Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: dubrovskie9@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2002)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2004)

Стаж роботи: 35 років.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи (НУШ)

Вступ до спеціальності

Теорія та методика виховання

Педагогічні технології в початковій школі

Інноваційні технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах

Педагогіка вищої школи

 

ОСВІТА.Закінчила у 1986 році Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова) за спеціальністю «Методист із виховної роботи». Отримала кваліфікацію «вчитель психології та етики сімейного життя».

У 2002 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захистивши дисертаціюна тему «Розвиток принципу індивідуального підходу у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ століття»( диплом кандидат педагогічних наук ДК №014454).

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 02ДЦ №002036).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 15.08– 26.07.1989 – викладач педагогіки та методики виховної роботи.

27.07.1989 р. – асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

01.03.1994 р. – старший викладач кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

01.10.02. – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності.

21.10.11. – доцент кафедри педагогіки.

31.08.18 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

Завідувачка секції «Початкова освіта» педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: педагогіка, інновації в освіті, інтерактивні технології в початковій школі тощо.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має близько 140 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники, методичні рекомендації:

1. Методика роботи в групі продовженого дня (ГПД): навчально-методичний посібникдо навчальної дисциплінидля студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи, спеціальності 013 Початкова освіта / авт. укл. Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 183с.

2.Програми атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання української мови,методики навчання освітньої галузі "Математика", методики навчання освітньої галузі "Природознавство", методики трудового навчання з практикумом, методика образотворчого мистецтва з практикумом: навч.-метод. комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форми навчання / укл.: Н.Білоусова, В.Дубровський, І.Киричок, С.Самаріна, М. Шевчук ; за ред. Л. О. Дубровської: Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 34 с. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 48с.

3.Програма атестації здобувачів вищої освіти з педагогіки та психології: навч.-метод. комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форма навчання; за ред. Є.І.Коваленко; уклад. Є.І.Коваленко, Л.О.Дубровська, Т.В.Гордієнко, Ю.Г.Новгородська, А.М.Горянська. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 34 с.

4.Теорія та методика виховання: методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Педагогічна освіта /укл.-авт. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський, А.А.Бобро. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, видання 2-ге, перер. та доп.2018. 122 с.

5. Інноваційні технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: Методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів І курсу підготовки магістра напряму 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта /укл. Л.О. Дубровська. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 49c.

6. Технології викладання у ЗВО Методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів І курсу підготовки магістра напряму 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта/укл. Л.О. Дубровська. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 55c.

7. Методичні рекомендації з організації практики магістрантів напряму підготовки 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта / Є.І. Коваленко, Л.О. Дубровська, О.С. Філоненко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 45 с.

8. Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки для студентів ІІІ курсу денної форми навчання / Автори : Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, Н.М.Демченко, Л.О.Дубровська, Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська, Н.О.Падун, С.І.Самаріна; за заг. ред. Є.І.Коваленко, Н.В.Білоусової. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. 71 с.

9.Школознавство: навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 013 Початкова освіта /укл.- авт. Л.О. Дубровська, А.А. Бобро. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2018. 43 с.

10.Інноваційні технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник /укл. Л.О. Дубровська. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 137с.

12.Педагогічні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта / укл.-авт. Л.О. Дубровська,В.Л.Дубровський, А.А. Бобро: за ред. Л.О. Дубровської. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.2019. 158 с.

12.Педагогічна майстерність: навчально-методичний посібник до навчальної дисципліни для студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта / укл. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя.2019. 141с.

13.Методика роботи в групі продовженого дня (ГПД) для студентів ІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта у електронному варіанті / авт.- укл. Л.О.Дубровська, В.Л.Дубровський2-ге, перер. та допов.). Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 195 с.

14.Вступ до спеціальності :методичні рекомендації до навчальної дисциплінидля студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності013Педагогічна освіта /укл. Л.О. Дубровська, В.Л.Дубровський. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020.150 с.

15. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки для студентів ІІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013Початкова освіта. Укл.-Л.О.Дубровська, Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання. 2-ге, перер. та доп., 2021.52с.

16.Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти: Методичні рекомендації для викладачів та студентів факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта /укл. Т.М. Турчин, Л.О. Дубровська. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя.2021.49 с.

 

Наукові статті:

1.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Єрмак К. Місце і роль дидактичних ігор у системі навчання молодших школярів. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2017. №2. С. 96 – 100.

2. Дубровська Л.О., Бойко М.В. Педагогічні умови використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у навчально-виховному процесі молодших школярів. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2017. №2. С.87 – 91.

3.Дубровська Л. О., Дешко О. О. Формування моральних якостей молодших школярів: теоретичний аспект. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2017. №3. С.69 -75. (ISSN 2522-173)

4.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Висовень А. Технологія інтерактивного уроку в початковій школі.Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2017. №2. С. 91 -96.

5.Дубровський В.Л., Новікова Я. Інтернет - середовище як засіб виховання особистості молодшого школяра. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2017. № 2.

6.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Король В.С. Психолого-педагогічні особливості читацьких інтересів молодших школярів. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2018. №2. С.18-24. (ISSN 2522-173).

7.Н.Білоусова, Л.Дубровська, Т.Гордієнко, В.Дубровський Самовдосконалення як один із критеріїв професійної компетентності вчителя початкової школи. Вісник Львівського університету. Випуск 32. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С.487-494. (ІSSN 2078-5526)

8.Н.Білоусова, Т.Гордієнко, Л.Дубровська, В.Дубровський Використання рафту на уроках у початковій школі. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2018.Вып. 8(40), ч. 2. с.48-52.(ISSN 2524-0986) Входить до наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки .

9.Дубровський В.Л., Бобро А.А., Бобро Л.В., Мовчан В.О. Готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2019. № 2. С. 104-112.

10.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Коваль Т.В. Теоретичні аспекти проблеми інтеграції змісту навчання в початковій школі. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки».Ніжин, 2019. №3. С.16 -23. (ISSN 2522-173)

11.Дубровська Л.О., Дешко О.О.Теоретичні засади громадянсько-патріотичного виховання молодших школярів. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2018. №2. С.13 -18. (ISSN 2522-173)

12. Дубровська Л. О., Дешко О. О. Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової Української ШколиНаукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин.2018. №3. С.23-28 . (ISSN 2522-173)

13.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Король В.С. Теоретичні основи організації самостійної роботи в початковій школі: історичний аспект.Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2019. №4. С.129 -136. (ISSN 2522-173)

14.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Самойленко О.В. Педагогічні особливості використання нетрадиційних уроків у початковій школі.Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2019. №4. С.45-51. (ISSN 2522-173)

15.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Підготовка вчителя початкової школи до формування культури поведінки молодших школярів. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 5(49). Часть 4. Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий, ISSN 2524-0986.РИНЦhttp://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 , GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk , Бібліометрика української наукиhttp://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals, IndexCopernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html. с.74-79.

16.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О., Самойленко О.В. Теоретичне обґрунтування використання сучасних форм роботи з батьками учнів молодшої школи. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 5(49). Часть 4. Май 2019 г. Переяслав-Хмельницкий, ISSN 2524-0986.РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 , Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk, Бібліометрика української наукиhttp://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals, Index Copernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html. с.79-87.

17.Дубровський В.Л., Дубровська Л.О. До питання підготовки майбутніх вчителів початкової у закладах вищої освіти «Молодий вчений». № 5.2 (69.2). Травень 2019 р. С.54-56. «Young Scientist» № 5.2 (69.2) May, 2019. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.

18. Дубровська Л.О., Дубровський В.Л.,Козак В.В. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі вибору інтерактивного навчання на уроках математики у початкових класах. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2020. С.37-44 (ISSN 2522-173)

19. Дубровська Л.О., Дубровський В.Л., Бутенко С.В. Сучасні педагогічні умови розвитку студентів спеціальності «початкової освіти» в умовах дистанційного навчання. «SWorldJournal», Випуск 5, Болгарія. 2020.С.24-28 (ISSN2663-5712) Науково періодичний журнал «SWorldJournal», Випуск 5, Болгарія. Том 4. Грудень, 2020.

20.Гордієнко Т.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Форми та методи інклюзивного навчання на уроках математики в початковій школі. Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 2 (135). Одеса, 2021. с.68-74. https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin ( внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук зі спеціальностей 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409), та розміщено в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, ULRICHSWEB Global Serials Directory, CrossRef, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research Bible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing, Scilit (The Scientific Literature database), WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Open Access Journals, ERICHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Base (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus/ICI Journals Master List.

21.Дубровська Л. О., Дешко О. О. Педагогічні умови розвиткупізнавальної активності у молодших школярівна уроках «Я досліджую світ» . Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». № 1.Ніжин, 2021. С.52-59 ISSN 2522-1736

22. Дубровський В.Л.Дубровська Л.О.  ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 2021. № 77. С.71-77

23.Дубровський В.Л. Дубровська Л.О.  ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  2021. Випуск № 39 С.318-324.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

Готує студентів до участі в конкурсах студентських наукових робіт :

Підготувала разом з колегами до участі в олімпіаді зі спеціальності 013 Початкова освіта: Мешкову Анну (номінація «Майстерність у конструюванні уроку», 2016), Мусієнко Марину (2016),Новікову Яну (номінація «Педагогічна майстерність», 2017), Єфименко Аню (номінація «Працьовитість», 2018), Дешко Ольгу (номінація «Оригінальність виконання завдань», 2018; номінація «Педагогічна винахідливість», 2019).

Участь у конкурсі наукових робіт. Тема„Інтерактивні технології навчання у молодшій школі”. Висовень А.С., магістрантка 1 курсу факультету психології та соціальної роботи, м.Вінниця.2017р.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», м.Київ, 30-31 березня 2017 р.

 2. Міжнародна науково-практична конференція. Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи м.Київ, 2-3 листопада 2017 р.

 3. Міжнародна науково-практична конференція „Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє”, м.Ніжин,19-20жовтня 2017р.

 4. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», м. Вінниця, 17-18 квітня 2019 року.

 5. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ( 25-26 квітня 2019 року) « Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»– Бердянськ : БДПУ. 2019.

 6. XXXХІ Міжнародна науково-практична конференція: «Наука в современном мире». м.Київ. 20 квітня 2019р.

 7. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегії розвитку сучасної освіти і науки», м.Бердянськ, 28 лютого 2020 р.

 8. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»,м.Бердянськ, 22 - 23 квітня 2020 р.

 9. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)», м.Ніжин, 22-24 вересня 2020 р.

 10. ІМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світова наука : проблеми, перспективи, інновації» Бердянськ : БДПУ.2 жовтня 2020 р.

 11. ІМіжнароднанауковастудентськаконференція "Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2020", Болгарія, грудень 2020. Participation in an international scientific and practical conference Svishtov, Bulgaria, December 28-29, 2020.

 12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти». 16-17 січня 2021р. м.Львів

 13. V Міжнародна науково-практична конференція «WORLDSCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTSANDINNOVATIONS»«Перспективні наукові дослідження євразійських науковців «2020», 27-29 січня 2021 року. Торонто, Канада

 14. VІІ. Міжнародна науково-практична конференція. « Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» 23 квітня 2021 року, м. Чернігів

 15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій». м.Чернівці. 26-27 травня 2021 р.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», м.Бердянськ , 20-21 квітня 2017 р.

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін» м. Черкаси, 19 жовтня 2017 р.

 3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція,присвяченої Дню початкової освіти «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»– м.Ніжин,19 жовтня 2018 р.

 4. II-а Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми перспективи», м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р.

 5. IIІ-я Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», Ніжин, 23 жовтня 2020 р.

 6. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Формування особистості:виклики часу і нові контексти розвитку», 30-31жовтня 2020р., тренінг Методи експериментальної діяльності учнів в умовах НУШ

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», 13 квітня 2021 року, м.Кам’янець-Подільський – Ніжин

 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку ташляхи мобілізації ресурсів».15 квітня 2021 року, м.Хмельницький

 9. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 29 квітня 2021 р.м.Умань

 10. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти». м. Чернігів.11-12 червня 2021 р.

 

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ

 1. Тренінг «Методи експериментальної діяльності учнів в умовах НУШ», 30 жовтня-31жовтня 2020 року

 2. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом»16 лютого 2021 року

 3. Вебінар «Стилі виховання: як виховувати дітей», 25.03.2021, 2 акад. год.

 4. Онлайн –курс для вчителів початкової школи, EDRA 21.03.2021, 60 годин

 5. Курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle», з 01 по 28 лютого 2021р. 60год.(2 кред.ЕКТС)

 6. Вебінар «Нестандартні форми роботи на уроках математики та української мови у початковій школі»,08.04.2021 2год./0.06кредиту ЄКТС

 7. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО). м.Ніжин. 31 травня 2021 року

 8. Вебінар «Прийоми розвитку креативності у молодшій школі», 01 червня 2021 року, 3 години (кредит -0,1)

 

При кафедрі дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Строк підвищення кваліфікації (стажування) з "01 "квітня 2021 року
 по "31" травня 2021 року

Тема підвищення кваліфікації (стажування): Інноваційні технології навчання та виховання в початковій школі

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative