Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: olenasam1506@gmail.com, sov-15@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2015)

Стаж роботи: 30 років.

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Історія педагогіки.
 2. Методика навчання «Основ здоров’я».
 3. Теорія і методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі.
 4. Основи медичних знань та охорони здоров’я учнів молодшого шкільного віку.
 5. Теорія та технології вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь».
 6. Кадровий менеджмент і маркетинг.
 7. Діловодство та правові аспекти управління освітнім закладом.
 8. Управління змістом робіт.
 9. Соціальна та екологічна безпека діяльності.

E-mail: olenasam1506@gmail.com

 

ОСВІТА.

У1991 р. закінчила Ніжинське медичне училище в за спеціальністю «Фельдшер». Отримала кваліфікацію «Фельдшер» (диплом з відзнакою МТ № 82826).

У 1999 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Отримала кваліфікацію вчителя біології.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині ХІХ – початку ХХ століття» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук ДК № 002196).

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 043590).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2004–2006 рр. викладач-методист Ніжинського агротехнічного інституту.
 • 2007–2010 рр. навчання в цільовій аспірантурі з відривом від виробництва Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • 01.09.2011 р. викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • 01.09.2012 р. старший викладач кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • 31.08.2018 р. – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • Викладає на курсах підвищення кваліфікації для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент за програмою «Інновації в освітньому менеджменті».

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: історія педагогіки, педагогіка та методика початкового навчання, педагогіка здоров’язбереження, створення здоров’язбережувального освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, здоров’язбережувальні технології в початковій школі, охорона здоров’я учнів молодшого шкільного віку, управління освітніми закладами тощо.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має близько 100 публікацій.

МОНОГРАФІЇ

 1. Самойленко О.В. та інш. Вища педагогічна освіта і наука України: освіта, сьогодення та перспективи розвитку Чернігівської області ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; – К.: Знання України, 2012. – 419 с.

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і практики навчання і виховання (педагогічний блок) / [Коваленко Є.І., Падун Н.О., Самойленко О.В та ін.]. ; за заг. ред. Є.І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 23 с.
 2. Педагогічна практика магістрантів заочної форми навчання навчально-методичні матеріали, педагогічний блок. / Укладачі: Є.І. Коваленко, Н.О. Падун, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко, Ніжин, 2017 – 32 с.
 3. Педагогічні ситуації: сутність та приклади вирішення: Навчальний посібник /Падун Н.О., Самойленко О.В. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 243 с.
 4. Методичні рекомендації з організації практики для студентів 4 курсу / авт.-розроб.: Є.І. Коваленко, Л.О. Дубровська, Н.О. Падун, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко. - Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – 75 с.
 5. Самойленко О.В. «Навчальна програма для магістрантів I року навчання з курсу «Теорія та технологія вивчення у ВНЗ курсу «Здоров’язберігаючі технології»» / Електронний ресурс. – Ніжин, 2018.
 6. Самойленко О.В. «Теорія та технологія вивчення у ВНЗ курсу «Здоров’язберігаючі технології» навчально-методичний посібник для магістрантів I року навчання – Ніжин, 2018. (Електронний ресурс).
 7. Самойленко О.В. Методичні рекомендації для комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності «Філологія» Електронний ресурс. – Ніжин, 2019.
 8. Самойленко О.В. Методичні рекомендації для комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності «Філологія» Електронний ресурс. – Ніжин, 2021.
 9. Самойленко О.В. Історія педагогіки / О.В. Самойленко. Навч.-мет. посібник для вивчення курсу «Історія педагогіки», для студентів 1 бакалаврського рівня, денної та заочної форм навчання Ніжин, 2021 – 273 с.
 10. Самойленко О.В. Теорія та технології вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна галузь» / О.В. Самойленко. Навч.-мет. посібник для магістрів 2 року навчання, спеціальності «Початкова освіта», денної та заочної форм навчання, Ніжин, 2021 – 180 с.
 11. Самойленко О.В. Теорія і методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі» / О.В. Самойленко. Навч.-мет. посібник для студентів 1 бакалаврського рівня, спеціальності 013 «Початкова освіта», денної та заочної форм навчання Ніжин, 2021 – 220 с.
 12. Самойленко О.В. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Основи медичних знань та охорони здоров’я учнів молодшого шкільного віку» для студентів 1 бакалаврського рівня, спеціальності 013 «Початкова освіта», Ніжин, 2021 – 32 с.

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Samoilenko O.V., Filonenko O.S. Аnalysis of modern scientific approaches to the problem of preparation of future elementary school teachers for application of information and communication technologies of studying / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December № 10, 2016. р.122- 126. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor(USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 2. Самойленко О.В. Визначення поняття «здорового способу життя» та його формування / Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. 271 с. С. 61–64. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 3. Самойленко О.В., Дубровська Л.О. Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя молодших школярів / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – October 17, 2017. 274 p. С. 105–109. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 4. Olena Samoilenko German universities in the system of educating professors for 19th century Ukrainian higher schools / Deutsch-Ukraische Beziehungen: Vergangenheit, Gegenwart und die perspektiven der gegenseitigen Beziehungen / Alexander and Olena Samoilenko // Munhen-Nizhyn, 2017. p. 175 – 192.
 5. Самойленко О.В. Дубровська Л.О. Виховання відповідальності у дітей початкової школи як педагогічна проблема / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. № 20, January, 2018. с. 115–119. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 6. Самойленко О.В. Дубровська Л.О. Дубровський В.Л. Готовність учителя початкових класів до упровадження інтерактивних технологій навчання / Virtus: Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba. № 24, May, 2018. с. 69–72. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 7. Самойленко О.В. Особливості організації навчального процесу в Ніжинський класичній чоловічий гімназії при ліцеї князя Безбородька в ХІХ – поч. ХХ ст. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. В. Гоголя, 2018.
 8. Самойленко О.В. Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки». Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 3. 219 с. С. 187–194.
 9. Самойленко О.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Теоретичне обґрунтування використання сучасних форм роботи з батьками учнів молодшої школи / Материалы XLIX Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» : Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 5 (49), часть 4, май, 2019, С. 79–87. Збірник внесено до наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки.
 10. Самойленко О.В. Випускники вчені-емігранти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет іменіМиколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 2. 166 с. С. 158–164.
 11. Падун Н.О., Самойленко O.B., Падун A.O. Інтегроване навчання як один із шляхів удосконалення освітнього процесу / SCIENTIA № 13 Chełm 2019. с. 73-84.
 12. Самойленко О.В. Педагогічні особливості використання нетрадиційних уроків у початковій школі. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – № 4. – 150 с. – С. 45–50.
 13. Самойленко О.В. Феномен поняття «здоровий спосіб життя» як педагогічна проблема. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2020.
 14. Самойленко О.В. Спогади В. В. Данилова як педагогічне джерело. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2021. № 2.
 15. Filonenko Olena, Samoilenko Olena, Demchenko Nataliia. Monitoring of problems of organization and conduct of pedagogical practice of university students // Людинознавчі студії: Серія «Педагогіка» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі педагогічних наук (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). Збірник відображено у таких науко-метричних базах даних та каталогах: Index Copernicus International, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, Crossref / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 12 (44). 220 c. DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44. - с. 207–214.
 16. Білоусова Н.В., Самойленко О.В. Система роботи з учнями молодшого шкільного віку щодо формування навичок здорового способу життя під час вивчення фізкультурної, соціальної та здоров’язбережувальної освітніх галузей в початковій школі
 17. Самойленко О.В., Білоусова Н.В. Формування здорового способу життя учнів початкових класів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2021. № 3.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ, ДИСКУСІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАУКОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ)

 1. Самойленко О.В., Філоненко О.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів матеріали конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи». Ніжин, 20-21 жовтня 2016 р.
 2. Самойленко О.В. Трудова діяльність як засіб формування працелюбства молодшого школяра / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19–20 жовтня 2017 р., Ніжин – с. 189–192.
 3. Самойленко О.В. Визначення «здорового способу життя» та його формування / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності», 30–31 жовтня 2017 року, Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 2017 – с. 61–64.
 4. Самойленко О.В. Окремі аспекти організації навчального процесу в Ніжинський класичній гімназії при ліцеї князя Безбородька в другій половині ХІХ ст. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 17 жовтня 2019 року.
 5. Самойленко Олена, Самойленко Олександр Науково-педагогічна та адміністративно-організаційна діяльність братів М.О. та П.О. Лавровських в Україні та Польщі в другій половині ХІХ ст. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди (7-8 листопада 2019 р.) / Харк. нац. ун-т ім. Г. Сковороди – Х.: Видавець О.А. Мірошніченко, 2019. – 160 с. – С. 127-134.
 6. Самойленко О.В. Теоретичне обґрунтування використання сучасних форм роботи з батьками учнів молодшої школи // Материалы XLIX Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно) 26-27 мая 2019 г.
 7. Самойленко О.В. Педагогічна система підготовки фахівців – майбутніх менеджерів до здійснення професійної діяльності / Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 21 жовтня 2020 р. – Ніжин, – с. 89-91.
 8. Самойленко О.В. Михайло Тулов – педагог-теоретик і практик / До 200-ліття НВШ «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)» / Міжнародна науково-практична конференція, Ніжин, 22-24 вересня 2020 року.
 9. Самойленко О.В. Використання засобів фізкультурно-оздоровчої роботи – запорука ефективного навчання в початковій школі / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В. Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 188 с., - С. 136-139.
 10. Самойленко Олена. Шляхи розв’язання проблем здоров’язбереження в організації роботи ГПД. / «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. – 106 с. – С. 78-81.
 11. Самойленко О.В. Створення здоров’язбережувального середовища початкової школи - як педагогічно організована система умов / Матеріали ІІІ міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. Праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Вип. 3. – Ч. 1. – К.: Алатон, 2021. – 249 с. – С. 237-239.
 12. Самойленко О. В. Педагогічні умови формування навичок здорового способу життя під час вивчення циклу «Я досліджую світ». Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи / VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 29 квітня 2021 р., Умань 2021.
 13. Самойленко О.В. Біоритмологічні принципи раціональної організації освітньої діяльності в початковій школі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», Хмельницький 15 квітня 2021 р.

 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ 

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами. Тематика магістерських робіт відображає актуальні проблеми сучасної науки зі спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 073 «Менеджмент»: «Організаційно-педагогічні умови формування ґендерної культури молодших школярів», «Формування здорового способу життя учнів початкових класів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи», «Формування у майбутніх керівників готовності до професійного саморозвитку в умовах освітнього середовища ЗВО», «Управління кадровими ризиками в роботі з персоналом організації» і т. п.

У 2020-21 навчальному році в рамках роботи навчального кружка з курсу «Історія педагогіки» разом зі студентами ІІІ курсів, І бакалаврського рівня, спеціальності 014 Середня освіта (Філологія, Історія, Математика, Біологія, Географія та ін.) підготувала до друку 67 студентських статей та тез до «Вісника наукового студентського товариства» та «Педагогічного альманаху». А студентка спеціальності 013 Путря Вікторія посіла 2 місце у Міжнародному творчому конкурсі «Сімейні історії».

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

МІЖНАРОДНІ:

 1. ХІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: про що мріяли, що маємо, на що надіємося». Ніжин, 28-29 вересня 2016 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, 20-21 жовтня 2016р.
 3. Міжнародна наукова конференція «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність». Ніжин, 27-28 квітня 2017 р.
 4. Міжнародна наукова конференція «Німецько-українські зв’язки: минуле, сучасне та перспективи взаємовідносин». Мюнхен – Переяслав-Хмельницький, 22-23 травня 2017 р.
 5. Міжнародний дослідницький семінар «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.», Харків, ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 28-29 вересня 2017 р.
 6. Міжнародний дослідницький семінар «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.», Харків, ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 26–27 вересня 2017 р.
 7. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917–1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи», Ніжин, 28–29 вересня 2017 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю кафедри педагогіки «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», м. Ніжин, 19–20 жовтня, 2017 р.
 9. ІV Міжнародна науково-практичної конференція «Лабіринти реальності», Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 30–31 жовтня 2017 р.
 10. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Чернігово-Сіверщина в геополітичних конфліктах і трансформаціях», Ніжин, 1 листопада 2018 р.
 11. XLIX Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 мая 2019 г.
 12. Міжнародна наукова конференція «Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині», м. Харків, 7-8 листопада 2019 р.
 13. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)», м. Ніжин (22-24 вересня 2020 р.).
 14. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», м. Чернігів 22-23 квітня 2021 р.
 15. ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 11–14 травня 2021 р., м. Київ+24 год підвищення кваліфікації.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ :

 1. Друга міськрайонна краєзнавча науково-практична конференція «Ніжинці відомі й невідомі: особистісний фактор у регіональній історії», м. Ніжин, 31 жовтня 2016 р.
 2. Всеукраїнська наукова конференція «Пилип Морачевський – педагог, письменник, перший перекладач святого письма українською мовою» (до 210-річчя від дня народження), м. Ніжин, 29 листопада 2016 р.
 3. Третя краєзнавча конференція «Ніжинці відомі й невідомі: особистісний фактор у регіональній історії», м. Ніжин, 25 жовтня 2017 р.
 4. Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Філаретівські читання», м. Ніжин, 2 листопада 2017 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжин, 15 лютого 2018 р.
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвяченої Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, 19 жовтня 2018 р.
 7. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, 17 жовтня 2019 р.
 8. III-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя (23 жовтня 2020 р.).
 9.  II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжин, 21 жовтня 2020 р.
 10. Онлайн-зустріч-всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка учителя початкових класів: реалії та перспективи», Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 13 квітня 2021 року.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», Хмельницький, 15 квітня 2021 р.
 12. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Умань 29 квітня 2021 року.
 13. Онлайн конференція «Рік дистанційної освіти. Виклики для вчителів. Підсумки та перспективи», освітня онлайн платформа «Prosvita», 18 травня 2021 року.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ВЕБІНАРАХ, ФОРУМАХ

 1. Тренінг «Навчання через гру», 17.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation.
 2. Методичний семінар «Навчання через гру», 20.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation.
 3. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом». (в рамках спільної взаємодії між кафедрами педагогіки, початкової освіти, освітнього менеджменту та соціальної педагогіки і соціальної роботи) 16 лютого 2021 р.
 4. Вебінар «Упровадження стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта у практичну діяльність ЗВО України», 20 квітня 2021 року.
 5. Міжрегіональний онлайн-форум стейкхолдерів «Проєктування освітніх програм підготовки майбутніх учителів початкових класів». 26 квітня 2021 р.
 6. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО м. Ніжина) 31.05.21 р. на базі кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Підвищення професійної кваліфікації (30 год.) в рамках проведення ІІІ Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет педагогіки і психології), 11 – 14 травня 2021 року, м. Київ.
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників з теми: «Особливості розвитку соціальної та здоров’язбережувальної галузі в контексті реформування початкової освіти» (Національний університет «Чернігівській колегіум», м. Чернігів) з 01 квітня 2021 року по 31 травня 2021 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Досягнуті результати. Удосконалено та набуто нові компетентності, досвід виконання завдань та обов’язків у межах професійної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників № СС 02125674/0017-21 від 22 червня 2021 р.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative