Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Суховєєва Наталія Миколаївна

На кафедрі працювала у 2002-2013 роках.

Посади - завідуюча кафедрою, доцент (2002-2007), доцент (2007-2013).

Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук (1989 р.).

Вчене звання - доцент (1991 р.).

Освітнє і наукове зростання. У 1976 р. закінчила природничий факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-педагогічні основи діяльності класного керівника профтехучилища» за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки.

Професійне зростання. Із 1989 р. працювала у Ніжинському державному університеті на посадах: на посадах викладача (1989-1990 рр.), старшого викладача (1990-1991 рр.), доцента (1991-1999 рр.) кафедри педагогіки, завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (2002-2007 рр.), доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (2007-2013 рр.).

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України.

Університетські – нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського університету імені Миколи Гоголя», Грамоти та Подяки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових інтересів – теоретичні та практичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах євроінтеграції. Результати своїх наукових досліджень висвітлила у понад 80 публікаціях, серед яких навчально-методичні посібники, в тому числі з грифом МОН України, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації.

Навчальна і методична робота. Для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” викладала навчальні дисципліни: “Соціальна педагогіка”, “Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах”, “Етнопедагогіка”, “Актуальні проблеми соціальної педагогіки”, спецкурси тощо. Успішно керувала дипломними та магістерськими роботами. Її вихованці неодноразово брали участь у Всеукраїнських турах студентських олімпіад із соціальної педагогіки та займали призові місця.

 

 

Володченко Жанна Михайлівна

На кафедрі працю вала у 2006- 2021 р о к ах .

Посада - доцент.

Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук (1983 р.).

Вчене звання - доцент (1986 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобула у 1975 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю «Музика і співи», отримала кваліфікацію вчителя музики і співів. У 1981 р. закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування естетичних потреб у дітей підліткового віку” за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1983 р.).

Професійне зростання. Із 1978 р. працювала у Ніжинському державному університеті на посадах: викладача кафедри музичного виховання (1975-1978 рр.), викладача кафедри педагогіки (1981-1986 рр.), доцента кафедри педагогіки (1986-2006 рр.), завідувача кафедри вокально-хорової та педагогічної майстерності (1986-2006 рр.), доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (2006-2021 рр.)

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1995), Почесною грамотою МОН України (1990, 1998); нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2020);

Університетські – нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського університету імені Миколи Гоголя» (2020 р.) Грамоти та Подяки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2010 р., 2017 р.), Диплом лауреата премії Вченої ради НДУ «За успіхи у науковій роботі зі студентами - 2020» (2021р.).

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – теорія та історія соціальної роботи та соціальної педагогіки. У своєму науковому доробку має більше 130 публікацій, серед яких монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті у фахових, зарубіжних, наукометричних виданнях.

Навчальна і методична робота. Розробила та викладала навчальні дисципліни: “Етика соціальної роботи”, “Менеджмент соціальної роботи”, “Менеджмент у позашкільній та інклюзивній освіті”, “Система організації соціальних служб”, “Спеціалізовані служби соціальної сфери”, “Корпоративна культура соціального закладу”, “Професійно-етична культура соціального працівника”, “Гендерні дослідження”; керувала курсовими, кваліфікаційними роботами. Під керівництвом Володченко Ж.М. було успішно захищено понад 30 кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт; підготовлені та опубліковані студентські наукові праці; молоді науковці ставали переможцями та призерами Всеукраїнських наукових конкурсів та предметних олімпіад.

Громадська і виховна робота. Була куратором студентських академічних груп; з 2017 р. – вченим секретарем Вченої ради факультету психології та соціальної роботи. Членкиня з 2011 р. Всеукраїнської громадської організації « Молодь на роздоріжжі », яка об’єднує соціальних педагогів, вчителів ЗСО та викладачів ЗВО в розробці та реалізації профілактичних соціальних програм для підлітків та молоді. Із 2008 р. працювала у програмі "Майбутнє починається сьогодні" (рекомендовано МОН України до використання в ЗСО), розробленою ВГО "Міжнародний шкільний проект". Менеджер проєкту соціальної дії «Parents Coffee Club» (British Council Україна, 2021). Учасниця проєкту "Інтерактивний скансен" (DOBRE, 2021).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative