Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Каталог вибіркових дисциплін

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

На кафедрі працює з 2002 року.

Посада - завідувач кафедри (2020 р.), професор (2019 р.).

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2019 р.).

Вчене звання - доцент (2011 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у 2001 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю “Історія та народознавство”; отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії та народознавства. У 2007 р. закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (диплом кандидата педагогічних наук – 2008 р.). У 2015-2018 рр. навчався в докторантурі НПУ ім. М.П.Драгоманова, по завершенню якої захистив докторську дисертацію на тему “Теорія та практика формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти»” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (231 – соціальна робота), (диплом доктора педагогічних наук – 2019 р.).

Професійне зростання. Із 2001 р. працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2001-2008 рр.), доцента (2009-2019 рр.), професора (з 2019 р.) та завідувача (з 2020 р.) кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. У 2015-2020 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи на громадських засадах. У 2008-2010 рр. працював заступником декана з навчальної роботи факультету психології та соціальної роботи. З 2008 р. очолює навчально-методичну комісію факультету психології та соціальної роботи, є гарантом освітніх програм, керівником робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ. З 2019 р. є сертифікованим експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих вчених (2011-2012 рр.), Подяка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (2017 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Обласні – Грамоти та Подяки Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (2014 р., 2016 р., 2017 р.); Подяка Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.); Подяка Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (2017 р.).

Міські – Грамоти Виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2014 р., 2015 р., 2020 р.); Подяка міського голови Ніжина (2020 р.); Подяка Служби у справах дітей Виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2015 р.).

Університетські – Грамоти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2011 р., 2017 р.); Дипломи лауреата премії Вченої ради НДУ імені Миколи Гоголя «Науковець року», «Молодий науковець року» (2009 р., 2011 р., 2018 р., 2019 р.), Дошка Пошани (2010 р., 2020 р.).

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – професійна підготовка студентів до роботи з громадськими об’єднаннями і організаціями та до соціально-правового захисту особистості; теорія і практика соціального виховання дітей та молоді в різних соціальних інститутах. У своєму науковому доробку має більше 140 публікацій, серед яких монографії, наукові статті у фахових, зарубіжних та наукометричних виданнях, навчальні посібники, в тому числі з грифом МОН України, методичні рекомендації та ін. Лісовець О.В. постійний учасник та організатор науково-практичних заходів різного рівня (міжнародних, закордонних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів), учасник міжнародних проектів. Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «SCIENTIA» (Польща) з 2017 р.

Навчальна і методична робота.Розробив та викладає навчальні дисципліни: “Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями”, “Історія соціальної роботи”, “Недержавний сектор соціальної сфери”, “Основи соціально-правового захисту особистості”, “Спеціалізовані служби в соціальній сфері”, “Правові основи соціальної роботи”, “Соціальна робота в зарубіжних країнах» та ін., керує курсовими, кваліфікаційними, дисертаційними дослідженнями здобувачів вищої освіти. Під керівництвом Лісовця О.В. було успішно захищено більше 30 кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт; підготовлені та опубліковані більше 70 студентських наукових праць; молоді науковці ставали призерами наукових конкурсів та стипендіальних програм. У навчальній роботі активно використовує сучасні інформаційні технології, методики інтелектуально-пізнавальних ігор, практикоорієнтовані підходи.

Громадська і виховна робота. Лісовець О.В. є засновником та керівником громадських організацій: ГО «МГО «Інтелектуальний клуб «Кліо» (з 2005 р.), Чернігівського обласного осередку ГО «Ліга українських клубів «Що? Де? Коли?», які займаються організацією змістовного дозвілля та інтелектуального розвитку дітей та молоді. Відповідальний за організацію та проведення заходів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів (наприклад, щорічний Міжнародний фестиваль «Покровський інтелектуальний ярмарок», Чемпіонати Чернігівської області з інтелектуальних ігор, Ніжинський міський конкурс «Найрозумніший учень Ніжина» та ін.) тощо. Розробник і організатор соціально-виховних проектів спільно з Ніжинською міською службою у справах дітей, Ніжинським Будинком дітей та юнацтва, Ніжинським міським молодіжним центром та ін. У роботі зі студентами є організатором і ведучим факультетських та університетських змагань, конкурсів з інтелектуально-пізнавальних ігор. Куратор студентських академічних груп. Організатор виховних заходів різного рівня. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative