри у співпраці з іншими науковими та навчальними установами щорічно, з 2008 року, проводяться «Горотівські читання», що присвячуються методологічним проблемам сучасної психології.
Натепер кафедра задіяна у міжнародному проекті Еразмус+ «Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions».
Склад кафедри: завідувач кафедри Щотка О.П., кандидат психологічних наук, доцент; Горянська А.М., кандидат психологічних наук, доцент; Нещерет О.І., кандидат філологічних наук, доцент; Пісоцький В.П., кандидат філософських наук, доцент; Пісоцький О.П., кандидат психологічних наук, доцент; Король В.С., старший викладач; Авер’янова А.В., асистент; Гришко В.В., асистент; Ярослав Л.О., асистент.

Iсторiя

Кафедра психології має давню історію, започатковану ще в другій половині ХІХ століття, з часу введення психології в навчальні плани, як обов’язкової складової філософії для студентів. 

Першим викладачем психології в університеті був М.Я.Грот, пізніше доктор філософії, професор, вчений із світовим ім’ям, який заклав фундамент вивчення психології як серйозної наукової дисципліни. В 1833-му році, після від’їзду М.Я.Грота, психологію викладали проф. М.Є.Скворцов, проф. П.В.Тихомиров, О.Ф.Музиченко та ін., які надавали важливого значення зв’язку психології з педагогікою.

У вересні 1922 році в новоствореному Ніжинському інституті народної освіти була відкрита кафедра педології, як науково-методичний осередок викладацької і дослідницької діяльності в галузі психології. Нею керували такі відомі вчені на той час як проф. Я.М.Колубовський, а згодом проф. М.Ф.Даденков, а ще пізніше проф.. М.А.Рябко, які проводили науково-дослідну роботу в галузі педології та рефлексології. Це був особливо плідний період в дослідженні таких проблем, як дитяча обдарованість, емоційна сфера школяра, розумовий розвиток, психологічні умови успішності школярів. В 1936 р. кафедра була закрита, а викладачі педології були репресовані.

Відродилась психологія в університеті з відкриттям кафедри педагогіки і психології в 1943-44 р. Відродження психології в університеті пов’язане з іменем відомого вченого проф. О.М.Раєвського, а також з діяльністю викладачів М.Ш.Кругляка, Г.Ф.Герасименка, М.М.Шкорупа, Л.І.Кобзаря, А.І.Аржанової, Я.Г.Опилата. З цих часів особливе місце в дослідницькій роботі кафедри зайняла проблематика формування наукових понять, яка декілька десятиріч потому втілилась в цікавих дослідженнях, виконаних в руслі теорії розвивального навчання (М.Д.Бойправ, М.В.Папуча).

З 1968 року була створена окремо кафедра психології, яку очолювали в різний час доц. А.І.Аржанова, Я.Г.Опилат, М.Д.Бойправ, М.В.Папуча, О.П.Щотка. В цей час колектив кафедри розв’язував цілу низку важливих завдань наукового, навчально-методичного та прикладного змісту. Налагоджена тісна співпраця з різними провідними науковими установами та кафедрами в розробці новітніх проблем психології навчання, організаційної психології, психології інтелекту, практичної психології. З 2008 року наказом по університету з метою вдосконалення управління навчальним процесом, науково-методичною і кадровою роботою, кафедра психології змінила статус загально університетської кафедри і була закріплена за факультетом психології та соціальної роботи.

Історія засвідчує, що в Ніжині збереглася системність, широта, наступність охоплення психологічних проблем, започаткованих ще Гротом.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative